10 Jan 2011

BAKANI CHARA TAIB NGECHURI MENUA Sarawak

This post is also available in: English

Ari dua, 16 Febuari 2010

Nadai rehsia ba pengawa chara Taib ngechuri

Chara Kepala Menteri, Abdul Taib Mahmud ke udah ngambi pengaya menua Sarawak nyau nyadi batang berita ulih beberapa iti kompeni berita menua tasik ti tebilang baka Bloomberg, The London Times enggau Al Jazeerah Tv. Skandal kebendar ia pengering undang-undang Malaysia tu lalu bedau nangkap ia serta bedau dibicara ba kot taja maioh bendar udah nemu pengawa salah ia ngelamatu.

Taib udah salah guna pengawa ia ke nyadi Menteri Wang enggau Kepala Menteri alam memastikan ngulih ke projek perintah ngagai kompeni ti diempu Taib sebilik. Ia udah ngatur Sarawak sempama baka ngatur kompeni ia empu. Tu udah baka pengawa makai suap. Baruh atur perintah ti manah semua projek perintah patut ia diberi ngagai kompeni ke ulih ngadu enggau manah serta ngemuas ati bala urang ke udah mayar cukai. Semua tu patut ngelibat proses ti tebuka awak ke semua urang ulih nemu. Tang ba Sarawak Taib udah ngeluar ke kontrak enggau chara ti tutup tauka belalai serta meri kontrak nya ngagai ia empu aja.

Kontrak ti enda jujur

Abdul Taib Mahmud kebendar merintah menua Sarawak dikena ngadu pengaya ngagai ia empu. Cahaya Mata Sarawak siti kompeni ti pemadu besai ba Sarawak ke maioh bulih projek perintah, kira kompeni Taib empu enggau bala sida sebilik ti bukai. Sebedau Taib ngambi alih CMS, kompeni nya siti ari kompeni ti diempu perintah Sarawak tang enggau kuasa ia ke megai perintah ia udah nukar kompeni CMS ngagai kompeni pribit ti dipegai penuh Taib empu. Diatu Taib sigi ngarap semua projek perintah ke beungkus besai sigi beri ngagai CMS.

Jabatan Kerja Raya(JKR) aja udah bisi mayar RM500 juta ngagai CMS. Antara pemaioh projek perintah ti besai baka chunto projek ti beungkus bejuta US dolar Projek Pengeluluh Aluminium, Projek Tekad Ai Bakun enggau projek ngadu Bangunan Parlimen ke baru ba Kuching ke beungkus RM300 juta- kompeni sapa ke diberi Perintah Sarawak ba semua kontrak projek nya?

Komplot ti majak(straight scams)

Pengawa komplot ti majak tu lebuh duit nemu lesap ngapa ba pengawa ke beberi sub-kontrak. Semua nya nyadi ketegal ke pengawa Taib meri projek perintah ti besai ngagai CMS tauka ngagai kompeni bala ia empu ti bukai, pengudah ke bulih kontrak projek perintah sida lalu meri kontrak nya tadi ngagai kompeni ti bukai ngadu projek nya laban deka ngurang ke belanja. Ari chara nya aja sida Taib sebilik tau bulih untung ti bejuta ringgit ti nadai lalu ngerja pengawa. Ba bulan 11(November) Penagang makai suap Malaysia(Suruhjaya Pencegah Rasuah Malaysia) madah ke 60% ari duit ke dikeluar ba tiap-tiap taun ba projek perintah menua Sarawak selalu lesap ba perintah ke dipegai Taib tu.

Pengawa makai suap ti bejuta-juta Ringgit

Taib mega sigi ngeletak kompeni ia enggau sida sebilik bekuasa ba semua pengerja pengawa awak ke enggau mudah bulih duit suap ari pengawa dagang ti besai. Skandal tu tebantai lebuh sida bekuasa menua Jepun ba pengawa cukai meda beberapa bulan ke udah bisi 10 juta dolar US dibayar enggau rehsia, ke udah nerima duit ari pengawa makai suap ari sida kompeni kapal menua Jepun ke udah eksport kayu ari Sarawak. Semua duit nya udah nyampun sampai beratus juta ringgit lebih 20 taun ke udah ngadu pengawa baka nya lalu duit nya dibayar terus ngagai kompeni ti diempu Onn Mahmud, menyadi Taib Mahmud.

Pengudah ditemu negerja pengawa ke salah ba makai suap nya, kompeni balak menua Jepun nerang ke perintah menua Sarawak enda ngemendar meri permit eksport tang semina chara berunding enggau kompeni ti kumbai Achi Jaya Shipping siti ari kompeni ti diempu menyadi Taib Mahmud ti benama Onn Mahmud.

Taib udah ngambi bejuta hektar tanah NCR ari urang ke ngempu tanah ia kebendar ianya urang asal pribumi (asli) Sarawak. Rega kayu balak ke udah dieksport tauka dijual ngagai menua tasik bisi dijangka lebih ari 25 billion dolar penyampau ia. Semua nya penguntung ti pulai ngagai Taib aja. Berapa ke bisi dibayar ngagai urang ke pengempu tanah? Ba pengawa ke ngambi kayu balak, ia nadai lalu bejimat laban pengerja balak ke enda menuku nya udah balat ngerusak rampa menua ba Sarawak.

Batang pengerja pengawa serta konsesi ngagai diri sebilik

Taib Mahmud udah meri 1 juta hektar konsesi balak ngagai bala ia diri sebilik. Taib mega udah ngatur semua batang pengawa ke chukup bepengaruh ba perintah Sarawak serta kompeni ti kuat sigi dikerja bala Taib tauka sigi nang diberi ngagai bala ia empu. Baka petunggal Taib, Abdul Hamed Sepawi ia nya Pengerusi serta pengempu saham ba kompeni Naim Holding Bhd, antara kompeni ke slalu nerima kontrak projek perintah.

Baka Pengarah Sarawak Energy Bhd(SEB) ianya ipar Taib ke benama Aziz Hussain, ke udah bulih kontrak alam ngadu tekad ai. Menyadi Taib, Onn Mahmud udah kontrol ba permit kapal (permit kapal pengangkut barang).

Baka menyadi Taib, Raziah Mahmud mega udah maioh bekuasa alam pengawa dagang ti besai ba Sarawak serta diberi kuasa megai Royal Mulu Hotel ba Taman Negara Mulu. Pengudah nya anak Taib ke benama Sulaiman mega kala diberi penuduk ba parlimen serta kala didinga Taib deka meri penududuk nyadi pengganti ia tauka kira Kepala Menteri ti baru udah Taib.

Nama kebuah deka ngundi urang ke lemah tauka urang tuai ke makai suap nya, ianya chukup biak enggau pengawa bepilih, laban enggau chara nya ia belubah enggau kuasa ia ti kuat deka meri penuduk ngagai anak ia ke nadai nemu utai lalu. PKR bedanji deka ngambi pulai semua duit sida Taib sebilik lalu mulai duit nya dikena nyadi duit labur ba alam Sarawak. Sulaiman Taib deka nyambung pengawa apai ia ke ngechuri penguntung ba menua Sarawak tu.

Comments are closed.