31 Jan 2011

BEBILION-BILION RINGGIT DISIMPAN DI MENOA LUAR – SITI TANYA PASAL SAPA PANGAN DAGANG KUNSI TAIB TI BENDAR DIN

This post is also available in: English, Malay

BEBILION-BILION RINGGIT DISIMPAN DI MENOA LUAR – SITI TANYA PASAL SAPA PANGAN DAGANG KUNSI TAIB TI BENDAR DIN

Orang ti duduk berimbai enggau Alfred Jabu  dalam kereta “party-buggy” dalam gambar tu iya nya siku orang bebansa Greek ti benama Achilleas Kallakis. Gambar tu d iambi dalam taun 2008 lalu maia nya Kallakis endang bisi rekod penyalah (criminal records). Dalam taun 1995 Kallakis enggau pangan iya ti benama Alexander Williams, udah kala didawa dalam court di menoa UK laban ditemu bejual ke paspot Hong Kong palsu enggau rega RM100 ribu siti-siti lalu nyual tanda pangkat palsu ngena rega dua kali lipat!


Taja pan udah didawa ngereja penyalah baka nya, Kallakis enggau pangan iya nya ulih ngelepas ke diri ari rumah jel lalu pulai baru ngereja penyalah baka selama ti endor iya bulih penuduk ti tinggi sereta dipebasa ke dalam ikas social di menoa nya. Iya kala udah nemuai ngelawa’ palan pengelantang ati Royal Mulu ti begela 5-bintang ti enggi sida Taib sebilik, nyempulang penemuai Prince Albert, lalu penemuai sida nya endang dikemesai ke perintah Sarawak maia nya. Maia nya Kallakis udah mangku pengawa nyadi duta ke menoa Brunei ngari ke pelilih menoa San Marino di menoa Italy, lalu pia mega nyadi kaban kunsil National Portrait Gallery di London, lalu udah mega nyadi kaban dalam Prince Albert Foundation ti dikena melanja pengawa ngemata ke pengelikun rampa menoa!

Pelasar ba ikas social ti tinggi enggi Kallakis ti ngujong ke iya dikelala orang tekala nya engka meh ketegal iya nya orang ti kaya. Dalam kandang sebulan aja nama iya dipasuk ke suratkhabar Sunday Times ti madah ke iya siku ari 400 iku orang ti pengambis kaya di dunya tu. Suratkhabar tu belaba ke pemayuh duit iya manggai RM1.2 bilion – pengaya ti datai ba siku orang ti ditemu ngelakar lebih kurang 10 taun tu udah.


Ari ni penatai duit iya ti maioh nya?


Suratkhabar the Sunday Times bisi madah ke pengaya Kallakis nya bedudok ba pengawa iya ti nyadi pengerusi “ti ngemata ke reta tengkira orang diri sebilik di Monaco enggau di Switzerland” lalu pia mega ba pengawa iya ti nyadi pengarah ba Pacific Group, sebengkah kompeni ti ngembuan maioh portfolio di sebelah nengeri London. Nitih ke suratkhabar nya mega, maia nya Kallakis ti baru manggai 40 taun bisi merambu deka ngaga sebuah rumah flat ti penambis mar di St. James’s Square di London.

Ba taun 2008 Kallakis udah belaboh ngangkat ke penampak diri ari ketegal iya ti rindu ke pengawa judi enggau idup dalam pengeraja. Iya nepan kereta Bently ti berega mar sereta dipandu siku pemandu peribadi, ngembuan bilun jet peribadi, sebuah kapal layar enggau beberapa buah rumah ti berega mar di sebelah London enggau Monaco. Bala pangan iya selalu madah ke iya nya siku orang ti rindu pejalai sebelah-belah dunya tu, taja pan pelasar pengeraja enda tentu ditemu orang.


Bala penyukong aku “kaya-kaya magang nyentok ke nama sida enda derintai ke dalam majalah Forbes!”


Dalam iya ti ngaku diri bisi bekaban belayan dinasti dagang pengawa bekapal di menoa Greek ti dikumbai palsu, Kallakis kala udah didinga bejaku enggau sumbong ba majalah Property Week ti madah ke bala penyukong iya nya bala orang-orang dagang Monaco enggau Switzerland baka ti “kelalu kaya nyentok ke sida enda derintai ke nama sida ba majalah Forbes.” Ari pemanah kaul iya enggau Prince Albert enggau sida Taib Mahmud sebilik, Sarawak Report deka nemu sapa meh bala penyukong Kallakis nya, lalu nama kebuah iya bisi kaul enggau orang siko-siko di menoa Sarawak, Malaysia, Brunei enggau Hong Kong?

Ditu kami olih ngayan ke nama kebuah penampak nama Kallakis enda tan lama. Udah bekau iya ti pulai nemuai ari Mulu Resort, semua pengawa salah iya lalu tebantai lalu sekali agi iya ditekan ke nipu orang. Serak tu semua tuduh balat agi ari kes-kes ti dulu suba. Dalam bulan Mac 2009 suba, opis-opis iya di London udah diserungkai polis lalu iya enggau pangan iya, Alexander Williams, bisi ditemu bulih cagar ti manggai £61 juta, ti disukong surat-surat jamin ti palsu. Diatu seduai iya nya benung nganti diri ti dipechara ke ti bekaul enggau kes-kes nipu ti dipansik bala raban Serious Fraud Squad di Britain.

Pekara ti nyelai iya nya, taja pan Kallakis udah dibuai ari pengawa iya ba Prince Albert Foundation, tang Kallakis tu agi mengkang dikemesai ke lalu nyadi siko ari temua ti ngelaku ke Royal Mulu Resort dalam laman web sida.

“Manah amat, hotel iya manah, orang ti kereja dia pan manah, sebengkah kaul ti ngerindu ke ati”


Laman web The Royal Mulu udah ngayan ke Kallakis sengelama lebih setaun taja pan iya udah ditemu kena tangkap, laban sebedau nya iya siko ari temuai ti dibasa nyempulang penemuai Prince Albert ari menoa Monaco ke Sarawak. Iya tu siko ari empat iko orang ti melanja penemuai ngelawa hotel di Mulu nya. Orang ti bukai nya Prince Albert empu, Puan Evelyne Genta (Pengarah sebengkah foundation enggau konsul di London) enggau Encik Francesco Bongiovanni, siko Presiden Gerempung Monaco-Asia.


Kaul enggau menoa Monaco

Penemuai ke Mulu maia nya suba sebengkah ari penemuai dikena nerapit ke agi kaul entara pemesai-pemesai menoa Sarawak enggau Monaco ti narit ati orang maioh. Siko-siko kitai tentu betanya, baka ni Prince Albert, siko orang ti bisi pengerindu ngenan ke pemanah rampa menoa, tau bisi kaul enggau sida Taib sebilik ti endang udah ditemu ngemuntan sereta ngerusak pemanah rampa menoa di pulau Borneo. Sebedau tu pan sida Taib sebilik bisi ditemu suah nemuai ke Monaco ti endor sida bisi meli rumah enggau tanah enggau palan-palan endor orang bejudi ba menoa nebing tasik nya, baka ti direport ke dalam majalah-majalah Asian Tatler enggau Party Photos.

Enti nitih ke patut, Prince Albert udah nemu pengawa Taib ti ngerusak rampa menoa, tang penerang pasal penyalah nya endang dilalai ke. Raban sida ti nemuai nya suba diulu ke Evelyn Genta patut bisi tetemu ke penerang ti bekaul enggau penyalah Taib ngerampas tanah bansa asal orang Berawan ti endor iya nyerah ke tanah sida nya ngagai bala anak enggau bala menyadi iya dikena ngaga palam temuai nya. Adi iya, Raziak enggau laki Razih, Robert Geneid ukai semina nyadi pengurus ba kompeni Borsamulu Resort, tang Taib empu pan bisi share ti penabis maioh dalam kompeni nya!

Balam ari raban temuai ti nyempulang Prince Albert nya suba patut ulih penanggol “percanggahan kepentingan” ti dikereja Taib ti enda padam dia. Taib udah mai perintah Sarawak ba pengawa dagang palan nya, reti nya belanja menoa tu dikena melanja dagang ti endang enggi sida Taib sebilik! Pekara ti jai amat iya nya pasal pengawa ti ngulih ke kayu kampung ti enda betagang ti ngelingi palan Mulu Resort nya, ti udah ngerusak kampung alai bansa asal dia, nyengkaum bansa Penan ngasu-beburu begiga ke pemakai. Diatu bansa Penan nya meh bansa asal ti idup dalam pemerinsa. Prince Albert mega patut nemu raban UNESCO ti benung berati ke menoa Mulu ti deka ditaga ke nyadi Pesaka Dunya, ketegal menoa nya ti dikeruga Taib lalu udah nya ila kandang menoa Mulu nya deka ampoh ai laban deka endor iya ngaga tekat ai.

Penemuai Prince Albert ke menoa Sarawak tu endang lalu ditulis ke dalam cherita menoa Sarawak, lalu pia mega dikemesai ke perintah Sarawak. Iya disambut enggau naka pengerami di Mulu ti dibantu Sapit iya Alfred Jabu enggau ipar iya Robert Geneid. Ari gambar kitai tau belaba ke penemuai Albert dirami ngena ajat asal bansa Berawan, sebengkah bansa asal orang menoa Mulu nya ti udah dirampas Taib tanah. Albert mega dijamu enggau naka pengerami di Kuching.

Tang pekara ti ngalit ke ati bala pengarang berita ti betanya ba Prince Albert nama kebuah iya milih Sarawak endor iya nemuai, lalu iya didinga bejako “nama kebuah aku enda nemuai ke Sarawak, laban orang ari Sarawak maioh agi beranak ke puku sida di menoa aku?” Enggau penerang ari Albert ti munyi nya, Sarawak Report deka nemu nama bukti ti nunjuk ke Sarawak maioh nanam puku ba menoa iya ti mit lalu semina tebilang ngembuan maioh palan judi ti tunga adap ke selatan menoa Peranchis? Pia mega, sekali ke menoa mit iya nya endang endor orang siko-dua ngelalai ke reta ti udah dirumpak ari rakyat menoa Sarawak?

Taib’s Islamic Fashion Show

Pengerami ngayan ke gari Islam enggi Taib

Sebengkah pengerami ti narit ati orang maioh ti bisi ngaul Taib enggau sida Albert sebilik iya nya pengerami ngayan ke fesyen Islam ti diator dalam bulan August taun nyin kemari ti endor Prince Albert deka ngisi tabung dikena ngintu pemanah ‘rampa menoa’ iya. Pengerami tu dipelanja Taib. Serak tu kami olih ngayan ke sekeda gambar enggau video pasal pengerami tu. Menteri Besai Najib enggau bini iya Rosmah mega bisi dibai ngulu pengerami nya. Evelyne Genta, iya ti nyadi pengarah ba Yayasan Prince Albert, bisi didinga bejako lemai nya ti meri terima kasih ke pengawa Taib bebasa ke pemanah rampa menoa di Sarawak.

Sebarang penyampau duit ti dibai pansut ari menoa Sarawak dikena ngisi tabung nya kemari endang datai ari pengawa ti ngerusak rampa menoa, terima kasih soh Taib Mahmud, ti nyadi temuai ti dipebasa ke lalu diasoh bediri ba tengah panggau ba pengerami nya. Disadang kami semoa belanja dikena pengerami nya kemari datai ari kaul dagang Taib. Tu nyengkaum seke[ing cheque RM100 ribu ti disua ke bini Menteri Besai Malaysia!

Semina Achilleas Kallakis aja ti enda enggau rami di Monaco ba malam nya. Iya enda bidik laban ti agi dalam ikat jamin polis menoa UK lalu benung nganti diri ti kena pechara. Taja pan baka nya, semua reta pengaya iya mengkang dikenang orang. Portfolio kompeni iya besai amat lalu tu nyengkaum rumah-rumah besai ti disewa perintah di UK, pasar-pasar besai suah nyadi tanda tanya orang maioh, siapa ti bendar ngempu semua pengaya nya. Pekara ti nyelai agi iya nya penyama portfolio nya enggau sebuah agi kompeni udah Kallakis Group diasoh ngetu bejalai ke pengawa sida.

Sarawak Report deka nuku ke kaul entara Taib Mahmud , Achilleas Kallakis, Evelyne Genta enggau Prince Albert ukai nyadi nyata enggau enda disengja ke. Anak raja nya endang seruran ngiga kaban dikena nyukong belanja iya, lalu Taib ngiga sebengkah utai ba menoa Monaco, sebengkah menoa ti tebilang enggau undang-undang duit simpan ke tendu. Tu enda tau enda dikereja iya laban menoa Switzerland nyau udah ngenerit ke ator ba orang ti nyimpan duit. Enti dulu ari tu, Taib selalu nemua ke Switzerland ketegal ti deka betemu enggau lutor ngeli iya, diatu iya bejarit agi nemuai ke Monaco sama enggau sida sebilik, lalu orang maioh di Sarawak pan deka nemu sekali ke lutor ngeli ti selalu dilawa iya nya udah bepindah klinik tunga ke selatan?

23 Jan 2011

KETERUBAH IYA KAMPONG KAMI, UDAH NYA TELAGA MINYAK KAMI – TANG KLINIK KAMI MENGKANG NADAI LUTOR!

This post is also available in: English, Malay

KETERUBAH IYA KAMPONG KAMI, UDAH NYA TELAGA MINYAK KAMI – TANG KLINIK KAMI MENGKANG NADAI LUTOR!

Pengeraja asal menoa Sarawak ti maioh diatu nyau udah lus, tang kitai baru nemu nya menoa kitai enda ulih ngeluar ke belanja dikena mayar gaji siko pan lutor bekereja ba klinik di Belaga ti baru dipenyadi Menteri Besai ba minggu nyin kemari! Bepuloh-puloh ribu iko orang Belaga ti udah enda tau enda pindah ngagai pengentap pendiau sida ti baru nyangka deka nemu nama kebuah pekara ti baka tu tau nyadi, taja pan rampa kampong ujan tropika ti bulih mesai pulau Singapura udah abis ditebang lalu dijual dikena ngulih ke penguntong ari projek hidro elektrik Bakun taja pan kuasa elektrik ti ngemesai nya enda diguna.

Kini ke penunga semua duit nya lalu baka ni ko gaya pampas enggau pengelantang pendiau bala orang asal menoa nya baka ti udah disemaia udah sida ti dipajak ke pindah ninggal ke menoa lama sida di ulu Bakun din? Nama kebuah Menteri Besai enggau Kepala Menteri, nyau berupai besak nemuai ngena helikopter ti disambut enggau naka pengerami ulih bala raban penyambut temuai ti dipelanja perintah dikena ngulih ke undi ari bala orang ti diau nguan menoa Sg Asap dia ti benung idup dalam penyuntok, tang perintah lalu enda ulih ngaji siko pan lutor bekereja dia?


Nadai duit dikena ngaji lutor tang maioh duit dikena melanja pengerami melah pinang


Kami ngarap ke kami ulih ngemalu sekeda sida nya awak ke sida berunding dua-tiga kali. Nyangka ukor sida ulih ngalau sekeda ari belanja dikena Taib berami ti diperambu dikena dirami ari siti endor ngagai siti endor di serata Sarawak dikena iya ngayan ngagai mensia maioh bini biak iya nya? Enti sema semoa pengerami nya beguna ke belanja ti besai, kami nyadang sekeda ari belanja nya tentu ulih dikena mayar gaji sepuloh iko lutor sengelama sepuloh taun lalu ulih mega dikena ngaji lutor-lutor bukai ti kereja ba endor bukai!

Ulih enda kini Taib berunding panjai, enggau pengerami nikah iya ti deka diator iya ari siti menoa ngagai siti menoa begintir-gintir nya mega dikena iya ngayan ngagai bala pengundi iya agi gerai sereta regas lalu agi dapat bebini indu ti biak nya deka mantu pemenang iya ba pengawa bepilih besai tu ila, taja pan ngelama tu ke tebal agi bala pengundi seruran irau ke pengerai bala anak sida, pengerai apai-indai sida enggau pengerai bini sida ti benung sarat betuboh bisi? Semina Sarawak Report aja ti deka ngumbai pengerami nikah tu deka diator siko orang ti udah tuai amat baka reti ti ngemalu sereta enda sensitif ngagai pekara ti ngelingi iya?

Kami deka nangkan sereta ngelalau bala pengundi awak ke sida tau berati ke road show ti bisi deka diator lawyer pengintu pengelantang mensia Baru Bian, ti suah didinga kala menang ba kes ambu tanah NCR ngari ke orang-orang asal, lalu diatu mega iya ngari ke 200 komuniti ti ari pupu bansa di serata Sarawak, ba pengawa sida ti deka ngambi pulai tanah ti udah dirampas Taib enggau parti BN iya.

Baru Bian nya mega siko tuai ti baru parti PKR lalu iya enggau kaban penyakal iya ari parti DAP enggau SNAP deka meri pulai tanah-tanah NCR ti udah lenyau lalu pia mega deka mayar gaji bala lutor enggau sekula-sekula enggau jalai-jalairaya enggau generator. Baru Bian nya ukai orang ti deka ngiga pengaya ke diri empu, nya kebuah agih ke meh awak enggau jam kita ngulu road show ti betuai ke iya, lalu anang irau sereta kiroh ke teda-teda pemakai ti dienah ke ba pengerami melah pinang Taib nya!

Sida udah ngambi kayu tang malas kita ngena teda-teda pemakai maia pengerami nikah!


