BEBILION-BILION RINGGIT DISIMPAN DI MENOA LUAR – SITI TANYA PASAL SAPA PANGAN DAGANG KUNSI TAIB TI BENDAR DIN

BEBILION-BILION RINGGIT DISIMPAN DI MENOA LUAR – SITI TANYA PASAL SAPA PANGAN DAGANG KUNSI TAIB TI BENDAR DIN

Orang ti duduk berimbai enggau Alfred Jabu  dalam kereta “party-buggy” dalam gambar tu iya nya siku orang bebansa Greek ti benama Achilleas Kallakis. Gambar tu d iambi dalam taun 2008 lalu maia nya Kallakis endang bisi rekod penyalah (criminal records). Dalam taun 1995 Kallakis enggau pangan iya ti benama Alexander Williams, udah kala didawa dalam court di menoa UK laban ditemu bejual ke paspot Hong Kong palsu enggau rega RM100 ribu siti-siti lalu nyual tanda pangkat palsu ngena rega dua kali lipat!


Taja pan udah didawa ngereja penyalah baka nya, Kallakis enggau pangan iya nya ulih ngelepas ke diri ari rumah jel lalu pulai baru ngereja penyalah baka selama ti endor iya bulih penuduk ti tinggi sereta dipebasa ke dalam ikas social di menoa nya. Iya kala udah nemuai ngelawa’ palan pengelantang ati Royal Mulu ti begela 5-bintang ti enggi sida Taib sebilik, nyempulang penemuai Prince Albert, lalu penemuai sida nya endang dikemesai ke perintah Sarawak maia nya. Maia nya Kallakis udah mangku pengawa nyadi duta ke menoa Brunei ngari ke pelilih menoa San Marino di menoa Italy, lalu pia mega nyadi kaban kunsil National Portrait Gallery di London, lalu udah mega nyadi kaban dalam Prince Albert Foundation ti dikena melanja pengawa ngemata ke pengelikun rampa menoa!

Pelasar ba ikas social ti tinggi enggi Kallakis ti ngujong ke iya dikelala orang tekala nya engka meh ketegal iya nya orang ti kaya. Dalam kandang sebulan aja nama iya dipasuk ke suratkhabar Sunday Times ti madah ke iya siku ari 400 iku orang ti pengambis kaya di dunya tu. Suratkhabar tu belaba ke pemayuh duit iya manggai RM1.2 bilion – pengaya ti datai ba siku orang ti ditemu ngelakar lebih kurang 10 taun tu udah.


Ari ni penatai duit iya ti maioh nya?


Suratkhabar the Sunday Times bisi madah ke pengaya Kallakis nya bedudok ba pengawa iya ti nyadi pengerusi “ti ngemata ke reta tengkira orang diri sebilik di Monaco enggau di Switzerland” lalu pia mega ba pengawa iya ti nyadi pengarah ba Pacific Group, sebengkah kompeni ti ngembuan maioh portfolio di sebelah nengeri London. Nitih ke suratkhabar nya mega, maia nya Kallakis ti baru manggai 40 taun bisi merambu deka ngaga sebuah rumah flat ti penambis mar di St. James’s Square di London.

Ba taun 2008 Kallakis udah belaboh ngangkat ke penampak diri ari ketegal iya ti rindu ke pengawa judi enggau idup dalam pengeraja. Iya nepan kereta Bently ti berega mar sereta dipandu siku pemandu peribadi, ngembuan bilun jet peribadi, sebuah kapal layar enggau beberapa buah rumah ti berega mar di sebelah London enggau Monaco. Bala pangan iya selalu madah ke iya nya siku orang ti rindu pejalai sebelah-belah dunya tu, taja pan pelasar pengeraja enda tentu ditemu orang.


Bala penyukong aku “kaya-kaya magang nyentok ke nama sida enda derintai ke dalam majalah Forbes!”


Dalam iya ti ngaku diri bisi bekaban belayan dinasti dagang pengawa bekapal di menoa Greek ti dikumbai palsu, Kallakis kala udah didinga bejaku enggau sumbong ba majalah Property Week ti madah ke bala penyukong iya nya bala orang-orang dagang Monaco enggau Switzerland baka ti “kelalu kaya nyentok ke sida enda derintai ke nama sida ba majalah Forbes.” Ari pemanah kaul iya enggau Prince Albert enggau sida Taib Mahmud sebilik, Sarawak Report deka nemu sapa meh bala penyukong Kallakis nya, lalu nama kebuah iya bisi kaul enggau orang siko-siko di menoa Sarawak, Malaysia, Brunei enggau Hong Kong?