Kayu-kayu ti ditebang di Bakun enggau di serata Sarawak nadai ganti lalu semoa kayu nya semina dikena begaga ke rumah di menoa Jepun enggau China, perengka-perengka isi rumah di menoa Eropah lalu enggau keretas. Kayu-kayu nya udah ngenatai ke pengaya bebilion-bilion ringgit.

Tang nama pemanah nya soh bala orang di menoa Sarawak? Kayu kampong abis ditebang, kampong nyau las. Pengeraja asal perut bumi Sarawak ti tinggi rega lalu enggau pengkalan data DNA ti amat beguna dikena ngaga pansik-pansik lenyau baka nya aja ari tegal pengamu enggau pengerangka Taib.

Nama kebuah agi bisi sekeda orang ngumbai Taib tu siko orang ti pintar? Iya tu enda pintar ti endor iya enda nemu diri berampas ke sebengkah ari komoditi di pulau Borneo ti mimit sereta pemadu berega nya. Maioh amat penguntong ulih diasai ke orang Sarawak enti nyema kampong sida dikemata ke enggau manah. Ba sekeda orang ti mengkang ngumbai Taib tu pintar, reti nya orang nya besetuju ke pengawa Taib ti ngerusak menoa diri lalu nambah ke pengaya diri empu aja, nyangka tau dikumbai orang ti pemadu kaya di dunya tu.

Bala sida ngumbai pengawa ti baka tu pintar. Tang sida udah enda iboh ke pengeringat orang Sarawak ti lalu deka angkat lalu deka ngambi pulai pengaya nya ari Taib! Diatu Taib nyau bepanggai pengarap ba pemanah bini biak iya ti peturun Arab ti dianta iya ngena perengka pengias tuboh ti berega dikena iya narit ati bala pengundi iya!


Baka ni asil minyak ari menoa kami empu?

Enggau pengelenyau kayu-kayu ari bumi menoa Sarawak, Sarawak Report diatu ulih ngayan ke siti agi tuju Taib di disadang tau nambah ke pengerusak nagagai menoa Sarawak ti endor iya deka ngiga pengaya. Udah terang amat meh iya tu mengkang enggau nyurut ke diri ari pengawa iya ti nyadi Kepala Menteri Sarawak seagi-agi iya bedau tembu nus ke semoa telaga minyak menoa Sarawak. Minyak galau Sarawak ti ngelama tu udah ditus ke Malaysia ari ketegal Taib meh ti ngemendar ke nya.

Asil ari minyak galau Sarawak ba tasik dalam ti endur penatai pemisi ari asil nya tau dikena ngaga jalai-jalairaya, sepital-sepital enggau sekula-sekula ngambi ke bisi dikena rakyat, diatu nyau udah tus laban Malaysia lalu asil nya dipam tama ngagai akaun-akaun bank bala kaban politik BN ti dipilih ngemata ke menoa tu kenyau ari kitai udah merintah diri (merdeka) – uji kitai manding ke royalty 5% asil minyak kitai enggau 95% ti dibai pansut ari Sarawak tu.

Ba report penudi kami, kami udah mansut berita pasal tugi-tugi minyak Sarawak, minyak galau Sarawak ti bisi dalam telaga tasik pabu kitai, diatu kena pegai Taib lalu penerang ti baru ti diterima kami nyebut pasal Taib sekali agi meri tanggongpengawa soh bala kroni-kroni iya ngulih ke minyak nya ke penguntong iya empu. Nama penerang ti ngayan ke tetiap ringgit ari pengaya nya ila bisi pulai soh kitai ti tau dikena kitai mayar gaji bala lutor ti bekereja di Sarawak?

21 Jan 2011

KE TERUBAH IYA KAMPONG KAMI, DIATU MINYAK KAMI?

This post is also available in: English, Malay

KE TERUBAH IYA KAMPONG KAMI, DIATU MINYAK KAMI?

Udah ti ngelus ke kampong Sarawak, diatu bala kroni Taib nyau nguing ke tasik laban deka ngulih ke minyakdalam tasik. Berita ari orang dalam bisi meri penerang ti madah ke bursa saham Singapura, kena 6hb Januari tu tadi, madah ke kompeni Rimbunan Hijau disadang deka nambah ke maioh agi perengka dikena ngulih ke minyak ke dalam anak kompeni iya, iaiy nya kompeni Rimbunan Hijau Petrogas. Baka ti endang udah disadang kami telaga minyak ti udah diagih ke ngagai kompeni nya deka ngulih ke minyak ba kandang ai pabu nebing Sarawak! Penerang tu dipansut ke bala broker saham Kim Eng ti nyual saham-saham baru ngari ke Rimbunan Hijau Petrogas. Semoa saham nya berega $0.82 ke tiap iti saham.

Aset telaga minyak nama nya?

Baka ni meh chara kepala kompeni Rimbunan Hijau Group, Tiong Hew King, iya nya siko ari pemaioh kroni dagang Kepala Menteri Taib Mahmud bulih aset telaga minyak Malaysia? Ngelama tu, lalu nyentok ke diatu semoa telaga minyak menoa tu dikemata ke Petronas, ti endang nanggam sempekat enggau kompeni-kompeni minyak entarabansa.

Taja pan baka nya, ba ujong taun siti nyin kemari bisi sebengkah penerang ti madah ke Perintah udah ngemendar ke kompeni-kompeni meoa tu empu begiga ke minyak ba kandang tasik pabu ti enda dikereja kompeni-kompeni ti besai-besai. Ke tebal agi telaga minyak tasik pabu tu maioh ditemu nebing menoa sarawak, lalu tu beguna ke kuasa Kepala Menteri ti tau meri lisin dikena ngulih ke minyak dia.

Tiong tu siko ari sepuloh iko orang ti pengambis kaya di Malaysia udah bekau iya ti ngereja kayu kampong di sarawak, terima kasih soh Kepala Menteri ti mentas amat meri iya konsesi ti maioh ngelama tu. Tiong mega siko ari orang ti keterubah diberi konsesi nanam sawit bedandang besai. Ba pun minggu tu tadi sebengkah penerang bisi diayan ke pasal Tabung Pengelantang Masjid Sarawak iya nya sebengkah ari gerempong ti bisi kaul ba pengawa bekebun sawit di menoa tu, udah mindah ke aset sida ngagai Tiong. Chairman ba lembaga tu iya nya Kepala menteri, Abdul Taib Mahmud empu.

Baka ti udah disadang, diatu Taib udah ngungkop ke konsesi-konsesi ngulih ke minyak ti ddijaga ngelama tu soh bala kroni iya. Baka ni ko rakyat Sarawak deka nemu berapa peratus ari sempekat sida nya ila deka pulai ngagai Taib?!

Penyanding penemu ari menoa tu empu

Telaga minyak kandang ai pabu nya sebengkah kandang endor ti mar dijangka bisi tau ke nadai minyak, tang enti bidik tetemu ke rezab minyak dia, penguntong ari kereja dia tentu manggai ngagai bebilion-bilion ringgit. Berita ari orang dalam Sarawak Report bisi nyebut pasal siko data executive ti udah kala bekereja enggau Petronas suba udah nyadi penyanding penemu soh Rimbunan Hijau udah bekau iya ti betukar kereja ngagai kompeni Murphy Oil, sebengkah kompeni minyak US ti ngembuan pengelandik tinggi ba pengawa ngulih ke minyak ba kandang ai tasik pabu.

Murphy Oil nya sebuah kompeni ti udah bulih penguntong manggai $20 bilion dalam kandang lima taun belalau ke data-data ti tinggi rega, lalu diatu Rimbunan Hijau mega dibantu penyanding penemu ti meri penerang enggau chara belalai dikena Rimbunan Hijau ngulih ke minyak Sarawak ti pengambis iya nya.


Berengkah enggau pengawa ngulih ke minyak?


Enti Perintah Besai udah nginsor ator ba pengawa meri konsesi dikena ngereja telaga minyak kandang tasik pabu tu lalu Taib ulih ngeluar ke lisin-lisin, kitai tau nyadang menoa Sarawak deka meda ‘lumba’ ngulih ke minyak laban kroni-kroni Taib ti bukai pan deka mega ngambi ulih ‘nginsap’ minyak menoa Sarawak nyentok ke semoa telaga minyak Sarawak tu rangkai, baka sida ti udah bekeliti ke kampong-kampong. Ngena penemu enggau pengelandik ti dikembuan sida, kompeni-kompeni nya tentu ulih bekereja enggau jampat lalu sida disadang ulih kereja semina dalam kandang empat ngagai lima taun aja.

Malaysia udah enggau bebendar ngulih ke minyak menoa Sarawak. Semina 5% aja ari penguntong dagang minyak Malaysia ti dikereja kompeni Petronas ditinggal ke di menoa Sarawak, lalu penguntong ke bukai nya dibai sida ngagai Perintah Besai enggau Semenanjung Malaysia. Tu meh sempekat ti ditanggam Taib enggau bala pangan politik BN iya. Diatu, enti iya ulih ngeluar ke lisin ngulih ke minyak nebing tasik Sarawak, tentu rakyat Sarawak deka nemu berapa penyampau penguntong ti deka diagih ke iya dikena melanja pengidup rakyat iya empu? Sekali ke sida tau ngarap ke sebarang pemanah ti deka ulih sida udah Taib enggau bala kroni iya nus ke telaga-telaga minyak menoa sida?

Sekali ke rakyat Sarawak tu belaboh ngira berapa penguntong ari pemanah ti ulih sida bedudok ba kes-kes sida ti udah lenyau tanah-tanah bansa asal sida? Diayan ke ba gambar di atas nya siko anak ti mit enggau sida apai-indai iya udah dipampas semina RM250 ke tanah NCR sida ti endang bisi tumboh kayu-kayu ti berega manggai ngagai bebilion-bilion ringgit. Ba menoa Miri beratus-ratus buah rumah panjai dituntong penusah ari tegal bah ti bepun ari pengawa ngulih ke kayu ba sebelah emperan Baram. Sebengkah ari kompeni ti betanggongpengawa mai penusah nya Rimbunan Hijau.

21 Jan 2011

DIRI SEBILIK DIKIRA DULU, RAKYAT DIKIRA DUDI

This post is also available in: English, Malay

DIRI SEBILIK DIKIRA DULU, RAKYAT DIKIRA DUDI

Taib Mahmud seruran ngumbai diri bisi tanggong pengawa ngintu sereta ngemata ke pemanah pendiau sida sebilik enggau sekeda orang bukai. Enggau nya iya deka meda semua sida sebilik nyadi orang ti kaya, taja pan chara nya mai penusah soh bala rakyat iya di menoa Sarawak ti endang diau dalam pemerinsa ari segi penatai pemisi, ti seruran milih iya nyadi ke pengari sida ba ninting pengawa bepilih besai.

Enti nitih ke pematut iya, nadai agi orang idup dalam pemerinsa di menoa Sarawak, laban raban orang tu datai ari penyampau tuboh ti mit ti diau nguan kandang menoa ti besai rampa laku kaya enggau asil menoa. Tang sekumbang dipegai perintah BN, raban orang tu enda ulih enda nurut ke reti ti bendar sida tu endang orang ti miskin lalu seruran diasoh gaga ati tiap kali pengawa ngundi ti alai sida dibantu enggau beras mimit, tau ke semaia ke jalai alun ti enda kala nyadi nyata. Rakyat Sarawak empu udah ngasoh diri empu dikumbai orang Malaysia ti pemadu merinsa, taja pan menoa sida dikumbai menoa ti pengabis kaya ba pengeraja asal ari tanah enggau kampong, lalu pia mega sida seruran ngundi lalu milih iya ba tiap kali pengawa bepilih besai!

Ngenchuri duit ke menyadi iya, Ibrahim


Kami ulih ngayan ke sebengkah agi penyalah ti endor Kepala Menteri di rangka sereta tumam nya beambi ke tanah enggi bala orang asal Sarawak lalu udah nya meri penguntong bala menyadi iya. Diatu, sekali agi bala orang asal dirampas iya tanah ti endang enggi sida kenyau ari kelia ti endang endor sida ngidup ke diri.

Ba pekara tu seraban orang Iban di menoa Pasai Siong, di Sungai Retus udah niki court udah sida nemu tanah sida disukat lalu dibagi perintah Sarawak lalu udah nya diberi ke ngagai sebengkah kompeni sawit ti benama Masretus Sdn. Bhd. Baka ti suah dikereja negelama tu, bala orang asal di menoa nya nadai udah dipadah ke pasal pemutus penemu perintah ba tanah sida tu, lalu maia kes tu dipechara ke, hakim ti mutar ke penyarut tu kemari enda nerima dawa tau ke bantah sida, laban meda kes nya udah kelalu laun! Baka tu meh chara pemetul dikereja di menoa Sarawak.

Baka selama mega, nama-nama orang siko-siko ti bulih penguntong ari penyalah ngenchuri tanah tu endang meruan dilalai ke. Utai tu dilamun ngena chara nyual tanah-tanah nya enggau naka penyampat, ti lalu disereta ke enggau jako penerang ti pandak sebedau betukar nama ba pala tanah nya dikereja. Sarwak Report diatu ulih ngayan ke orang siko-siko ti bulih penguntong ti ke terubah iya, iya nya Ibrahim Mahmud, menyadi Kepala Menteri enggau bala anak iya. Sida sebilik nya udah berampas ke kandang endor ti ka endor sida muka ladang sawit enggau chara ti suah dikereja sida ngelama tu di endor bukai.

Ngena chara tu, kompeni ti ke terubah diagih ke pala tanah di Sungai Retus semak menoa Sibu ari Kepala Menteri Abdul Taib Mahmud (ti mega Menteri Perambu enggau Pemansang Pengeraja Asal, ti mega Chairman ba PELITA, iya nya sebengkah Gerempung Pengerampas Tanah) nya Masretus Sdn. Bhd.

Kena 17hb Februari tahun2009 Masretus udah enggau enda engkeretik nerima pala-pala tanah ke empat bidang tanah ti besai amat rampa ba Sungai Retus enggau pemesai 768 hektar ba rega ti mit, RM500 ribu aja

Tang, dalam kandang 6 minggu aja, iya nya kena 3hb April 2009 sebengkah pengawa bejual-beli chara belalai bisi dikereja. Sebengkah kompeni ladang sawit ti besai, iya nya Tradewinds (M) Bhd bisi ditemu mansut ke penerang ngagai Bursa Malaysia ti nyebut:

Pengawa ti baka tu ulih mai reti chara bulih penguntong ti manggai RM7 juta enggau nadai ngereja sebarang pengawa. Jako penerang ti nangkan ke tu dikena ngamat ke Masretus nya endang sebengkah kompeni ti ngati ke diri ditumboh ke dalam taun 2007 suba lalu ti endor:

Bala orang ti bulih penguntong belipat-lipat kali dalam semina enam minggu aja iya nya bala pemegai share ba kompeni nya, iya nya Ibrahim Mahmud, menyadi Taib enggau dua iko anak iya. Ibrahim, siko ari orang ti udah kereja nyadi polis endang ditemu nadai penemu ba senentang ngereja ladang sawit, udah bulih penguntong manggai RM7 juta ari duit bala orang ti mayar chukai di Sarawak ti kala udah nerima bagi ti mimit aja ari rega tanah nya.

Perepasan ulih ngenchuri enggau lisin-lisin sementara


Penanggol iya ti deka ngulih ke penguntong ba rega ti betul ngari ke rakyat Sarawak ti udah milih iya nyadi ke pengari sida ngelama tu, udah ngayan ke penyalah iya ti nyadi Kepala Menteri sida iya. Pengawa iya ti nyerah ke tanah nya soh bala sida sebilih mai reti iya udah ngereja penyalah di jai amat ngagai menoa tu. Bala orang di Pasai Siong pan pedis agi ati udah sida ti nemu pasal penyalah ngenchuri tu. Ba sebengkah penerang ti dipansut ke Tradewinds ti endor pengawa ngagih ke pala tanah NCR ba menoa nya bisi bekaul enggau Masretus, sebengkah kompeni ti bisi “pala tanah sementara”.

Baka ti udah ditemu mensia maioh di Sarawak, lalu mega ditemu Tradewinds, semua pala tanah ti dikeluar ke Taib nya endang udah ke chara iya ngenyauh ke diri ari ti ditemu ngerampas tanah. Senutok enggau nya mega, orang maioh di Kuching semina ninga berita angin aja ti madah ke pala-pala tanah bisi dikeluar ke udah bekau bala orang asal besetuju ke tanah sida disukat lalu dibagi, tang iya ti amat-amat, pala tanah udah diberi ngagai kompeni ladang sawit sereta enggau bala samseng ti ngeruga orang asal dia ngambi ke orang asal nya arap lalu udah nya nyerah ke tanah sida ngena rega ti mimit amat.

Pengawa bekebun ti terus-menerus


Bala orang di Sungai Retus dia nyangka enda nemu raban orang ti bulih penguntong ari ti bedagang ke tanah NCR, tang bala Pengarah kompeni Tradewinds endang ngelala amat sapa-sapa sida nya. Bala Pengarah nya ti mega seraban orang ti ngempu kompeni ladang sawit  entara ti pemadu besai di dunya tu, udah, dalam kandang sebulan bulih pemendar masok nyadi kamban gerempung Round Table on Sustainable Palm Oil. Ba profile bala kaban iya dalam RTSPO, Tradewinds udah mansut ke penerang:

Dawa tu dilempai ke soh penanggol ti bepun ari tanah ti diambi Masretus Sdn. Bhd.

Tu meh maia kitai munas ke penerusak


Diatu udah bepuloh-puloh taun Taib ngereja pengawa tu ba menoa iya empu lalu ngerumpak rakyat iya empu. Iya ngereja tu laban ngumbai perepasan ti ulih iya ngerumpak nya enggau pengaya ti bukai ulih dibai iya pansut ari menoa Sarawak tu. Iya nyangka tau dikumbai siko ari orang ti pemadu kaya di dunya tu, tang ba pengawa bepilih besai ti majak semak-sesemak tu, pengamat nyau ngerapat Abdul Taib Mahmud lalu rakyat menoaa Sarawak diatu udah nemu sereta mereti ke semoa pengawa ti udah dikereja iya ngelama tu.

15 Jan 2011

Taib malu deka madah ke diri melah pinang kena 15 haribulan Satu tu

This post is also available in: English, Malay

Taib malu deka madah ke diri melah pinang kena 15 haribulan Satu tu

Nama kebuah pengerami nikah Kepala Menteri enda tau enda dipelalai ke? Diatu kami ulih ngayan ke pemendar berita ti madah ke Abdul Taib Mahmud deka ngator pengerami melah pinang di Kuching kena hari Enam 15 haribulan Satu tu ila.

Kami mega ulih nyangka maia nya meh Kepala Menteri deka mansutka penerang pasal nama, umor, enggau identity ti amat indu nya? Nyerumba nya mega Sarawak Report ngasai ke beguna amat ngayan ke sekeda gambar ti endang apin kala dikeluar ke dini-dini media ba senentang pengerami ti udah kala diator tu, lalu diatu Taib udah bestatus laki orang.

Ukai aki’, tang diatu iya pengantin lelaki


Ba gambar-gambar tu, dua iko melaki bisi nya ngena pekayan pengantin sereba burak. Kami diatu ngamat ke berita lelaki, ti berupai mit sereta baruh ari pengantin indu nya endang pengantin lelaki, lalu ukai apai tau ke aki indu nya.

Mapap amat ga enti pengerami nikah Kepala Menteri Sarawak enda dikemesai ke ngagai mensia maioh, lalu tu tau mai reti mensia maioh baka ti dikemeli ke. Tau ke, sekali ke seduai nya baka ti besak? Belalai ke pengawa tu ari mensia maioh, ngenatai ke maioh macham sadang enggau jangka. Kada enda indu ti ke bini iya nya udah betuboh bisi lalu Taib pan tentu nganti penatai waris ti ke lima?


Kaul ti nyau enda manah?

Sebedau tu, maioh amat penyarut ruang bilik ba sida Taib Mahmud sebilik, ti endor iya bebendar amat nguji deka ngelamun laban iya enggai ke nanggol pengawa bepilih / ngundi ti nyau dampih. Enti enda baka nya, nadai kebuah iya berupai besak deka ngator pengerami melah pinang iya nya, enda bakanya?

Udah bekau ti lama nadai didinga engretik, nyangka nya sida benung kiruh beator ke pengerami lalu ngator bakani deka ngayan ke pengerami ngagai bala pengabang ti ngujong ke mensia maioh bengap-bengap ninga kesuh berita angin. Pengerami melah pinang tau ke nikah endang patut ditemu mensia maioh tau ke dikemesai ke lalu ukai pengawa ti disalam ke ti tau mega ngujong ke mensia maioh ngembuan sangka ke pegerami nya diator kena bejadi orang ti jadi salah, lalu ari nya Kepala Menteri baka ti enda nemu ngator pengawa ti bakanya.

Ba menoa ti bejalai ke ator bebas nabor ke berita, Taib udah tentu enda lantang raun maia kemisi Taun Baru tu tadi. Tang laban berita pejalai iya ke menoa luar endang enda dikemesai ke, nya alai iya mujor amat nyelamat diri ti udah melah pinang enggau bini baru iya nya di Syria, menoa di Timur Tengah din.

Gaga amat ati kitai tu enti nemu sapa enggau ari ni penatai indu ti ke bini iya nya, lalu bakani meh chara seduai iya betemu suba? Orang ti tebilang enggau tampak rita endang enda tau bejimat ba pekara tu – laban tu sebengkah ari ator sida bekereja.

15 Jan 2011

Raziah ngerampas tanah kampong galau lalu nguntong ke Taib – sebengkah repot ti silik!

This post is also available in: English, Malay

Kami ulih mansut ke penerang ti madah ke adi indu Taib, ti benama Raziah Mahmud udah sekali agi ditemu ngerampas tanah ari rakyat Sarawak. Pansik-pansik kami udah ngayan ke Taib Mahmud empu pan bisi mega bekaul enggau penyalah tu.

Pengawa Raziah ti nguji ngelalai ke diri empu ti bisi kaul enggau perambu nukar status Tanah Kampong Galau di menoa Ensengei ngagai ladang sawit ti besai amat, ba pengunjong iya nganyan ke sebengkah agi kaul belalai (skandal) ti besai agi. Diatu kami ulih nerang ke chara  ti dikena Raziah enggau mega menyadi iya Taib, ngulih ke beratus-ratus hektar tanah Nengeri Sarawak – ti dijangka bulih setengah ari pemesai menoa Brunei – nyau ka lebih sepuloh taun ti udah!

Pengawa nyukat enggau magi tanah ngena chara lama

Menoa di Ensengei nya sebengkah ari sekeda ari tanah ti baroh nyadi ke Tanah Kampong Galau. Kenyau ari dulu kelia tanah NCR nya endang enggi orang menoa nya lalu udah ditetap ke lalu dikemendar ke perintah British dalam taun 1947, tang ba taun 1984 Taib udah netap ke endor nya diambi perintah Sarawak lalu ditaga ke nyadi Tanah Kampong Galau. Taja pen bakanya, ba entara taun 2005 enggau 2008 Taib lalu nyerah ke kira-kira 20 ribu hektar tanah ti patut dijaga nya soh adi iya empu!

Baka ti suah dikereja sida sebilik di Sarawak, mula-mula orang asal menoa nya baru nemu sebengkah pengawa bejual-bebeli bisi dikereja leboh maia kompeni batang masok lalu nebang semoa kayu ba kandang NCR ti endang endor orang asal nya ngasu-beburu, berikan enggau bekebun ke buah. Kompeni-kompeni nya datai lalu ngereja pengawa ngulih ke batang dia laban keno ko sida, sida iya belalau lisin konsesi ti diayan ke sida soh orang asal di menoa nya.

Taja pan bakanya, terima kasih, laban dalam taun 2008 siko lawyer penjaga pengelantang mensia, baka ketuai PKR Baru Bian ti kala menang bechara ngelaban Taib ti berampas ke tanah NCR dalam court. Raban Baru Bian udah ngalah ke maioh kes ngelaban kompeni-kompeni nya lalu pia mega ngelaban Perintah Sarawak, ti udah ditemu bejual ke tanah enggau ngeluar ke lisi-lisin kampong. Nyentok ke penyarut tu padam ila, kompeni-kompeni ti ngulih ke batang ari menoa nya diasoh ngetu dulu.

Raziah besalam tang iya cherida enggau utai ti ka dilamun iya

Senutok enggau nya pansik-pansik kami ngayan ke sapa bagi orang siko-siko ti ari belakang pechara-pechara nya, lalu baka ti ditemu orang asal menoa nya enggau bala lawyer sida iya, iya nya Taib empu enggau adi indu iya, Raziah Mahmud. Raziah ukai semina bekaul manah enggau kompeni-kompeni ladang sawit ti pengambis besai ti debri lisi dikena ngeliti ke kampong menoa Ensengei, ianya nya Lambang Sinar Mas enggau Usaha Jasamaju, tang kami mega bisi bulih rekod yang terang amat ngayan ke Raziah bisi nyimpan semua pala tanah sida.

Kami ulih ngayan ke pengamat berita ti madah ke Lambang Sinar Mas nya diempu sida Yu sebilik di bempu kompeni Hock Seng Lee Bhd (HSL), sebengkah kompeni kroni dagang Taib, lalu kompeni Usaha jasamaju diempu beberapa buah kompeni ti endor pemegai share ti pengambis maioh iya nya Hamid Sepawi. Hamid Sepawi tu petunggal Taib ti pengambis kaya, ti udah bulih maioh tanah ari perintah Menoa Sarawak, ti mega siko ari orang menoa Malaysia ti pengambis kaya.

Taja pan bakanya, penerang bukti-bukti ti ditemu kami dalam rekod Pengerejista Tanah ngayan ke kompeni ti enggau berunding ke pengawa ngeluar ke pala tanah di Ensengei dikereja enggau Kumpulan Parabena, ti diempu lalu dikemata ke Raziah empu. Pengawa mutar ke ngeluar ke pala tu ditemu bepelasar ke alamat ti bisi ba upis Pengerejista Tanah endang sebaka ba pala-pala tanah nya lalu ti bendar nya alamat Kumpulan Parabena – 154/56 Jalan Sungai, Padungan, Kuching – lalu ukai alamat kompeni-kompeni baka ti disebut (uji peda ba versyen jako English senentang entry Kumpulan Parabena dalam rekod Pengerejista Kompeni-Kompeni).

Sarawak Report ulih enggau jauh agi ngamat ke penerang ti madah ke ke dua-dua iko pengurus ti endor nama seduai ditulis ke dalam rekod Pengerejista Tanah nya enggau dua set pengawa jual-beli enggau Lambang Sinar Mas lalu enggau Usaha Jayamaju, ti bekereja terus ke Raziah. Chia Hon Thin seduai Paul Yu Chee disadang endang ngari ke kompeni sida empu, tang alamat kompeni sida nya sebaka amat enggau kompeni Kumpulan Parabena! Pia mega, lumor telefon upis Chia di Kuching ti belumor 082 41 3877, sebaka enggau lumor telefon Kumpulan Parabena baka ti bisi ditemu dalam bup direktori telefon.

Pekara ti gtau ngasoh ati irau iya nya pansik-pansik ti silik ti udah dikereja kami bisi ngayan ke Chia endang seruran ngena alamat enggau lumor telefon ri sebaka ba maioh pengawa mutar ke jual-beli ba upis Pengerejista Tanah. Kami deka ngayan ke penerang-penerang dalam repot kami ba maia bukai ila, tang pekara ti terang amat iya nya pala-pala tanah ti berega bejuta-juta Ringgit udah diserah ke soh beberapa buah kompeni ti enda sama, tang ke bendar iya diempu enggau lalu dikemata ke Raziah ngena chara ti besalam!

Sarawak Report pechaya ke, enggau endor ti sama pemesai enggau setengah menoa Brunei nya, diulih ke adi indu Kepala Menteri ari menoa tu ngena rega ti murah amat!

Taib empu ke endang bulih penguntong!

Pekara ti ngasoh ati tekenyit agi ari nya iya nya ba sebengkah penerang ti ditemu kami senentang orang ti megai share ti pengambis maioh dalam Kumpulan Parabena nya Taib Mahmud empu! Kami bisi bulih bukti ti ngayan ke iya megai maioh share dalam kompeni Mesti Bersatu, iya nya sebuah kompeni ti bisi share mega dalam kompeni Miri Properties, ti udah nya megai share-share dalam Kumpulan Parabena. Penerang ti bakatu ngenegap ke agi bukti kami nya ngayan ke iya bulih penguntong nengah jual-beli ti belalai sereta salah ba mata undang-undang menoa tu, lalu enggau tu kami deka nanya iya empu, nama kebuah iya enggai enda milih adi iya empu endor nyerah ke tanah-tanah nya.

Bala orang bukai ti megai share dalam Kumpulan Parabena nya bala sida Taib sebilik, lalu Sarawak Report deka ngeluar ke semoa bukti ti bisi bekaul enggau kontrak ti besai-besai Menoa Sarawak tu, enggau projek ti besai-besai mega ti datai ari Perintah Persekutuan, suah udah diserah ke soh kompeni tu. Tu mai reti Taib udah ngemasok ke duit agih belanja ti maioh amat ke dalam kompeni iya empu! Ukai tu ti disebut Sekretari Politik iya, Abdul Karim Hamza, ti kala direkod madah ke enda pulai nyadi ke penyalah enti sebarang orang politik ngena ‘peluang bedagang’ enti peluang nya tak datai ba kaki tangga diri empu?

More proof

Maioh agi bukti ti terang sereta tampak

Tu ukai sebengkah aja bukti ti ngayan ke Raziah bisi bekaul ba pala-pala tanah di Ensengei. Kami ulih ngayan ke pengawa iya ti nguji deka ngelamun semoa macham penerang pasal jual-beli tanah enggau chara belalai, ti selalu dikereja sida sebilik ngelamatu, nengah sebuah kompeni ti mit sereta enda tampak rita lalu udah nya, enggau jampat-jampat nyual kompeni nya soh orang ti ketiga sereta tau dikarap ke sida dikena ngulih ke penguntong belipat-lipat. Ngena chara tu, Raziah pechaya ke diri ulig ngelamun diri bulih pala-pala tanah nya! (Kami bisi udah ngayan ke chara nya ba repot-repot kami ti dulu ari tu). Pansik-pansik kami ba upis Pengerejista Kompeni-Kompeni bisi tetemu ke, kelimpah ari Lambang Sinar Mas kompeni enggi sida Yu sebilik ti dipasok ke dalam rintai kompeni, serimbai enggau nya mega semoa pala tanah nya diempu adi indu Taib enggau laki iya, Robert Geneid! Rekod-rekod ti ditemu kami bisi ngayan ke ba mula-mula iya kompeni nya, ti dikorporat ke kena 25 haribulan Disember 2003, udah diambi Raziah kena 24 haribulan Januari 2004, ti maia nya ngayan ke alamat kompeni nya udah ditukar ngagai alamat Kumpulan Parabena.

Repot Taun ari bala Pengarah ti difail ke dalam taun 2005 mega ngayan ke pengawa bala Pengarah kompeni nya betukar ngagai Raziah enggau laki iya, Robert, kena bulan Januari 2004 sama enggau anak seduai, Eliah Abas, sebedau kompeni nya betukar ngagai jari sida Yu sebilik ba bulan Januari 2005 (uji peda ba gambarajah dalam versyen jako English).

Bepelesar ke pansik kami ba upis Pengerejista Tanah, kami udah tetemu ke tanah-tanah sebesai 16 ribu hektar udah dikeluar ke ngagai kompeni Lambang Sinar Mas kena 21 haribulan Mei 2004 ba rega RM11.5 juta.

Maia nya, bala orang ti megai share nya Raziah Mahmud ti megai 70% share ba kompeni nya, lalu 28% da agi dipega sebuah agi kompeni, Mahligai Naluri Sdn Bhd. Mahligai Naluri nya diempu Raziah enggau laki ketiga iya Robert Geneid, ti mega pengurus ba kompeni Lambang Sinar Mas!

Sereta Lambang Sinar Mas udah bulih pala-pala tanah nya, kami ulih nyidi Raziah udah nyerah ke pegai iya ba pala-pala tanah nya ti diserah ke iya soh Yu sebilik kena 25 haribulan Januari 2005. Pengawa nyual tanah nya dikereja enggau naka penyampat dikena ngelamun Taib ti udah nyerah ke tanah-tanah nya soh adi iya empu, lalu ba maia nya mega iya bulih penguntong ti belipat-lipat. Takah maia kenyau ari ti ngulih ke tanah-tanah nya nyentok ngagai maia dijual, kompeni nya udah ngeluar ke repot taun iya ti nyebut pasal semoa reta tengkira kompeni nya kena 31 haribulan Disember 2004 (iya nya beberapa hari aja sebedau pengawa jual-beli dikereja) udah niki ari kusong Ringgit ngagai RM13.8 juta ba rega semoa tanah nya tadi. Nadai sapa tau nyangka pengawa tu dikereja ba maia orang nyambut Taun Baru laban sehari nya orang endang belepa lalu orang mega kiruh, ti endor sida betukar ke nama ba pala-pala tanah Menoa nya!

Taja pan jual-beli udah dikereja, tang Raziah agi mengkang berejista nyadi orang ti tau endor betanya, baka ti bisi ayan ba rekod-rekod dalam upis Pengerejista Tanah! Tu ngayan ke, taja pan hak megai dikereja enggau ator ti betol, tang Raziah agi mengkang diguna ngemata ke semoa pekara ti bekaul enggau konsesi, lalu iya ke bendar mega iya nyadi pengurus ke regas ba pengawa ngulih ke batang atas tanah-tanah NCR di Ensengei!

Ari semoa bukti ti udah diayan ke ngagai mensia maioh, kempang tau ke enda Raziah bebula ke tudoh ti madah ke iya nadai bulih sebarang penguntong ari pengawa kunsi nya, ti endor iya ngari ke menyadi iya Kepala Menteri Sarawak nya?

Ari pengawa iya nguji deka ngelamun semoa bukti nya udah ngayan ke iya endang nemu pasal menyadi iya sigi enda tau peneka ati nyukat lalu magi tanah-tanah NCR, awak ke batang-batang ba tanah-tanah nya tau diulih ke, lalu dibuka nyadi ladang sawit – semoa pengawa tu dikereja enggau enda mampas orang asal menoa nya, tang semina mayar mimit aja soh Menoa Sarawak?

Ukai tu kebuah mensia maioh ngaga ensumbar Abdul Taib Mahmud nya ‘Kepala Pencuri’ lalu ukai ‘Kepala Menteri’?

Berapa penguntong ti bendar ulih Raziah?

Belalau ke penerang ari upis Pengerejista Tanah, perintah menoa udah ditemu nyerah ke Tanah Kampong Galau Ensengei ti enda kurang ari 20 ribu hektar soh dua buah kompeni Kumpulan Parabena ba rega ti udah ditawar RM13 juta. Enti ba pengawa jual-beli tanah ti bukai rega nya disadang tau manggai ngagai RM100 juta. Enggau tu, mar amat kitai arap ke pengawa jual-beli belalai tu ti dikereja Taib seduai adi iya nadai meri penguntong ti besai soh seduai iya.