Ditu kami olih ngayan ke nama kebuah penampak nama Kallakis enda tan lama. Udah bekau iya ti pulai nemuai ari Mulu Resort, semua pengawa salah iya lalu tebantai lalu sekali agi iya ditekan ke nipu orang. Serak tu semua tuduh balat agi ari kes-kes ti dulu suba. Dalam bulan Mac 2009 suba, opis-opis iya di London udah diserungkai polis lalu iya enggau pangan iya, Alexander Williams, bisi ditemu bulih cagar ti manggai £61 juta, ti disukong surat-surat jamin ti palsu. Diatu seduai iya nya benung nganti diri ti dipechara ke ti bekaul enggau kes-kes nipu ti dipansik bala raban Serious Fraud Squad di Britain.

Pekara ti nyelai iya nya, taja pan Kallakis udah dibuai ari pengawa iya ba Prince Albert Foundation, tang Kallakis tu agi mengkang dikemesai ke lalu nyadi siko ari temua ti ngelaku ke Royal Mulu Resort dalam laman web sida.

“Manah amat, hotel iya manah, orang ti kereja dia pan manah, sebengkah kaul ti ngerindu ke ati”


Laman web The Royal Mulu udah ngayan ke Kallakis sengelama lebih setaun taja pan iya udah ditemu kena tangkap, laban sebedau nya iya siko ari temuai ti dibasa nyempulang penemuai Prince Albert ari menoa Monaco ke Sarawak. Iya tu siko ari empat iko orang ti melanja penemuai ngelawa hotel di Mulu nya. Orang ti bukai nya Prince Albert empu, Puan Evelyne Genta (Pengarah sebengkah foundation enggau konsul di London) enggau Encik Francesco Bongiovanni, siko Presiden Gerempung Monaco-Asia.


Kaul enggau menoa Monaco

Penemuai ke Mulu maia nya suba sebengkah ari penemuai dikena nerapit ke agi kaul entara pemesai-pemesai menoa Sarawak enggau Monaco ti narit ati orang maioh. Siko-siko kitai tentu betanya, baka ni Prince Albert, siko orang ti bisi pengerindu ngenan ke pemanah rampa menoa, tau bisi kaul enggau sida Taib sebilik ti endang udah ditemu ngemuntan sereta ngerusak pemanah rampa menoa di pulau Borneo. Sebedau tu pan sida Taib sebilik bisi ditemu suah nemuai ke Monaco ti endor sida bisi meli rumah enggau tanah enggau palan-palan endor orang bejudi ba menoa nebing tasik nya, baka ti direport ke dalam majalah-majalah Asian Tatler enggau Party Photos.

Enti nitih ke patut, Prince Albert udah nemu pengawa Taib ti ngerusak rampa menoa, tang penerang pasal penyalah nya endang dilalai ke. Raban sida ti nemuai nya suba diulu ke Evelyn Genta patut bisi tetemu ke penerang ti bekaul enggau penyalah Taib ngerampas tanah bansa asal orang Berawan ti endor iya nyerah ke tanah sida nya ngagai bala anak enggau bala menyadi iya dikena ngaga palam temuai nya. Adi iya, Raziak enggau laki Razih, Robert Geneid ukai semina nyadi pengurus ba kompeni Borsamulu Resort, tang Taib empu pan bisi share ti penabis maioh dalam kompeni nya!

Balam ari raban temuai ti nyempulang Prince Albert nya suba patut ulih penanggol “percanggahan kepentingan” ti dikereja Taib ti enda padam dia. Taib udah mai perintah Sarawak ba pengawa dagang palan nya, reti nya belanja menoa tu dikena melanja dagang ti endang enggi sida Taib sebilik! Pekara ti jai amat iya nya pasal pengawa ti ngulih ke kayu kampung ti enda betagang ti ngelingi palan Mulu Resort nya, ti udah ngerusak kampung alai bansa asal dia, nyengkaum bansa Penan ngasu-beburu begiga ke pemakai. Diatu bansa Penan nya meh bansa asal ti idup dalam pemerinsa. Prince Albert mega patut nemu raban UNESCO ti benung berati ke menoa Mulu ti deka ditaga ke nyadi Pesaka Dunya, ketegal menoa nya ti dikeruga Taib lalu udah nya ila kandang menoa Mulu nya deka ampoh ai laban deka endor iya ngaga tekat ai.