Kami minta penerang ari sida Yu sebilik enggau mega ari semoa orang ti megai share dalam Usaha Jasamaju kena ngayan ke berapa rega ti bendar dibayar sida maia ti betukar pala-pala tanah, lalu pia mega, sekali ke Raziah agi mengkang nyadi pengemata ba pengawa betukar ke pala-pala tanah nya, baka ti bisi ditemu kami ba upis Pengerejista Tanah, ti belalau ke penerang iya nya nyentok ngagai ujong taun 2010 tu iya mengkang nyadi orang ti tau endor betanya ke sebarang pekara ngari-ngari ke orang ti megai konsesi-konsesi nya?

Siku orang ti benama Peter Runin, ti ngari ke 14 buah rumah panjai Iban ti nawa Perintah Menoa Sarawak enggau bala orang ti megai lisi ngagai court ti bekaul enggau rampas tanah enggau chara ti salah tu, madah ke orang-orang asal menoa nya ringat amat, lalu sida deka enda mudah dibeli ngena duit. Ko iya:

“Bala orang nya deka ngulih ke kayu ba menoa kami lalu udah nya deka muka ladang, tang kami mengkang ngetan ke tanah-tanah kami tu”. Pekara ti bakatu ulih amat dikena nyukong batang aum sida ti deka diator sida ba ujong minggu tu leboh ti berandau ke pasal sida ti ngelaban perintah dalam court.

Sebengkah kes tipu?

Maia ti nyara k ekes tu dalam bulan Januari taun nyin kemari, Commissioner Hakim, Y.A. Puan Rhodzariah Bt. Bujang bulih sebengkah penerang ti nyebut:

“Mr. Baru Bian nya betol. Tanah NCR endang enda patut disukat lalu dibagi-bagi.”

Tang, iya nyara lalu madah ke bala orang Ensengei patut ngelaban Perintah Menoa tang ukai bala orang ti megai pala-pala tanah ke udah bulih konsesi-konsesi dia, SEMADI MEH sida ulih ngayan ke penerang madah ke pengawa nipu bisi dikereja. Enggau nya iya madah ke:

“bala orang asal tin gaga ambu ba tanah NCR endang sigi dikemendar ke mantah  sapa-sapa ti ngeluar ke pala-pala tanah nya; lalu ukai mantah orang ti megai pala-pala tanah, semadi meh sida ulih ngayan ke penerang ti madah ke tipu bisi dikereja baka ti bisi ditaga ke dalam seksyen 132(1) Undang-Undang Tanah”.

Ari berita ti udah diayan ke kami pasal orang ti megai pala-pala tanah nya endang adi indu ke orang ti ngeluar ke pala-pala tanah nya, lalu pia mega semoa orang nemu pasal penanggol nya, gaga amat meh ati kitai ninga berita, sekali ke court deka nentu ke pengawa tipu bisi nyadi dikereja. Enggau tu, pengawa nipu sigi bisi dikereja Kepala Menteri ba rakyat iya empu ari tulong adi indu iya enggau kompeni-kompeni kroni iya.Maioh agi penerang ti tegap!

Enti mensia maioh bedau tentu lenak nemu pasal bala sida Geneid sebilik ti bulih tanah ari Taib, diatu terang amat rekod-rekod ti bisi ba upis Pengerejista Tanah tau dijadi ke penerang. Laban NEYENTOK NGAGAI 2008 (ti endor maioh jako bantah soh bala sida Geneid enggau Lambang Sinar Mas nya udah diayan ke), nama Robert Geneid ENDANG MENGKANG dalam rintai nama orang ti tau endor betanya ngari ke kompeni nya! Tu mai reti, taja pan kompeni nya udah dijual kena bulan Januari 2005 soh sida Yu sebilik, tang Robert Geneid mengkang nyadi orang ti ngari ke kompeni nya ngator sebarang pengawa enggau Perintah Menoa nyentok ke ujong taun 2008, ti bisi bekaul enggau pala-pala tanah ba ladang sawit nya.

Enggau nya, pengawa ti deka ngelamun penerang pasal Raziah seduai Robert nya ditemu enda likun sereta kemas. Taja julok ati deka engkah nama Paul Yu dikena ngelamun nama Raziah seduai Robert, tang rekod-rekod ba upis Pengerejista Tanah, tang lumor telefon enggau alamat upis kompeni Kumpulan Parabena agi mengkang dikena! Enggau nya kami ulih ngayan ke pengawa ti deka ngelamun penyalah sida Geneid sebilik ba tanah-tanah bansa Iban enggau Bidayuh kelalu cherida sereta enda kemas.

Rekod ti bisi ba upis Pengerejista Tanah dalam taun 2008 – tu sebagi ari isi surat penerang ti ngayan ke Robert Geneid ti nyadi orang ti tau endor betanya ngari ke kompeni nya – iya semina nukar nama iya ngagai nama Yu dikena ngelalai ke identiti iya empu. Tang saru iya empu laban alamat enggau lumor telefon upis agi mengkang enggi Kumpulan Parabena!

Sereta Lambang Sinar Mas udah teulih ke pala-pala tanah nya, kami tetemu Raziah enggau chara beguai-guai nukar pegai ba pala-pala tanah nya soh sida Yu sebilik kena 25 haribulan …

11 Jan 2011

Pengantin indu ti berega berbillion-billion dollar

This post is also available in: English, Malay

Pengantin indu ti berega berbillion-billion dollar

Kami bisin gembuan maioh gambar bini baru Kepala Menteri nya. Bala orang maioh di nengeri Kuching benong besebut ke pengerami nikah entara siko orang tuai ti beumor 74 taun enggau pengantin iya ti baru beumor dalam 20-an taun.

Perintah menoa Sarawak mengkang apin ngeluar ke sebarang penerang pasal pengerami nikah nya ti diator ba rumah besai Kepala Menteri (ti digaga enggau enda nemu ari ni penatai duit, baka reta tengkira iya ti bukai). Kami mega bisi nemu dua-tiga iko bala menteri entara orang maioh ti deka mansik sapa indu nya ti bendar, laban penerang pasal indu nya lalu apin dikeluar ke.

Tuboh iya dibelit pengeraja menoa Sarawak

Rakyat menoa Sarawak udah kala meda lalu ngemata ke beratus ribu hektar tanah sida dirampas lalu digaga nyadi ladang sawit ti dikena ngias tuboh pengantin indu nya. Siko orang dagang barang berega di London madah ke semoa barang berega dikena indu nya digaga ari “kacha”. Keno ko orang dagang nya, enti iya amat-amat barang berega, iya tentu enda dipeda palsu ari gaya pemedai gumpal gelang enggau marik. Udah kami ti bebendar agi ngulih ke saut ari orang dagang nya, dia iya lalu madah ke peninggi rega barang berega nya dipelaba ke ulih manggai RM150 juta.

Kami ngawak ke bala pemacha kami belaba ke  sekali ke Kepala Menteri nya ngias bini baru iya ngena kacha palsu, tau ke endang amat-amat barang ti berega.


Hari Krismas, maia bebagi enggau bekunsi utai

Sekumbang pengantin nya raun makai angin (berbulan madu) ke menoa tasi, lalu terebai ngena bilun jet Hornbill, ti udah tentu dipelanja ngena duit bala pemayar chukai, kami arap ke seduai iya ingat ke bala nembiak di rumah panjai ti lapar lalu ti ngarap ke sebarang pemeri rambau Krismas taun tu.

Makin maioh agi tanah dirampas perintah BN Kepala Menteri ari orang bansa asal Sarawak, ari nya bala apai indai anembiak nya enda ngasuh anak sida kelalu andal ke sebarang pemeri.

Baka ti ngelama tu, bala apai indai tu deka ngelalau anak sida pasal jako ti selalu disebut Kepala Menteri soh orang menoa pesisir, iya nya sida “enda tau enda belajar nganti”. Nyangka tu mih renggat ti endor iya deka meri pulai semoa utai ti udah diambi iya!

Pengantin indu ti berega berbillion-billion dollar

Kami bisin gembuan maioh gambar bini baru Kepala Menteri nya. Bala orang maioh di nengeri Kuching benong besebut ke pengerami nikah entara siko orang tuai ti beumor 74 taun enggau pengantin iya ti baru beumor dalam 20-an taun.

Perintah menoa Sarawak mengkang apin ngeluar ke sebarang penerang pasal pengerami nikah nya ti diator ba rumah besai Kepala Menteri (ti digaga enggau enda nemu ari ni penatai duit, baka reta tengkira iya ti bukai). Kami mega bisi nemu dua-tiga iko bala menteri entara orang maioh ti deka mansik sapa indu nya ti bendar, laban penerang pasal indu nya lalu apin dikeluar ke.

Tuboh iya dibelit pengeraja menoa Sarawak

Rakyat menoa Sarawak udah kala meda lalu ngemata ke beratus ribu hektar tanah sida dirampas lalu digaga nyadi ladang sawit ti dikena ngias tuboh pengantin indu nya. Siko orang dagang barang berega di London madah ke semoa barang berega dikena indu nya digaga ari “kacha”. Keno ko orang dagang nya, enti iya amat-amat barang berega, iya tentu enda dipeda palsu ari gaya pemedai gumpal gelang enggau marik. Udah kami ti bebendar agi ngulih ke saut ari orang dagang nya, dia iya lalu madah ke peninggi rega barang berega nya dipelaba ke ulih manggai RM150 juta.

Kami ngawak ke bala pemacha kami belaba ke  sekali ke Kepala Menteri nya ngias bini baru iya ngena kacha palsu, tau ke endang amat-amat barang ti berega.

Hari Krismas, maia bebagi enggau bekunsi utai

Sekumbang pengantin nya raun makai angin (berbulan madu) ke menoa tasi, lalu terebai ngena bilun jet Hornbill, ti udah tentu dipelanja ngena duit bala pemayar chukai, kami arap ke seduai iya ingat ke bala nembiak di rumah panjai ti lapar lalu ti ngarap ke sebarang pemeri rambau Krismas taun tu.

Makin maioh agi tanah dirampas perintah BN Kepala Menteri ari orang bansa asal Sarawak, ari nya bala apai indai anembiak nya enda ngasuh anak sida kelalu andal ke sebarang pemeri.

Baka ti ngelama tu, bala apai indai tu deka ngelalau anak sida pasal jako ti selalu disebut Kepala Menteri soh orang menoa pesisir, iya nya sida “enda tau enda belajar nganti”. Nyangka tu mih renggat ti endor iya deka meri pulai semoa utai ti udah diambi iya!

Comments are closed.

10 Jan 2011

RM 78 JUTA NGAGA LUBANG TAI – PENGUNTUNG TAIB NGEREJA PENGAWA KAMAH!

This post is also available in: English, Malay

RM 78 JUTA NGAGA LUBANG TAI – PENGUNTUNG TAIB NGEREJA PENGAWA KAMAH!

Diatu udah dipeda kitai maioh Abdul Taib Mahmud enggau sida sebilik benung nyintak duit ti maioh amat ari tabung awam dikena ngaga sistem sarang tai. Kira-kira wang bisi ngayan ke RM530 juta ari duit bala pemayar chukai udah dikeluar ke dikena ngereja projek nya, lalu RM78 juta endang mata-mata udah disintak sida Taib sebilik enggau sebuah kmopeni kroni iya nya Nishimatsu Construction ari menoa Jepun (diatu indu kompeni Nishimatsu benung dipechara di menoa Jepun din ketegal penyalah ti bekaul enggau ‘makai suap’).

Tu mih siti ari chunto dikena meri banding baka ni chara sekeda ari duit nya disintak ngena chara meri sub-kontrak. Pengawa tu udah nyadi ke salah guna belanja awam ti standard di menoa Sarawak dipegai Taib. Bala penyakal balat amat mantah, laban tu mih chara ‘makai suap’ ti pengabis jai.

“Anembiak ti agi mit pan ngelala mih utai tu”, pia ko jako bantah sko ari kaban parti penyakal ba minggu nyin kemari, “siti ari kebuah ulih ngerari ke duit iya mechat sebarang penulis berita suratkhabar ti berani nulis sereta ngayan ke berita pasal utai ti nyadi. Laban, enti orang maioh nemu berita utai ti amat nyadi, iya pasal duit bejuta-juta ringgit ti diambi iya, tentu orang maioh deka ringat suh iya!”

Ngulih nengah sub-kontrak ti pelesu nya udah nyadi ke standard di menoa Sarawak

Chara ngenchuri duit baka tu mudah amat, lalu Kepala Menteri, Abdul Taib Mahmud, endang udah teleba amat ngereja tu sekumbang ti bekuasa mega perintah Sarawak 30 taun. Terubah, iya salah guna kuasa nyerah ke projek nya ngagai kompeni siko ari sida sebilik, tau ke kaban dagang iya. Udah nya projek nya di-sub-kontrak ngagai sebengkah kompeni ti endang teleba sereta landik ngereja pengawa, diagih ke ungkus ti jauh mimit ari ungkus asal iya. Tu mih chara muntang sida Taib ngisi duit ke dalam kandi sida.

Ba projek ngaga Sistem Sarang Tai di Kuching (Kuching Sewerage System) bisi utai ngasuh tekenyit mimit baka ti dikeluar ke kena 30hb September 2008. Kepala Menteri udah nyerah ke kontrak beungkus RM530 juta nya ngagai sebuah consortium tiga buah kompeni, ti nyengkaum Kumpulan Construction, ti dipejalai ke menyadi indu iya empu, Raziah Mahmud. Raziah enggau menyadi iya, Onn Mahmud, bisi 87.5% ari penyampau share ba kompeni nya.

Baka ni penemu enggau pengelandik Raziah ngaga sistem sarang tai orang awam?

Kumpulan Construction nadai perengka-perengka dikena ngaga, lalu Raziah Mahmud empu endang ukai orang ti ditemu landik ba pengawa ngaga sistem sarang tai orang awam ti moden. Semina pekara pasal iya ti ditemu iya nya pengawa bedagang bepun ari Taib Mahmud mangku pengawa nyadi Kepala Menteri. Sekumbang nya mega maioh amat kontrak awam datai-datai, lalu kompeni pan maioh agi ga ditumboh ke iya enggai sida sebilik

Bala orang ti berate ke pejalai kompeni Raziah bisi nyebut Raziah Mahmud semina ngembuan siti aja pengelandik, iya nya pengelandik meri sub-kontrak ngagai orang bukai tiap kali menyadi iya, Taib, nyerah ke projek suh iya.

Kaban dagang ti enda manah?

Sarawak Report deka nemu, nama kebuah RM78 juta ti dikumbai lenyau tang iya ke bendar udah dipedua entara Raziah Mahmud enggau kompeni Nishimatsu Construction ari Jepun?

Ba taun siti nyin kemari berita ti bekaul enggau Nishimatsu Construction bisi ayan ba suratkhabar di menoa Jepun. Dalam berita nya, chairman Nishimatsu ditemu udah ngena 1 juta Yen ti diaku dikena iya ‘nyuap’ kena ngulih ke kontrak di menoa luar, lalu pia mega dikena iya nyukong pengawa politik caha salah. Ba penyalah tu kepala parti penyakal, Ichiro Ozawa lalu diasuh badu agi mangku pengawa iya.

Nya alai manah kitai tu minta penerang pasal kaul entara Nishimatsu enggau sida Taib sebilik, lalu pia mega nanya sida nama pengawa udah dikereja Kumpulan enggau Nishimatsu dalam kandang tiga minggu ti ngujong ke sida nerima bayar USD25 juta?

Enti tanya ti baka tu udah ngujong taui politik di Jepun nya diasuh badu mangku pengawa, nama asil pansik ti menyana deka dipansut ke di menoa Sarawak?

Kaul Taib ti lama sereta manah enggau Nishimatsu

Pansik kami bisi ngayan ke projek Kuching Serwage nya siti ari projek-projek ti beskala besai ti udah diserah ke ngena chara ti sebaka amat, ngagai kompeni ti sebaka mega, baka Kumpulan Construction, Nishimatsu Construction enggau HSL.

Udah Raziah ngambi-alih Kumpulan Construction dalam bulan Enam 1986 (maia nya kompeni tu benung nadai utai dikereja) projek-projek ti diserah ke ngagai tiga buah kompeni ti sama nyengkaum projek ngaga rumah stadium tebuka 40,000 penudoh ba Petra Jaya ti beungkos RM105juta, enggau Palan Penyangkai Kapal Tasik Dalam Senari (Senari Deepsea Port) ti beungkos RM160 juta.

Tang enda mukai-mukai, ikas penguntung Kumpulan ti berejister ti ulih ari dagang kunsi iya ti besai-besai tu ditemu mimit amat, nitih ke pansik atas kira-kira wang ti bisi ba upis Pengerejister Kompeni-Kompeni. Ambi ke banding, dalam taun 1991 duit ti dikena RM8.5 juta tang semina ngenatai ke untung RM249,474, lalu ba taun 1991 puku RM5,811,443 semina meri penguntung RM23,451 aja. Iya ke nyata, entara taun 1986 enggau 1998 kompeni nya endang dituntong pengerugi ba chukai.

Berapa ulih Taib empu?

Sarawak Report ulih belaba ke sida Taib sebilik ti ngena chara belalai ngereja pengawa dagang laban ti beterabai ke nama enggau pangkat Kepala menteri, orang Sarawak ulih nyangka duit ti maioh amat ari projek ngaga sarang tai endang masuk ngagai akaun bank iya di menoa tasik.

Udah penguntung ari ti mutung ungkos projek nya, pekara tu tau mai reti rakyat Sarawak udah ngeluar ke belanja RM78 juta lebih ke projek nya, tau ke duit diagih ngagai projek nya enda chukup.

Saut ti disadang deka didinga kitai, iya nya dua-dua, reti nya mensia maioh di Kuching udah ngeluar ke ungkos ti lebih dikena ngaga sistem sarang tai ti betaraf sub-standard ngambi ke sekeda ari duit nya ulih tama ngagai kuchik sida Taib sebilik.

Penanggol ti baka tu ulih diadu manah ke agi ngena chara tender tebuka, sebengkah chara ti dikena di serata dunya tu, laban dikena ngemunas ke penyalah ‘makai suap’, lalu sistem tender tebuka mega endang disukong semoa parti penyakal di Sarawak.

Comments are closed.

10 Jan 2011

TABI PUJI KE KITA, SIBU!

This post is also available in: English, Malay

TABI PUJI KE KITA, SIBU!

Bala raban BN datai ke Sibu mai bemacham-macham janji enggau semaia pasal pengawa beranak ke puku dagang. Sida nabur ke propaganda nengah maioh macham media baka TV, radio enggau surat-suratberita.

Pekara ti enda ngasoh ati lantang iya nya, enti sida enda dipilih sekali tu, menoa nya deka diukum. Tang taja pan balat dikeremba’ ngena jako emba, orang di Sibu udah nemu tuju asal ati sida BN tu; orang Sibu udah mutus ke runding diri empu, muai BN ari menoa Sibu!

Menoa Sibu tu sebengkah menoa ti kering sereta bisi kuasa. BN beguna amat ke Sibu lalu orang di Sibu nyau udah nemu, taja pan sida diemba-emba, diatu sida diumbok laban BN agi mengkang beguna ke sida. Baka endor bukai di Sarawak, orang Sibu udah bulih pelajar pasal tipu enggau penyalah ‘makai suap’ ti dikereja perintah Taib. 30 taun iya udah ngator pengawa di menoa tu semina dikena ngulih ke penguntong diri empu aja. Semaia iya nadai mai reti ti nyentok.

Penyalah ‘makai suap’ rambau pengawa bepilih mit bisi nyerangkap menoa Sibu. Raban orang ti ngemata ke pengawa bepilih di Malaysia, MAFREL, bisi ngaga beberapa iti pansik: semak 20 iko bala menteri ti diulu ke Menteri Besai, besilih-silih ngeluar ke duit bantu, lalu ga sida nya semina besemaia maia nya. Penyalah tu endang udah ngelanggar pengawa bepilih lalu pia mega penyalah salah guna duit perintah dikena meli undi. Tu terang amat ngayan ke raban BN ngelanggar Akta-Akta Kesalahan Pilihanraya taun 1954 enggau Akta Anti Rasuah taun 1997. Tang, baka ti endang disadang ba perintah kitai ke diatu, bala sida Suruhanjaya Pilihanraya (SPR) enggau Agensi Penagang Penyalah ‘Makai Suap’ Malaysia (MACC) endang nadai didinga engkeretik.

Bala pengundi di menoa Sibu udah ngelala sapa ti patut diundi sida. Sida udah nulak BN taja pan BN bebendar amat ngulih ke sukong ngena maioh macham chara tipu sereta nagang chara ngundi ti betul sereta lurus. Sekali agi, MAFREL bulih bukti ti nyelai. Sida MAFREL tetemu ke beribu-ribu iko pengundi dipindah ke nama ari endor sida iya patut ngundi – sebengkah chara lama dikena ngumpan pengundi ngambi ke datai ngundi ba endor ti ‘salah’ lalu ditagang ngundi ba endor nya. Pemaioh orang ti datai ngundi mega ditemu niki ari 59% ngagai 70% – kami enda nemu ari ni penatai pengundi 11% ti betambah enggau ngenyit nya. Endang baka selama mega, maia ti ngitung ngundi, pengari parti bukai endang enda dibai nengkila ke pengawa nya. Tang, taja pan dikachau BN baka nya, Sibu udah mujor nulak BN!

Numbas mih RM200 ‘suap’ ti diberi sechara terang-terang olih BN soh bala pengundi di Sibu

Diatu BN enda tau enda jera, lalu belajar ke chara lama nya enda ulih guna agi. Kepala sida ti nyau majak tuai nya udah lelak, lalu enda dapat agi ‘ngenggam’ bala pengundi ba Sarawak ti udah mansang moden tu. Kroni suratberita iya bebendar amat bekereja nulis pasal pemanah iya, tang nadai pemujor narit ati pengundi. Diatu pengundi di Sarawak udah pintar agi milih sapa ti patut dipilih sida, laban sida deka ke ubah lalu madam ke penyalah ‘makai suap’ ti lama udah nyadi.

Tabi puji ke kita, Sibu. Diatu bala rakyat Sarawak ti bukai deka nitih ke singkang kita.

10 Jan 2011

Pengerami Nikah

This post is also available in: English, Malay

Pengerami Nikah

Rambau Hari Krismas enggau Taun Baru tu mih maia kitai meri pangan diri utai ti manah-manah lalu pia mega berami. Beserimbai enggau pengerami nikah Taib apin lama tu udah, kami ngasai ke patut amat endor kami bekunsi enggau bala pemacha sekeda gambar pemeri enggau barang kemas ti ngelingi sida Taib sebilik.

Ba laman-laman Facebook bala sida Taib sebilik bisi didinga balat ngemesai ke pengeraja sida soh bala pangan sida, nya alai, nama kebuah rakyat Sarawak ke bukai enda bepeluang meda sida, taja pan duit ti dikena sida sebilik tu berami endang duit rakyat menoa tu empu?

Enggau tu kami ngayan ke sekeda gambar pengerami nikah Elia Geneid (iya nya anak menyadi Taib) ke dua terubah, ti dirami di Kuching lalu udah nya di menoa Jepun. Taja pan pengerami nikah tu ngena belanja ti besai, tang seduai melaki bini tu semina begulai dua bulan aja. Pengerami nikah ti ketiga kali iya, ba pun taun tu bisi diayan ke ba Sarawak Report.

Pengerami nikah ti ngena belanja bebilion-bilion ringgit tu endang datai ari rakyat Sarawak empu, ti udah lenyau tanah ketegal ti dirampas Kepala Menteri lalu udah nya diserah ke iya soh menyadi indu iya, Raziah Mahmud (iya nya indai Elia), ti ngujong ke iya nyadi siko indu ti kaya. Rakyat Sarawak endang enda dipadah ke pasal tanah ti dirampas, nya alai kami ngumbai semoa belanja nya udah abis dikena berami.

Comments are closed.

10 Jan 2011

UDAH NYATA! TAIB KEPALA SAMSENG

This post is also available in: English, Malay

UDAH NYATA! TAIB kepala samseng

Sarawak Report udah tetemu ke maioh surat penerang ti tau dikena ngamat ke tudoh atas Abdul Taib Mahmud, Kepala Menteri Sarawak, nya ngembuan reta tengkira ti beungkos bejuta-juta ringgit di menoa tasik lalu diengkah ke iya atas nama sida sebilik.

Penerang pansik udah ngayan ke chara jual-beli reta ti belalai, ti endor Kepala Menteri endang enggai ditemu sapa-sapa iya bisi reta tengkira ti maioh nya. Dipelaba ke tu dikereja iya dikena iya ngelamun pemaioh reta iya, ti alai iya disadang tusah amat deka meri penerang ti betul ba mata undang-undang.

Ngena chara tu, semoa sida sebilik diasoh iya berejista nyadi pemegai share sereta mangku pengawa nyadi pengarah-pengarah dalam semoa kompeni ti bempu reta tengkira nya, lalu ba sempekat entara sida sebilik semoa share ti dipegai sida nya endang enggi iya magang.

Sebengkah salin surat penerang ti bisi ditemu Sarawak Report ti ngayan ke sempekat entara sida sebilik iya nya bekaul enggau share sida dalam Sakti International, sebuah kompeni ti bempu lalu ngemata ke beberapa buah rumah di San Francisco. Sakti tu sebuah ari ti bekait-kait enggau maioh agi kompeni bukai, ditumboh ke sida Taib di menoa North America. Siti ari kompeni ti mampang ari Sakti tu iya nya Sakto, sebuah kompeni besai ti ngemata ke pasal reta tengkira, enggau kompeni Wallyson’s, ti bempuRumah Abraham Lincoln di Seattle, ti disewa upis FBI.

Bisi lima iko pemegai share dalam kompeni Sakti International ti berejista di California, iya nya bala menyadi Taib baka Onn Mahmud enggau Arip Mahmud, lalu pia mega tiga iko anak iya, Sulaiman Taib, Mahmud Taib enggau Jamilah Taib. Taja pan baka nya, surat penerang ti ditemu kami nya, bisi ngembuan pemutus jako ti ditulis ke sepengudah kompeni ditumboh ke, lebih setengah ari semoa share nya deka pulai soh jari Kepala Menteri. Semoa penyampau tu dikira ke USD40 juta ti enggi Sakti aja, nitih ke penerang ari kompeni nya empu.

Meinggil-inggil?

Taja pan baka nya, Sakti International ti dpelaba ke ngembuan reta USD80 juta, nya semina sebagi aja ari pengeraja sida Taib sebilik. Ba berita bukai ti udah diayan ke kami agi maioh amat reta tengkira sida ti di menoa tasik. Ambi ke chunto, bala anak Taib mangku pengawa nyadi pengarah lalu pemegai share ba kompeni-kompeni ti nguasa dagang pengawa berumah enggau pendiau di Canada, Australia, Britain enggau di United States, lalu semoa penyampau reta tenkira tu disadang manggai bebillion-billion dollar US. Tang, siti penyelai iya semoa reta tengkira enggau pengeraja tu endang udah dikembuan bala sida maia sida baru beumor 20 taun lalu bisi mega sida nya baru masuk besekula ba kolej ti enda nyata dikemendar ke undang-undang tau masuk pengawa beranak ke puku enggau bedagang besai-besai. Pekara ti deka ditemu kami ari Taib, sekali ke bala sida sebilik tu agi bisi ngembuan enggau chara besalam reta tengkira iya? Enti enda pia, nama penerang ke bukai pasal pengawa beranak ke puku tu?

Beberapa iti report udah dikenatai ke ba upis MACC, sebengkah upis ti ngemata enggau matau penyalah ‘makai suap’ menoa Malaysia, bekaul enggau reta tengkira sida Taib sebilik. Penerang tu udah ngayan ke Kepala Menteri deka meri penekan soh MACC ngambi ke ngator pansik ti silik.

Maioh agi chap jari ditemu

Surat-surat penerang Sakti International ti bisi ba kami, ti dikeluarkan ba sebengkah kes dala court, udah meri penerang (bukti) ti ngayan ke Kepala Menteri bisi bekaul enggau kompeni nya, taja pan iya kala madah ke diri nadai nama-nama kaul. Ba surat penerang ti digaga dulu agi, iya ti disain dalam taun 1987, endang bisi ngerintai ke nama iya empu mangku pengawa nyadi siko ari bala pengarah dalam kompeni Sakti International nya.

Surat penerang ti ditanya ke iya pasal Domestic Stock Corporation ke kompeni Sakti International, ti endang dipinta tiap-tiap taun ulih perintah menoa California. Dalam taun 1987, leboh maia kompeni tu ditumboh ke, surat penerang ti keterubah endang terang amat ditulis ke nama Taib Mahmud empu ti mangku pengawa nyadi pengarah sama-sama enggau bala menyadi iya, Onn enggau Arip. Semina siti aja  pengawa pemesai (officer) ti bekereja dia dipangku Mahmud Taib, iya nya anak tuai Kepala Menteri.

Kala ditemu dulu ari tu menya, bala sida Taib sebilik endang enggau naka ulih enda mai nama iya dalam sebarang bansa surat penerang. Tang ba penyaru ti tumu dikereja tu deka ngujong ke pansik ti silik dikereja atas iya ari ketegal iya mangku pengawa Kepala menteri tang bisi mega bekaul enggau pengawa dagang. Enggau nya, terang amat mih iya endang numboh ke kompeni iya empu, Sakti International, ti bepalan ba alamat rumah di menoa San Francisco.

Dilamun

Surat-surat penerang mega bisi ngayan ke tusun bala pemangku pengawa enggau bala pemegai share dalam kompeni nya diubah endor Onn, Arip enggau Mahmud Taib nyadi pengarah dia, lalu semina Rahman Taib aja ti nyadi pemesai dia. Kami ulih nerang ke enggau silik Taib Mahmud endang enggau chara besalam bisi kuasa atas kompeni nya nitih ke pemutus penemu bala pengarah kena 8 haribulan April, taun 1988. Ba pemutus aum nya bisi 500 ari 1,000 iti share ti dikeluar ke kompeni nya diengkah ke ba pegai iya.

Kepala Samseng

Surat-surat penerang dalam kompeni Sakti ngayan ke chara Taib ti nguasa bala sida sebilik, ti endang bala orang nya mih ti ngiga duit ke kompeni dikena nambah ke pengaya Taib. Kelima-lima iko sida sebilik nya endang dipilih iya ngempu sereta mega share dalam Sakti. Share sida tu enda sebaka penyampau, lalu tiap iko sida tu deka nyerah ke share ba ibun diri ngagai Kepala Menteri.

Menyadi iya Onn bulih 400 share, tang 200 ari share nya dipegai iya ngari ke Kepala Menteri. Arip ngintu 200 share, lalu ari penyampau nya, 100 iti dipegai iya ngari ke Taib. Mahmud Taib mega sebaka chara enggau penyampau share baka Arip. Tang taja baka nya, adi biak sida, Sulaiman Rahman Taib ti udah nya dipadu ke mangku pengawa nyadi pengarah tunggal kompeni Sakti semina dikemendar ke apai iya megai 100 iti share ti besempekat ti ngemata ke share apai sida. Anak indu iya, Jamilah megai 100 iti share, tang diempu iya. Enggau chara tu Taib Mahmud bisi setengah ari semoa share dalam kompeni nya, ti endor nadai siko ari bala sida bukai megai lebih ari 200 iti share. Enggau chara tu mega terang amat iya ulih bekuasa penoh ba kompeni ti dikelulu ke iya nadai bekaul sekali enggau nya.

Taib ti bekuasa

Sekeda ari bala pengereja pengawa dalam Sakti kala meri penerang ti madah ke Kepala Menteri endang megai kuasa penoh  atas sida sebilik ti bukai. Rahman, leboh iya baru mangku pengawa nyadi pengarah tunggal dalam Sakti endang agi benong belajar dalam kolej, lalu endang anak asie apai iya. Kala sekali apai iya nganti seminggu baru ulih betemu lalu berandau enggau iya.

“Ba bala kami tu, Taib nya tuan besai ti suah agi ngaga sebarang pemutus runding” pia ko siko ari eksekutif madah ke Sarawak Report. “Iya endang pun penatai duit, lalu Rahman bebida ari iya”.

Ari ni penatai duit nya?

Datai ke diatu, Kepala Menteri lalu bedau mansut ke jako bantah ke semoa penerang enggau report ti dikeluar ke ditu. Penerang ke sekali tu disadang nambah ke agi peminta kitai ti ngasoh iya meri penerang baka ni enggau ari ni iya enggau sida sebilik tau mudah amat bulih duit ti bejuta-juta ba pengawa dagang, tau ke beranak ke puku. Baka ti ditemu kitai, gaji ti diterima Taib semina baroh ari RM50,000 (kira-kira US$16,000) sebulan.

Ba minggu-minggu ti dulu ari tu Sarawak Report bisi udah ngeluar ke berita ti bekaul enggau kompeni Ridgeford Properties di London, enggau Sakto Corporation di Ontario. Dua bengkah kompeni tu ngempu enggau ngemata ke maioh blok upis ti beungkos beratus-juta dollar. Bala pengarah ke dua bengkah kompeni tu iya nya Jamilah Taib enggau laki iya Sean (Hisham) Murray, orang bebansa Canada. Dua bengkah kompeni tu sebaka enggau penumboh Sakti international, iya nya ditumboh ke sida Taib sebilik, ukai ditumboh ke Murray.

Taja pan tebal agi bala sida Murray sebilik ti bekereja enggau kompeni Sakto tu, tang semoa penerang madah ke kompeni-kompeni tu diempu sida Taib sebilik, ti endor Taib empu lebih agi bekuasa atas nya. Pemerat enggau pemaioh penerang pasal pekara tu enda ulih diseliah ke bala pemesai ari MACC bejalai ke pansik ti silik atas Raja Bepala Burak menoa Sarawak?

Comments are closed.

10 Jan 2011

“SUAP” ARI TAIB – ENDA KELALU LAUN?

This post is also available in: English, Malay

“SUAP” ARI TAIB – ENDA KELALU LAUN?

Nitih ke sebengkah report dalam suratkhabar The Borneo Post empai lama tu udah, Taib enggau raban BN iya nguji deka ngambi ati bala pengundi ba Pulai Beruit enggau jako-jako semaia deka nganjong ‘pemansang’ ngagai endor nya. Kurang lebih seminggu ti udah kami udah ngayan ke berita pasal baka ni Kepala Menteri enggau sida sebilik udah bulih penguntong berjuta-juta ringgit ari pengawa ngerumpak tanah NCR enggi raban bansa Melanau. Dalam pansik kami nya, kami ngayan ke baka ni Kepala Menteri ngena kuasa iya meri lessen ladang sawit ti mungkor lebih setengah ari pemesai pulau nya, lalu diserah ke iya suh dua iko menyadi iya enggau rega ti murah amat. Udah lepas 12 hari seduai bulih lesen ari perintah nya (terima kasih suh Taib), seduai iya lalu nyual konsesi tanah nya kena ngulih ke untong RM40 juta ringgit!