Penemuai Prince Albert ke menoa Sarawak tu endang lalu ditulis ke dalam cherita menoa Sarawak, lalu pia mega dikemesai ke perintah Sarawak. Iya disambut enggau naka pengerami di Mulu ti dibantu Sapit iya Alfred Jabu enggau ipar iya Robert Geneid. Ari gambar kitai tau belaba ke penemuai Albert dirami ngena ajat asal bansa Berawan, sebengkah bansa asal orang menoa Mulu nya ti udah dirampas Taib tanah. Albert mega dijamu enggau naka pengerami di Kuching.

Tang pekara ti ngalit ke ati bala pengarang berita ti betanya ba Prince Albert nama kebuah iya milih Sarawak endor iya nemuai, lalu iya didinga bejako “nama kebuah aku enda nemuai ke Sarawak, laban orang ari Sarawak maioh agi beranak ke puku sida di menoa aku?” Enggau penerang ari Albert ti munyi nya, Sarawak Report deka nemu nama bukti ti nunjuk ke Sarawak maioh nanam puku ba menoa iya ti mit lalu semina tebilang ngembuan maioh palan judi ti tunga adap ke selatan menoa Peranchis? Pia mega, sekali ke menoa mit iya nya endang endor orang siko-dua ngelalai ke reta ti udah dirumpak ari rakyat menoa Sarawak?

Taib’s Islamic Fashion Show

Pengerami ngayan ke gari Islam enggi Taib

Sebengkah pengerami ti narit ati orang maioh ti bisi ngaul Taib enggau sida Albert sebilik iya nya pengerami ngayan ke fesyen Islam ti diator dalam bulan August taun nyin kemari ti endor Prince Albert deka ngisi tabung dikena ngintu pemanah ‘rampa menoa’ iya. Pengerami tu dipelanja Taib. Serak tu kami olih ngayan ke sekeda gambar enggau video pasal pengerami tu. Menteri Besai Najib enggau bini iya Rosmah mega bisi dibai ngulu pengerami nya. Evelyne Genta, iya ti nyadi pengarah ba Yayasan Prince Albert, bisi didinga bejako lemai nya ti meri terima kasih ke pengawa Taib bebasa ke pemanah rampa menoa di Sarawak.

Sebarang penyampau duit ti dibai pansut ari menoa Sarawak dikena ngisi tabung nya kemari endang datai ari pengawa ti ngerusak rampa menoa, terima kasih soh Taib Mahmud, ti nyadi temuai ti dipebasa ke lalu diasoh bediri ba tengah panggau ba pengerami nya. Disadang kami semoa belanja dikena pengerami nya kemari datai ari kaul dagang Taib. Tu nyengkaum seke[ing cheque RM100 ribu ti disua ke bini Menteri Besai Malaysia!

Semina Achilleas Kallakis aja ti enda enggau rami di Monaco ba malam nya. Iya enda bidik laban ti agi dalam ikat jamin polis menoa UK lalu benung nganti diri ti kena pechara. Taja pan baka nya, semua reta pengaya iya mengkang dikenang orang. Portfolio kompeni iya besai amat lalu tu nyengkaum rumah-rumah besai ti disewa perintah di UK, pasar-pasar besai suah nyadi tanda tanya orang maioh, siapa ti bendar ngempu semua pengaya nya. Pekara ti nyelai agi iya nya penyama portfolio nya enggau sebuah agi kompeni udah Kallakis Group diasoh ngetu bejalai ke pengawa sida.

Sarawak Report deka nuku ke kaul entara Taib Mahmud , Achilleas Kallakis, Evelyne Genta enggau Prince Albert ukai nyadi nyata enggau enda disengja ke. Anak raja nya endang seruran ngiga kaban dikena nyukong belanja iya, lalu Taib ngiga sebengkah utai ba menoa Monaco, sebengkah menoa ti tebilang enggau undang-undang duit simpan ke tendu. Tu enda tau enda dikereja iya laban menoa Switzerland nyau udah ngenerit ke ator ba orang ti nyimpan duit. Enti dulu ari tu, Taib selalu nemua ke Switzerland ketegal ti deka betemu enggau lutor ngeli iya, diatu iya bejarit agi nemuai ke Monaco sama enggau sida sebilik, lalu orang maioh di Sarawak pan deka nemu sekali ke lutor ngeli ti selalu dilawa iya nya udah bepindah klinik tunga ke selatan?

Your views are valuable to us, but Sarawak Report kindly requests that comments be deposited in suitable language and do not support racism or violence or we will be forced to withdraw them from the site.

Comments

comments