Kami bisi mega ngayan ke berita baka ni Kepala Menteri nya nyerah ke laloh setengah da agi ari pulau nya ngagai kompeni Delta Padi, ti endor iya empu megai maioh agi share. Iya enggau bala menyadi iya mengkang megai share ba kompeni-kompeni ti muka ladang sawit ti nyau deka mungkor serata pulau nya, ti mega ngemai pengerusak rampa menoa, ngenusah ke orang ti endang nguan pulau nya, lalu pia mega ngerachun semoa macham ikan ti dalam sungai ba pulau nya. Taib mega ditemi ‘muboh’ ke maioh duit ari geran perintah ke dalam kompeni iya empu dikena numboh ke projek skim padi ba pulau nya!

Pengerusak besekat-sekat

Diatu pengawa amu Taib udah ditemu lalu iya direport ke bisi nemuai ke Pulau Beruit lalu besemaia deka ‘ngemansang’ keh pulau nya. Enda laun nya? Pengawa jual-beli tanah ba pulau nya udah dikereja enam taun ke udah, lalu Borneo Post madah ke pemerinsa ti ditapi orang ti diau ba pulau nya.

“Bala orang ba Pulau Beruit benong idup dalam pemerinsa” pia ko berita ti ayan ba Borneo Post. “Orang ba pulau nya tau disebut ke idup ba ikas pemerinsa ti balat, lalu sida iya disema ke baka idup manok – keranjai pagi, empa pagi. Bala orang ti berikan semina ulih belayar empat bulan dalam setaun, lalu sida semina bulih RM350 sebulan, lalu orang bumai semina bulih RM300 sebulan”.

Enggau pengeraja Taib ti udah diayan ke, sida sebilik mengkang nerima untong masuk berjuta-juta ringgit ari tanah rampas lalu bejalai ke pengawa jual-beli tanah-tanah nya. Nama kebuah orang di endor nya nadai nerima nama-nama, lalu nama kebuah sebedau report pengawa salah iya diayan ke, orang menoa nya nadai nerima nama-nama?

Enti sida Taib sebilik amat bisi penyinu ke orang ti sebansa enggau iya, iya tentu enda kakang ati magi sekeda ari duit RM40 juta nya kena mampas orang dia. Sida tentu deka nyamai agi ngidup ke diri.

Tang sida sebilik nadai penyinu mimit nyentok ke berita pasal penyeranta orang di menoa nya nyau ayan nengah internet, tau ke nengha media ke bukai. Diatu baru Kepala Menteri nemuai kia mai macham-macham perambu (plans). Lalu semoa perambu nya dikena sida ngulih ke maioh agi duit bantu perintah kena bejalai ke projek-projek dia. Ari semoa penyampau nya, berapa semoa duit nya betul-betul dikiena ngangkat ke pendiau enggau pengidup orang ba pulau nya, lalu berapa penyampau duit deka pulai ke sida Taib sebilik?

Taib tentu ulih nulong, enti iya deka – iya kaya amat!

Enti Taib endang ka nulong bala orang ba pulau nya, tentu iya dulu ngena duit IYA EMPU kena meli enjin api (generator) enggau ai paip beresi. Iya patut meri sekeda ari duit untong ari ti ngambi tanah orang menoa nya. Nya pan, iya kala didinga nyebut, “aku bisi duit lebih ari ti ulih dipelanja aku”. Enggau tu, Sarawak Report meri penemu suh Taib ngasuh iya meri bala orang ba Pulai Beruit sekeda ari duit iya nya. Bisi enda kini iya terunding ke utai baka tu maia iya nurun ke Mekah ba bulan nyin kemari? Bemimpi dia mih, iya nyau enda iboh ke bala orang Islam lebih ari iya ti udah kala ngelakar orang bansa bukai di Sarawak!

Seruran diasoh “nganti”

Baka ti ngelama tu, Borneo Post ti dikuasa perintah mansut ke penerang, madah ke rakyat diasoh nganti ‘pemansang’ dianjong suh menoa sida. Sida tu udah nganti 30 taun, lalu nama reti empat-lima taun ti ka datai? Siko tuai raban bansa madah ngagai suratkhabar nya, rakyat di menoanya beguna amat ke ai beresi, tang:

“sida di menoa nya udah dipadah ke perintah deka meri sida ai beresi dalam taun 2012. Naka ke diatu sida bepanggai ba ai ujan ke dempa, bebasu enggau ngereja pengawa bukai.” Borneo Post mega madah ke ba pulau nya bisi jalai alun bebelakin semanjai 7 ngagai 8 kilometer ari Kampung Bruit ngagai Kampung Tekajong, lalu diatu bisi kira seperempat ari penyampau tuboh sida dia diau di luar pulau nya.

Jako semaia maya bepilih

Diatu semoa rakyat Sarawak patut udah teleba lalu ngadang-ngadang enggau jako semaia “perambu projek-projek”, ti ngelama tu endang suah disebut tiap kali maia pilihanraya. Nya alai, Taib tentu nadai maioh macham utai ka diberi ke rakyat Pulau Bruit dikena iya menang ba endor nya, enda baka nya? Iya tentu agi ka ngumbai rakyat ba endor nya chukop merinsa sereta beli!

Renggat-renggat pemansang

Borneo Post bisi ga mansut ke jako Taib ti meri alas an “nganti dulu mih, laban pemansang deka dianjong kitu berenggat-renggat”. Nya mih kebuah Sarawak Report deka berati ke bukti renggat-renggat pemansang:

- Renggat satu, Taib ngambi tanah NCR kitai lalu nyerah ke hak tanak nya soh iya mempu enggau sida sebilik.

- Renggat dua, Taib nyual tanah NCR nya enggau rega berjuta-juta ringgit soh towkey ti kaya-kaya ti udah nya lalu meri iya share dalam kompeni awak ke iya agi mengkang ngulih ke untong dia.

- Renggat tiga, kompeni nya lalu nebang semoa kayu ti berega ti ngujong ke menoa nya nadai agi endor kitai begiga ke pemakai.

- Renggat empat, kompeni nya berengkah nanam sawit bedandang besai ti ngujong ke ai sungai kitai berachun, lalu munoh semoa macham utai idup dalam sungai ba endor nya.

- Lalu renggat lima, jako gerah pasal “program pemansang” dipansut. Aram kitai meda renggat kelima, laban ba renggat tu mih kitai deka meda bantu enggau pampas dianjong soh kitai.

Renggat lima

Pulau Bruit diatu udah masuk ba renggat lima ti disereta ke jako gerah pasal duit RM400 juta deka dipelanja dia kena ngangkat ke pemanah pendiau bala orang ti diau dia. Diatu baka ni chara Taib deka ngena duit ngemaioh nya, ti endang dipegai iya? Udah tentu, udah 30 taun perintah iya enda melanja ke duit pulai ke pengelantang orang dia, tang pulai ke penguntong iya empu.

Pekara ti terubah deka diperati ke kitai, enti nyema duit nya bisi diagih ke ila, sapa bagi sida menyadi, anak menyadi, tau ke bala anak iya deka bulih kontrak ngereja projek-projek di menoa nya? Udah nya kita deka berati ke berapa agi duit tinggal udah pengawa-pengawa dia diturun ke ngena chara sub-kontrak soh kompeni bukai? Berapa deka diputong iya, 50%? 77%, tau ke lebih ari nya?

Ke penudi iya, udah kompeni kontrak bulih pengawa bekereja di endor nya, berapa agi duity deka dipelanja udah semoa putong dipejalai ke? Ujong-ujong bisi utai deka digaga dia (enti duit agi bisi belaloh), tang udah tentu enda nguntong ke orang di menoa nya. Kitai nyangka ka meda projek ngaga jalai alun ari ladang sawit lalu nuju pengkalan, tau ke kilang sawit? Tau ke sebuah upis kompeni sawit ti baru? Tau ke rumah-rumah enggau perengka dikena meresi ai irup ke diguna bala pekereja ari Indonesia?

Anang enda ngadang, sebedau kelalu laun!

Perintah ti lurus ati enggau bulih pampas nengah pechara dalam court mih ti disadang orang Pulau Bruit – manah agi sida bepanggai ba tuai PKR Sarawak, ti mega siko lawyer, iya nya Baru Bian, dikena nyaup sida di menoa nya ba pengawa bechara ngelaban raja penchuri, Abdul Taib Mahmud.

Comments are closed.

10 Jan 2011

DIREKOD DALAM VIDEO! TAIB NGAKU DIRI KAYA RAJA LALU NYUAP BALA PENGUNDI!

This post is also available in: English, Malay

DIREKOD DALAM VIDEO! TAIB NGAKU DIRI KAYA RAJA LALU NYUAP BALA PENGUNDI!

Taib ukai semina udah direkod ngena kamera deka ‘nyuap’ bala pengundi, tang iya mega ngaku ngembuan pengeraja! Penyalah enggau jako aku iya sama-sama direkod rambau pengawa pilihanraya ti mit di Sibu, diatu bisi dikebuan Sarawak Report. Ba jako iya ti direkod nya iya madah ke bala orang ti datai ngulu pengawa nya:

“Aku bisi duit ti lebih ari ulih dipelanja aku, nya alai aku enda irau ke duit. Semoa anak aku ngemata [ke duit aku], nya alai aku ka meri kita utai ti manah”. Udah nya iya lalu terus-terang deka ‘nyuap’ bala pengundi ba sebuah rumah panjai ti endor iya nemuai maia pilihanraya mit di Sibu tu tadi;

“Aku besedia ka meri kita 600 Ringgit sepintu, biasa nya, nadai berubah. Ko orang, maioh amat duit nya. I bisi maioh bakih di serata dunya tu. Sida nya ari menoa Jerman, Jepun, China. Kami ulih berandau, ngasuh sida beranak ke puku dagang ditu.”

Peda iya ‘nyuap’ bala peninga

Iya bejako sumbong ke pengeraja diri

“Maioh duit lebih ari ti ulih dipelanja aku” – penerang ti amat ari Sarawak Report taja pan dikumbai orang bukai bula

Video ti ngayan ke Taib benong bejako ba orang maioh rambau pilihanraya mit di Sibu, ti endor iya meda enggau mata iya empu calon ari parti ti betuai ke iya alah. Tu ngayan ke Taib ti nyau udah tuai umor udah teleba ngena chara nya menang ba pengawa bepilih, lalu iya enda nemu maia enggau teknologi udah mansang manah. Iya patut nemu semoa utai ti disebut kitai ba moa orang maioh ulih kena rekod sapa-sapa! Sarawak Report beterima kasih ke Taib ti mansut ke jako (penerang), ti tau ke penerang ti amat taja pan kami tu suah dikumbai orang mansut ke berita ti bula ngelama tu, nyengkaum jako iya ti ngaku ngereja pengawa ‘makai suap’.

Jako penerang iya ti madah ke diri ti ngumpul “duit ti maioh lebih ari ulih dipelanja aku” ti datai ari pengawa salah guna kuasa iya di Sarawak, bisi direkod ngena perengka pengerekod to murah ulih bala pemerati ti ngulu pengerami nya. Iya nyebut iya suah ngereja nya lalu ‘nyuap’ tiap-tiap pintu bilik rumah panjai ngena duit 600 Ringgit tiap kali iya nemuai ngagai genturong pendiau orang.

Ari jako nya iya nyau enda belalai ke diri ti bempu pengeraja nengah bala sida sebilik, lalu seruran ngira diri ulih rari, tang mansut ke jako nya ba orang maioh, lebih agi maia iya nguji narit ati pengundi ngena ‘suap’. Sekali tu iya enda ulih rari. Di menoa Sibu bala pengundi udah nemu iya deka ‘nyuap’ sida ngena duit sida empu, udah iya ti ‘ngeliti’ ke tanah enggau rampa menoa sida, lalu naban ke asil ari pengawa iya nya. Bala pengundi bepesan ngagai Kepala Menteri maia nya, udah iya ti mansut ke jako nya dalam bulan Enam ti madah ke diri bisi maioh duit lebih ari ulih dipelanja, nama kebuah iya agi minta diri mengkang ngenan ke upis iya lalu seruran agi ka ngulih ke duit ari menoa Sarawak? Pesan tu patut diapal bala pengundi belama-lama ba pengawa pilihanraya ikas Federal enggau DUN. Semoa bala kaban parti penyakal endang enggau naka ulih madam ke pengawa kamah ti lama amat udah dikereja iya atas menoa Sarawak tu!

Peda mih enggau mata diri empu

Diatu Sarawak Report udah bisi ngeluar ke transkrip pasal utai ti udah disebut Kepala Menteri berekod, sekeda nya ngena jako Melayu enggau jako English lalu bisi ga jako Iban, ba jako iya ba moa orang maioh ba sebuah rumah panjai ti penoh. Taja pan munyi  enda berapa terang, tang kitai agi ulih belaba ke nama utai ti disebut iya nunda ke mulut iya ti kebut-kebut bejako nya.

KLIK DITU DIKENA NGULIH KE TRANSKRIP DALAM ENGLISH ENGGAU MELAYU

Semaia-semaia tu bula enggau mimpi pasal ‘pemansang’

Kelimpah ari ti ngaku, Kepala Menteri nya numpu ke jako iya minta bala orang rumah panjai nyerah ke laloh tanah bansa asal sida suh menoa Sarawak. Alasan iya nya ngambi ke ulih nyaup iya ngaga “master plan” dikena nganjong pemansang enggau perengka-perengka ti diguna besari-sari ngagai menoa sida. Tang, udah lebih 30 taun orang Sarawak udah puas sereta leju ninga jako semaia ti munyi tu. Maioh orang udah nyerah ke tanah sida, tang nadai nerima nama-nama. Sarawak nya sebuah menoa ti kaya enggau pengeraja asal, tang orang Sarawak maioh mega ti seranta lalu tinggal jauh di belakang nengeri-nengeri bukai, terima kasih Taib Mahmud.

Nambah ke nya, iya bisi mega didinga ngutok orang ke penyeranta sida. Ari ti ngayan ke penyinu ati enggau berasai besalah, iya terus didinga ngutok sida ketengal enggai nyerah ke MAIOH AGI tanah sida. Iya mega madah ke pekara nya endang udah dikembuan sida kenyau ari serak orang ti dulu agi.

“Berapa iko kita bisi gaji?” ko iya nanya. “Ba kita ti bisi gaji, berapa iko kita ulih meli rumah?” Iya nganu sereta ngutok bala maioh ngambi ke “ngeleka ke chara lama” sereta ninggal ke “bumai padi bukit” laban chara nya “nadai pemansang enggau ngenatai ke penguntong”. Tang iya ngasoh sida “nitih ke master plan” lalu “meri kuasa atas tanah ngagai Perintah!”

Ngena runding ti betul, rakyat di Sibu udah nulak penemu ti dibantai ke Taib. Di serata menoa Sarawak tu penuh enggau “Master Plan” ti baka uras, ti endur sekeda aja kroni Tain enggau sida sebilik ngulih ke penguntong. Udah bekau 30 taun, diatu orang maioh nyau ngelala “pemansang enggau penguntong” Taib ti nyengala iya nya ngemata ke akaun bank iya empu. Meri iya tanah, reti nya sebaka enggau pengelenyau tanah nya.

Comments are closed.

10 Jan 2011

DIACHU NGENA SENAPANG LALU DIRUMPAK

This post is also available in: English, Malay

DIACHU NGENA SENAPANG LALU DIRUMPAK

Diatu Sarawak Report ulih ngayan ke pemendar (bukti) serebana ari mensia maioh ti bekaul enggau ulah bala orang ti jai (gangster) ti seruran dikena kompeni kayu balak bejalai ke pengawa sida ti ngena lesen bekontroversi ti beri Kepala Menteri Abdul Taib Mahmud, lalu betebang ke kayu kampung ba tanah bansa asal (NCR).

Kami ngayan ke video pemendar penanggol nya ti bisi nyadi ba minggu nyin kemari, ti ngayan ke siko ari orang ti bekereja ba kompeni nya nuju ke munchung senapang tunga ngagai bala orang rumah panjai dia ti ngempang (blockade) pejalai lori kompeni nya. Orang rumah panjai nya madah ke pengereja pengawa ke kompeni Sentiasa Maju Sdn. Bhd. Ngitau-ngitau ke senapang iya sereta bejako “kompeni kami tu bisi ngaji samseng ti maioh”. Tu mega terang amat ngayan ke bala orang rumah panjai nya enggau naka ulih nan ke kayu buah enggau kayu getah sida ari ti ka kena tebang orang bukai.

PEDA VIDEO

Pemendar berita tu nunjuk ke tu sekeda ari pemaioh pengasar ti udah suah dikereja kompeni-kompeni kayu balak atas orang asal di menoa Sarawak beberapa taun tu ti udah. Cherita serebana pasal bala samseng ti diupah kompeni-kompeni kayu balak enggau ti diupah Taib Mahmud endang suah didinga ari tusoi tetiap orang bansa asal di menoa Sarawak. Pengawa bala samseng endang dikena ngeremba tau ke ngemba bala orang rumah panjai awak ke badu ngaga empang laban ngenan ke tanah bansa asal (NCR) sida ari ti kena rusak orang. Diatu udah terang bendar samseng ari kompeni Sentiasa Maju nya di rekod bekasar enggau bala orang ari rumah panjai Gran’ in Sumbin, di menoa Bagi Sri Aman, Sarawak.

Pengawa-pengawa jai atas kampung

Naka ke diatu orang bansa asal ti bempu tanah enda nemu kini tunga deka belindung ari bala samseng nya. Penakut ke pengasar bala samseng ti baka nya majak dikerandau ke mensia maioh, lalu enti orang bansa asal ngayan ke pengeringat diri lalu dikumbai tau ngeruga pengelantang menoa. Penusah ti nuntong orang bansa asal ti kena keduan bala samseng mega enda, tau ke jarang amat didinga tau ke dipansik polis. Tu ari ketegal sida polis nya endang nemu ‘Tuan’ Sarawak endang deka ke orang bansa asal nya ngeleka ke tanah sida awak ke bisi endur ‘tuan’ nya numbuh ke pengawa ke penguntung iya empu. Bala polis ti bepangkat besai mega bisi ditemu bekaul bendar enggau bala pengurus kompeni-kompeni kayu balak ti kaya-kaya.

Bala orang bansa asal lalu nadai kala bulih pemendar penerang ti berekod dikena ngelaban orang ti beduan sida. Taib ulih duduk enggau naka pengelantang ati ba upis besai iya ba Wisma PELITA di Kuching, seraya ke bebagi ke pengaya asil enggau sida sebilik tau ke orang ti bekunsi dagang enggau iya. Maya nya mega Taib lalu ngelulu ke sinu, madah ke bisi ‘bekunsi dagang’ enggau orang bansa asal ‘ngemansang’ ke tanah sida empu, taja pan, iya ke bendar orang bansa asal endang seruran dikeduan bala samseng tetiap kali sida ngayan ke pengeringat diri dalam kampung din.

Betaun-taun sekumbang tanah sida dikeruga orang, orang bansa asal tu dalam penusah enggau pemerinsa lalu serebana sida nadai didinga orang. Tu mih kebuah ti bendar pemansang ke orang bansa asal nya pekara ti penudi diberi Taib. Iya enggau sida sebilik, enggau sekeda taukey-taukey kayu balak ti dikerindu ke iya, nyadi kaya raja, ti datai ari tanah (NCR) enggi orang bansa asal ti udah dirumpak.

Tang diatu teknolgi nyau udah masuk ngagai kampung puang menoa Sarawak ti benong dikeliti ke. Ba penyarut ti naydi tu, siku ari orang bansa asal dia bisi ngembuan telefon binching ti ulih dikena iya ngerekod utai ti nyadi nya. Laban ari tegal chip telefon iya nya kelalu mit, utai ti benung direkod iya nya padam diri. Taja pan baka nya, utai ti direkod iya nya, taja pan kabur-kabur, tang nya ulih nyadi ke pemendar (bukti) dikena ngenegap ke agi cherita pasal pengasar pengawa bala samseng nya. Nama kini saut Kepala Polis pasal penyarut tu enti lawyer Baru Bian ari upis PKR mai kes tu dipending ke dalam court, ngari ke orang asal di Gran’ in Sumbin? Naka ke diatu polis di pelilih menoa nya udah ngaga repot bepelasar ke penerang (aduan) ari bala orang asal dia, tang polis lalu nadai ngereja nama-nama pansik. Baka nya mega, samseng ti ngitau sereta nuju ke senapang nya suba dipelaba ke udah rari ari menoa nya.

Ngelama-lama tu orang di menoa suah amat udah ngaga repot ba upis polis, tang semina pansik ti dipejalai ke polis iya ti bekaul enggau pengelenyau kunchi sebuah ari kereta kompeni dia. Pekara tu mih ti nyau ngujong ke bala polis niki rumah orang di menoa nya, tang mega ngujong ke polis nyau betanya ke pasal penyarut ti nyadi entara sida dia serumah enggau kompeni kayu balak ti ngeruga kampung sida!

Kitai tau belaba ke kompeni nya deka ngemadu ke pengawa siku ari pekereja sida ti enda likun, lalu udah nya kompeni nya tau ngelulu ke jako penanggol nyadi nya ‘jarang nyadi lalu patut diputar ke sida empu aja’. Kompeni nya patut mayar gaji pekereja nya, lalu muai iya ari kereja lalu pia mega nyamah iya, laban enti enda baka nya, Sarawak Report tau ngupah pekereja nya ngena duit ti maioh dikena ngulih ke cherita ari iya!

Enggau pemendar berita ti baka tu, Taib patut badu agi besemaia meri pemansang. Suah agi utai ti nya atas orang bansa asal iya nya penusah kena terumpak orang tanah. Taib tentu enggai ningga ke serebana lalu ngelulu ke cherita, semoa utai ti nyadi nya nadai apa-nama. Tang diatu semoa utai udah tebantai. Iya diatu benong diperati ke, lalu iya mega deka dipechara ba pemendar, lalu ukai ketegal semaia bula iya ke ngelama tu.

Comments are closed.

10 Jan 2011

RAZIAH – ORANG TI NGAYAN KE PENGERINGAT ATI KENA JEL

This post is also available in: English, Malay

RAZIAH – ORANG TI NGAYAN KE PENGERINGAT ATI KENA JEL

Kami ba Sarawak Report diatu ulih ngamat ke, bala orang ti kena tutup ketegal ngayan ke pengeringat diri ngagai kompeni menyadi Kepala Menteri ianya Quality Concrete, ti betebang ke kayu kampung atas tanah bansa asal (NCR) sida udah dilepas ke, udah bekau maioh agi raban sida bukai ngayan ke diri ringat ba luar balai polis di Simunjan. Bala orang nya udah dituduh nunu kem kompeni kayu, tang kompeni nadai ngayan ke penerang (bukti) dikena bedawa bala orang nya.

Peda berita ti silik ditu:

Ba berita ti apin lama dalam Sarawak Report kitai udah tekenyit ati ninga Quality Concrete udah nguji majak ke bala Iban nyerah ke 3,035 hektar tanah NCR sida di Sebangan enggau penyampau pampas semina RM250 (USD80) ke sepintu  ruang bilik.

Kompeni nya, ti endur menyadi Kepala Menteri, Raziah Mahmud ti nyadi siko ari pengarah dia, ditemu deka betebang ke kayu kampung ti disadang berega bejuta-juta dollar atas tanah NCR nya. Tang bala Iban di menoa nya enggai nyerah ke kayu dia enggau tanah NCR sida, laban sida madah ke kayu kampung di endur deka digalau ke serak tuboh sida kerebak dudi.

Diatu, siko tuai ti ngulu ke raban orang ti ngayan ke pengeringat diri mantah pengawa kompeni udah ditutup dalam rumah jel ketegal udah dipetenah ke bisi bekau angus ti nyadi ba kem kayu enggi kompeni Quality Concrete kena hari Satu. Nadai bukti ti tegap diayan ke, tang 10 iko bala Iban udah ditangkap lalu dilepas ke baru, lalu 3 iko da agi bedau dilepas ke. Sida nya, Numpang Suntai, siko orang ti udah ngetu bekereja ba kompeni Shell; Nicholas Mujah, siko orang ti bekereja enggau SADIA, ianya gerempung NGO ti nyukong pengelantang pendiau raban Dayak, enggau Tuai Rumah Sadon anak Ason.

Nadai bukti penerang ti tegap dikena ngelaban bala Iban nya, tang juluk ati politik ti enda manah bisi sereta terang. Suntai enggau Mujah lama udah nyaup bala Iban di endur ba kempen sida ngelaban pengawa kompeni QC nya. Seduai iya mega nyukong bala orang di menoa niri ke empang jalai (blockade) kena nagang lori kayu kampung tama enggau enda beradat ngagai tanah sida. Penusah angus ti didawa bisi nyadi ba kem kompeni nya endang nadai nyadi lalu terang amat seduai tu ditan ke polis ketegal ti ngayan ke bantah sida. Seduai iya nurun ngagai balai Polis Simunjan laban ti nerima kangau ari tuai polis dia, DSP Choo Yin Kok (taja pan lumor telefon 082-803779, enggau lumor telefon binching iya 019-8583016, enda diayan ke).

Nya alai, sapa orang jai ti bendar?

Nadai bukti penerang ti nyata pasal api ti bisi didawa nyadi. Ari ketegal lesen kayu Quality Concrete ti nyau deka abis timpuh ba bulan baru, dawa pasal api nya dikena kompeni ngenegap ke agi dikena sida ngulih ke pampas insuran. Nambah ke nya, kompeni nya udah kala ditagang upis Kampung (Forest Department) ngereja sebarang pengawa betebang ke kayu kampung di sebrang endur, lalu Sarawak Reports bisi bulih surat penerang (dokumen) bekaul enggau tagang nya, tang nyangka mih penanggol nya udah nadai agi.

Enggau tu, Sarawak Reports enggau sekeda gerempung ti enda begaji (NGO) di menoa tu empu, enggau di menoa luar deka nanya: bepelasar ke penyalah nama bala orang ti ngenan ke tanah NCR sida nya kena tangkap lalu ditan ke?

Salah guna kuasa

Raziah Mahmud, siko ari bala pengarah Quality Concrete nya, endang nyadi ke tulang belakang pengawa salah tu (skandal). Iya tu menyadi Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud, lalu bisi ngembuan pengaya baka sida menyadi ti bukai-bukai, nengah menyadi iya ti endang bekuasa atas semoa kemendar (permit). Raziah endang diasuh nyadi ke siko ari pengarah kompeni ari Sibu nya, dempu sida Tiang sebilik. Kebuah pia, laban nengah Raziah, kompeni nya tau dikemendar ke ngereja pengawa ngulih ke kayu kampung.

Ari chara dagang kunsi ti mai Raziah seduai Taib ti baka nya, seduai menyadi nya tentu deka bulih penguntung ti besai amat. Bala “orang dalam” industry kayu-ramu ti bisi meri penerang ngagai Sarawak Report madah ke chara-chara system nya dikena, lalu kami ba Sarawak Report tu belaba ke Kepala Menteri enggau menyadi iya nya deka bulih untung bejuta-juta ringgit ari pengawa ti betebang ke kayu kampung dia, lalu udah nya deka numbuh ke ladang sawit.

Pekara-pekara ti nyau majak balat nyadi di Sarawak

Pengawa salah (skandal) ti nyadi di Sebangan nya nyadi ke tanda Taib enggau sida sebilik udah lenyau timbang runding dikena sida nerumpak menoa Sarawak. Ba kes tu, Taib enggau Raziah endang nyengenda amat ditemu ngereja pengawa salah nya, ngenchuri utai ti ukai enggi sida. Lalu chara seduai iya nyeliah ke diri, seduai iya ngena kuasa polis nangkap lalu nan ke sapa-sapa orang ti ngerara penyalah ‘makai suap’.

Tu endang ukai sekali-dua orang diri sebilik ti bekuasa di menoa Sarawak udah ngereja penyalah tu, lalu rekod penyalah sida iya nyau majak terang-seterang dipeda dunya. Tu baru seminggu udah bekau kita ti meda Sibu ti ditunong penusah reba rarat ti besai udah nyadi. Lalu ba penusah nya James Masing udah bejako madah ke penusah nya nyadi ari pengawa ngulih ke kayu kampung enggau salah, ti endang ari asuh perintah Taib – kelai ti ngayan ke genggam orang tuai nya nyau gerah-segerah

Bah! Sapa mih ti kereja ngena atur ti salah ba undang-undang? Surat penerang tu dikirum ke Pengarah ari upis Kampung (Forest Department) ti ngasuh Quality Concrete nanggoh ke pengawa sida di Sebangan nyentuk ngagai maia penyarut entara kompeni nya enggau orang di menoa nya nyau ngetu, tang surat tagang upis nya enda dikibuh ke. Nambah ke nya reprt asal ari Sarawak Report pasal penyalah pengawa Raziah di Sebangan udah disadung ke serata dunya, lalu ditimbal mensia maioh nengah internet. Berita penanggol ti nuntong bala Iban di Sebangan mega udah ngujong ke sebengkah kempen diatur di menoa Amerika dikena mandang ke penyinu sida ngagai Iban Sebangan lalu pia mega ngayan ke bantah sida ngagai perintah Taib Mahmud ti ‘bemata adat’ nya.

Lemai tu tadi, Christina Suntai ti diau di Florida, iya nya menyadi Numpang, udah berandau enggau Sarawak Report ti madah ke Numpang enggau bala pangan iya ti enda bedosa agi mengkang ditan dalam jel. “Menyadi aku (Numpang) nadai kala ngereja pengawa jai, iya tu orang ti manah ati, lalu semoa utai ti dikereja iya dalam idup iya manah-manah magang”, ko Christina besebana. Uji ti jako ti munyi nya dipansut ke dikena ngenang ke pasal semoa tuai-tuai menoa Sarawak!

Nambah ke nya, Perintah Besai, ti endang bekuasa atas polis nyengkaum polis di menoa Sarawak tu patut ngena kuasa penuh iya ngerara penanggol salah guna kuasa enggau penyalah ‘makai suap’. Neju ke tuai-tuai bala orang ti benama ditan dalam jel, ti nadai penyalah / enda bedosa ketegal ti ngayan ke bantah ba kes ti baka tu, tau nambah ke agi dawa mensia maioh ngelaban Taib.

Comments are closed.

10 Jan 2011

RINGAT BARU – NGERAMPAS MENOA ORANG KENA NGEMATA KE PENGELANTANG ANAK IYA

This post is also available in: English, Malay

RINGAT BARU – NGERAMPAS MENOA ORANG KENA NGEMATA KE PENGELANTANG ANAK IYA

Sarawak Report bisi tetemu ke siti berita ti ngenyit ke ati kitai ari menoa Sri Aman, ti endor Kepala Menteri Sarawak ditemu deka nyual tanah ti diberi iya pechuma ke anak iya, ngena untong berjuta-juta ringgit.

Tanah 22,000 ekar (tau ke 8,800 hektar) nya ba kandang Bijat Land District, nebing Sunggai Tisak. Tanah bansa asal (NCR) tu dipungkal bala Iban, munyi ti disebut SADIA, sebengkah gerempong ti ngemata ke pengelantang hak orang Iban. Ko SADIA, bisi kira-kira 15 bengkah komuniti deka kena ‘empas’ pengawa ti ngambi tanah nya ti deka endor numboh ke ladang sawit. Tang taja baka nya, bala Iban dia nadai dipadah ke lalu nadai mega diberi sebarang pampas.

Tu ti dikumbai “pemansang tanah ti rancak”?

Orang Iban di menoa nya bisi madah ke bala tukang tumbang udah tama ngagai menoa sida kia 4 bulan ke udah lalu tu ngujong ke bala orang di menoa nya ringat. Sida dia nadai dipadah pasal tanah-tanah ti bisi bekaul enggau bala anak Taib, lalu tanah dia deka ditukar nyadi ladang sawit

Siko ari orang ti endang nguan menoa nya besebana, “Uji kita ngira berapa juta ringgit ulih sida lalu ngujong ke bansa Dayak merinsa!”

Pemansang datai beberapa hari aja udah Menteri James Masing ti ngari ke Perintah Sarawak madah ngagai bala penulis berita, BN merambu deka nukar guna tanah enggau rancak agi ba tanah-tanah NCR nyadi ladang sawit di menoa Sarawak. Jako iya ti munyi nya udah tau dikira nyakal bantah entarabansa ba pengawa ti ngerusak rampa menoa enggau ngachau hak asasi bansa Dayak. Enti BN menang baru ba pilihanraya tu ila, sida deka ngereja DUA KALI LIPAT ladang sawit dia ngagai 2 juta hektar datai ba taun 2020.


“Makai suap” ti terang amat

Tu terang amat ngayan ke sapa orang ti bulih untong ari pengawa jual-beli tanah dia ti dikumbai “pemansang”. Bala orang di menoa dia enda dipadah ke pasal pengawa-pengawa ti dikereja ba tanah-tanah dia, lalu penemu ‘ngemansang’ ke menoa nya bisi ditemu ba upis Tanah enggau Penyukat, ti dikemata ke Taib Mahmud mangku pengawa Menteri Perancangan & Pengurusan Sumber.

Kenyau ari bulan Disember 2008, tanah-tanah nya diserah ke suh Titanium Management SB, sebuah kompeni enggi anak iya empu, bekunsi enggau Chris Chung, siko orang dagang ti selalu bekaul enggau skandal kontrak di menoa tu. Tanah ti besai amat rampa nya diserah ke ngagai siko ari anak Taib dikena ngulih ke ‘sebarang bayar’ ti enda ditemu penyampau. Chara “sebayar bayar” nya endang selalu dikena ba pekara dagang perintah di menoa tu (ti dipejalai ke Taib) enggau sida sebilik, lalu nadai sebarang rega ti nyengala. Tanah-tanah tu enggi bansa lalu diambi baka nya aja nadai bepampas, tang nyangka mih sida Taib tau meri penerang ti manah agi ila!

Ngulih ke penguntong ngena chara ti ngemali diri


Chris Chung ti nyadi Pengurus kompeni Titanium bisi ditemu deka nyual tanah nya ngagai FELCRA ti diempu Perintah Malaysia. Sarawak Report deka nemu, ukai pekara tu ti disebut ‘minta duit bantu ari perintah besai (Federal Govt) dikena ngemansang ke tanah-tanah di Sarawak’ baka ti dipansut ke James Masing? Tu ila siti ari chara duit bantu nya deka pulai ke anak Taib enggau bala kroni iya aja.

Chung disadang minta rega RM3,200 ke seeker ari FELCRA, tang rega nya dipelaba ke deka ditiki ngagai RM4,200 ke seeker. Enggau rega nya, kompeni Titanium deka bulih penguntong entara RM70 ngagai RM93 juta!

Kes ti baka tu tau disebut ‘Apai ti mentas sereta nelap’ ngemata ke pengelantang anak diri, tang menyati sereta merinsa ke orang ti dirampas iya tanah ke penguntong sida sebilik. Taib mega kala direkod leboh maia iya bejako, “aku bisi duit ti maioh, ti lebih ari ulih dipelanja aku, nya alai aku ngawak ke bala anak aku ngemata ke duit aku”. Enti Taib udah maioh duit, nama kebuah iya agi majak ngerumpak ari rakyat iya empu?

Pekara tu nyadi di serata Sarawak, lalu BN deka majak nambah ke pemaioh tanah dua kali lipat

Chara ngerampas tanah baka ti dikereja di menoa Sri Aman tu, nya siti ari pengawa ti suah dikereja di serata Sarawak. Nicholas Mujah ari gerempong SADIA deka mai kes tu ngagai pechara, laban pengawa nya endang ditemu salah ari segi undang-undang menoa.

Pagi tu tadi (hari Empat) bisi 16 iko bala tuai rumah dikangau betemu enggau pemesai-pemesai ba upis Tanah enggau Penyukat, nengah surat panggil ti diterima sida dua hari ti udah. Bala tuai-tuai rumah nya nadai dipadah ke nama kebuah sida dikangau ke, tang maioh sida ulih belaba ke surat panggil nya bisi kaul enggau pengawa ngambi tanah sida. Enti isi surat nya endang amat bisi kaul enggau pengawa ngambi tanah NCR sida, reti nya tanah nya udah diambi ngena sempekat lebih dua taun SEBEDAU nya!

Ba sebengkah penerang ti diterima kami, anak Taib enggau bakih iya deka mujor minta rega ti tinggi ari FELCRA ke tanah-tanah di menoa nya. Bala Iban deka ringat laban chara jual-beli tanah ti baka nya endang salah! Ba sempekat jual-beli tanah ke bukai mega, sida Taib sebilik kala ditemu jampat-jampat nyual share sida dikena ngulih ke untong. Ba pengawa tu, pengawa sida tu deka diayan ke, lalu bala orang ti meli tanah tentu deka berasai enda lantang ati.

Pechara ba maia-maia ti ka datai

Diatu bala Iban ari menoa Sri Aman enggai neju ke pekara tu pia aja. Sida udah nemu nengah program Radio Free Sarawak, lalu deka mai pekara tu ngagai court. Ba pechara-pechara ke pasal tanah ngelaban Kepala Menteri Sarawak enggau perintah ti dipega iya kala udah diator ba court perintah besai (Federal) lalu orang ti bempu tanah-tanah bisi udah menang.

Udah ti ditemu ngereja pengawa belalai dikena meri pengeraja ke diri sebilik, Kepala Menteri tentu deka napi pemar nalat berita ti baka tu. Tang, baka ti ngelama tu mega, iya tentu deka nimbal enggau chara enda nyaut sekali!

Comments are closed.

10 Jan 2011

This post is also available in: English, Malay

Sarawak Report ulih ngayan ke pengeraja enggau pengaya Kepala Menteri, Abdul Taib Mahmud, ti bisi kaul enggau Royal Mulu Resort ti kala udah bisi penanggul. Projek dikena ngaga palan endur temuai datai tu bisi ditemu bulih belanja ari perintah menua Sarawak. Tu mega mai reti Taib ti nyadi Kepala Menteri lalu pia mega Menteri Penatai Pemisi udah salah guna kuasa iya ngisi kandi iya ngena penatai pemisi menua tu.

Taib, ti mega nyadi Menteri Pengeraja Asal Sarawak bisi ditemu ngulihka tanah kampung ti besai bendar rapi ari menua orang bansa Berawan. Tanah kampung nya deka endur iya ngaga palan endur ngelantang ke ati, lalu orang bansa Berawan enda dipampas iya enggau patut. Pengamat enggau penerang pengawa iya tu dikereja iya ke penguntung iya empu.

Dagang kunsi iya tu ditemu beduduk dalam bulan November 2007 enggau sebengkah kompeni ti benama Mesti Bersatu Sdn. Bhd. Dagang kunsi tu meri iya awak 50% share ngagai kompeni Taib empu iya nya kompeni Kenyalang Cergas. Kenyalang Cergas tu pugu kompeni dalam kompeni Borsamulu Resorts Sdn. Bhd (BRSB). BRSB diberi tanggung pengawa bejalai ke kontrak ngemata ke National Park ti diempu perintah menua Sarawak tu. Terima kasih suh pemutus runding Taib ngasuh kompeni nya bejalai ke pengawa sida ngena duit rakyat enggau bala orang ti mayar cukai ngagai perintah iya, belabuh ari 1991.

Sekeda orang ti bulih penguntung ari pengawa ngaga palan Royal Mulu Resort tu iya bala sida sebilik, baka adi indu iya Raziah Mahmud enggau laki ketiga iya, Robert Geneid, sereta enggau kaban bini niang menyadi iya Arip Mahmud. Taib Mahmud kala mega didinga besalah bansa Berawan ketegal sida enggai ngelepas ke tanah kampung sida dikemansang ke atas nama ‘pemansang’. Orang bansa Berawan tu mega kala ngayan ke bantah diri dalam taun 1990 suba, lalu sida mega kala dirara bala polis enggau soldadu enggau chara ti kasar, lalu mega ngujung ke tuai bansa Berawan ditangkap, lalu ditutup dalam rumah pasung (jail). Diatu, orang bansa Berawan tu nadai agi kampung endur sida ngiga pemakai. Sekeda orang, kelimpah ari sida Taib sebilik lalu mengkang enda nemu sapa orang ti dituduh sida rangka ketegal nan ke menua asal diri empu.

Diatu, utai tu direkod

Sarawak Report udah nemu Taib suah belalai ke diri bisi bejalai ke pengawa bekunsi dagang enggau orang bukai iya nya ngena nama bala sida sebilik, laban dikena nyeliah ke diri kena tuduh makai suap ulih sapa-sapa. Ari nya nama sida sebilik endang bisi ayan dalam surat-surat penerang dagang kunsi, baka nama bala menyadi iya, ipar iya, anak menyadi iya, bekaul enggau dagang ti besai-besai di menua tu.

Sarawak Report mega bisi dipadah ke pasal Kepala Menteri tu suah bendar ngena chara bukai dikena iya ngulihka pengaya ari menua tu, lalu nyimpan pengaya nya di menua tasik. Taib mega bisi ditemu ngena chara pejal atas bala penama share iya nyain surat ngetu kereja ba sebarang maya nitih ke peneka iya. Udah nya Taib lalu ngambi orang bukai nganti penama share ti udah diketu ke iya nya.

Nyerumba nya mega, Sarawak Report bisi bulih salin surat-surat ari menua US ti bisi ngundan penerang ti silik pasal dagang kunsi sida Taib sebilik.

Nama Kepala Menteri empu bisi ditulis dalam surat-surat pengawa dagang ba opis pengerejister kompeni

Mesti Bersatu Sdn Bhd bisi penerang pasal kaul dagang sida enggau Taib, lalu nama iya empu bisi mega ditulis ke ba surat-surat dagang kunsi sida iya ti berejister enggau opis Company Register di Malaysia ditu. Pekara tu dijangka ke ari penyilap Taib empu ti seruran ngasai ke diri ulih ngereja sebarang pengawa dagang nitih ke peneka iya, lalu udah nya mai penguntung ulih iya ari pengawa dagang nya pansut ari menua tu.

Ba kompeni Mesti Bersatu nya, Taib direjister nyadi Pengarah (Director) sereta mega bisi megai 400,000 iti share, ari semua 2,300,000 iti share ti dikeluarka kompeni nya. Bala orang ke bukai ti bisi megai share ba kompeni nya iya tiga iku bini niang menyadi iya, Arif (ti udah masuk pengarap Islam), lalu pia mega dipegai dua iku anak sida ti udah chukup umur megai share. Enggau rega RM1.00 ke siti-siti share, reti nya semua ungkus share enggi Taib aja sebaka enggau RM400,000.

Kompeni nya direjister “no operation (enda dipejalai ke)” laban address opis kompeni nya di Kuching. Tang iya ti bendar, kompeni nya bisi setengah ari penyampau semua share ba kompeni Kenyalang Cergas, ti ditumbuhka dalam taun 1992 lalu nyadi ke pemegai shareholder ba projek Royal Mulu Resort. Bala pengarah-pengarah ti bukai enggau orang ti megai share ba Kenyalang Cergas iya nya adi Taib empu, Raziah Mahmud, enggau ipar iya, Robert Geneid. Penemu ti deka numbuh ke palan endur ngelantang ke ati di Mulu nya diperambu Raziah Mahmud enggau laki iya nya. Seduai iya mega mangku pengawa nyadi pengarah ba kompeni nya. Orang bukai ti bisi bekunsi dagang dalam projek tu iya baka taukey kayu balak iya nya sida Yaw sebilik, ti mega bempu kompeni Samling. Projek tu mega bisi bekunsi enggau arkitek ari menua Singapura. Perintah menua Sarawak tu mega dibai ngereja projek tu ngambi ke bisi melanja ungkus projek tu, ngena duit ari chukai ti datai ari rakyat empu betaun-taun ti udah. Terima kasih ke nuan, Taib Mahmud.

Raziah Mahmud enggau laki iya, Robert Geneid ti ditemu kala nerus ke projek tu ti dipermabu Raziah lebuh iya agi begulai enggau laki iya ti ke dua. Dalam taun 1991, perintah menua Sarawak udah mutus ke runding nyukat semua tanah ti diambi lalu dikena nuduk ke projek tu, taja pan bisi sekeda ari tanah nya diserangkung kampung galau perintah (National Park). Tuai Kampung orang di menua nya semina dibayar pampas RM80 seekar. Bala sida Geneid sebilik endang ukai orang diri sebilik ti beduit, lalu pia mega ukai orang dagang lalu nadai pengelandik ba dagang hotel, tau ke dagang temuai. Tang menyadi Taib ti benama Arif Mahmud ti endang benung ngulih ke pengaya ba dagang pengawa kapal Archipelago (diatu kaul dagang pengangkut kayu balak tu udah bisi penanggul lalu nyadi siti skandal dagang ti beungkus bejuta-juta ringgit).

Udah Taib ngemendar ke adi iya, enggau ipar iya ngemansang ke semua tanah ti udah disukat, taja pan dibayar ukai enggau rega patut, projek nya lalu belabuh dikereja, tang ngena chara makai suap (corrupt). Perintah Sarawak empu disuap awak ke nyukung lalu melanja projek nya. Nengah sukung ari Sarawak Economic Development Corporation (SEDC), pejalai projek nya, lama agi dipeda kurang meri penguntung, lalu semina meri penguntung ngagai bala sida Geneid aja. Atas nama “ngemansang ke dagang temuai’ SEDC udah melanja semua macham ungkus ti nadai temu tuku enggau tuju ngagai sida Geneid sebilik.

Pemurah ati perintah Sarawak melanja projek tu lalu betukar nyadi dagang kunsi ti mai pengerugi ti besai ngagai menua Sarawak, tang udah meri penguntung ti mayuh ngagai Raziah enggau laki iya, Robert Geneid (anak orang bumai kebun buah ari menua Australia). Pekara pasal palan tu udah diayan ke ba laman Facebook sida Geneid tu, lalu palan tu enda nyalah-nyalah baka palan ti semina dikena sida sebilik aja. Siku dua bala temuai bisi ditemu nemuai ngagai palan nya, tang suah agi raban orang to bekereja ngulu ke bala temuai bejalai ba endur madah ke mayuh bendar bansa jelu udah punas ketegal kampung ti ngelingi palan nya nyau udah ditebang lalu kusi.

Terima kasih mega ngagai Taib laban kami kala ninga serebana orang asal menua nya ti kala kena pejal bala perintah enggau bala polis. Genap kali bala sida Geneid tu datai kia ngelantang ke diri (sida tu datai kia sangkai ba siti padang bilun ti endang digaga sida ba tuchung munggu ti udah ditarah. Ba orang bansa asal menua nya dia, tuchung munggu tu sebengkah endur sida miring sereta nampuk, tau ke beniat). Orang asal di menua nya lalu nadai bulih penyamai pengidup, taja pan lebuh maya kempen ba pengawa bepilih, leka jaku “pemansang” endang enda kala tinggal.

Diatu, bansa Berawan nyau belabuh minta saup court dikena sida ngelaban kompeni ti ngerampas menua ari sida. Terima kasih baru mega ngagai nuan, Taib, laban tanah NCR ti bekelingi dia mega majak dirampas endur deka ngemesai ke agi projek palan nya. Diatu, sebengkah kompeni ti enggi Marriot Hotel ari menua US udah ditemu deka bekunsi dagang ngemesai ke projek dia. Ngagai ke diatu, raban bansa asal menua nya lalu apin dipampas, taja pan perintah ti dulu menya kala udah ngemendar ke bansa orang asal dia endang bempu tanah dia.

Marriot Hotel baka ti nadai pemalu bekunsi dagang ba palan nya, taja pan bekunsi dagang enggau Raziah Mahmud. Dulu ari tu, Marriot Hotel enggau Raziah endang kala udah bekunsi ngaga hotel Marriot di Miri.

Ba taun 2002 gerempung UNESCO udah netap ke kampung galau Mulu, enggau palan projek nya nyadi ke siti palan pesaka dunya, lalu UNESCO udah ngayan ke pengirau ati sida. Dalam taun 2008 sebengkah report gerempung UNESCO pasal pengawa ngemata ke palan pesaka dunya ti bekaul enggau Mulu. Ba report sida nya, UNESCO nyebut Kepala Menteri merambu deka ngaga tekat ai di serata Sarawak, ti tau ngujung ke penanggul ngagai palan dagang temuai di Mulu nya. Report nya mega nyebut projek tekat ai deka lebih agi nadai nguntung ke orang asal menua nya. Ba taun 2010 tu, UNESCO mega benung nganti pemutus enggau saut ti meruan ari perintah Sarawak.

Taja pan Taib deka amat belandi ke leka jaku “pemansang” di menua Mulu nya, tang endang ulih disangka, pemansang ba menua nya nadai nguntung ke orang asal menua nya empu. Bansa Berawan ti enda udah betaun-taun nguan kampung nya enda mega diasuh bekereja ba palan ngelantang ke ati Mulu nya, taja pan bansa Berawan tu endang udah ngelala kuing utai dalam palan nya. Raban sida Geneid enggau perintah Sarawak endang enda mantu bansa Berwan tu ti udah dirampas tanah, lalu mayuh mega sida Berwan tu idup dalam pemerinsa.

Bansa Penan ti seruran mindah-mindah pendiau mega nyau lenyau kampung endur sida iya ngasu begiga ke pemakai. Penanggul tu ari ketegal pengawa Taib ti betebang ke kayu kampung di bekelingi enggau palan Mulu nya (kayu ti semak nya dia bansa kayu tanah tinggi lalu nadai adi kayu ti manah-manah). Bansa Penan diau ba langkau ti enda meruan ba tisau menua bansa Berawan. Jauh sida bansa Penan tu ulih ngasai ke pemansang dunya baru, lalu sida semina berindup ba rega bakul ti dianyam sida seraya ke diperati ke bala temuai ti ngusung palan Mulu nya. Laban penyinu meda penyai pendiau orang asal menua nya, dia sekali, bisi siku temuai nyau ngeluar ke belanja diri empu dikena meresi endur ti bepaya sereta endur nyamuk besarang. Baka nya meh gaya penyai rumah ti disedia ke sida Geneid, atas nama “pemansang, enggau pemaju”.

Ni penyampau udah dibayar perintah Sarawak ngagai Taib Mahmud sebilik dikena ngemansang ke Mulu?

Bala rakyat enggau bala pemayar chukai endang bisi bagi diri enggau mayar sida Geneid sebilik, atas nama “pemansang dagang temuai” taja pan dagang nya enggi sida sebilik aja. Siti utai ti ditanya ditu: Berapa penyampau ti bendar ti dibayar perintah Sarawak dikena nanam puku dagang ba projek Mulu ti diatu dikemata ke Marriot? Sarawak Report udah bulih penerang ti silik, iya nya dalam taun 2007 suba, sama taun Taib Mahmud bulih share ba kompeni nya, kontrak ti baru pan lalu diayan ke. Perintah Sarawak lalu dipinta mayar enggau rega ti tinggi agi ngagai kompeni Borsamulu Resort, sebuah kompeni ti endang enggi Taib empu.

Sarawak Report udah mega dipadah ke ari siti pemeri berita ti tau dikarap ke, nyebut siti janji semaya udah ditanggam, lalu perintah Sarawak deka mayar anak kompeni Borsamulu RM50 juta setaun. Tu mai reti perintah Sarawak udah besetuju mayar bala sida Geneid sebilik, nyengkaum Taib Mahmud empu RM50 juta setaun dikena menua kitai tu melanja sida sebilik ba dagang sida empu nyentuk ke semua sida sebilik nya nadai agi di dunya tu! Enggau cherita ti baka tu, kami minta enggau basa penerang ti silik ari perintah Sarawak penyampau bayar ti bendar, lalu mega minta terang ke nama kebuah menua kitai tu patut ngereja pengawa makai suap ti enda patut-patut baka tu.

Enti nitih ke pematut iya, semua penyampau duit ti dikena bejalai ke projek tu ditemu semua orang Sarawak, laban duit ti dipelanja ke nya duit rakyat, tang dikena melanja palan pengelantang ati ti diempu sida Geneid sebilik enggau Taib Kediri, kenyau ari perambu projek tu ari taun 1993 suba.

Sarawak Report mega deka nemu penerang ti silik pasal Marriot Hotel ti dipelanja menua Sarawak ngena duit rakyat ketegal “pampas” ngambi bagi ba pengawa dagang kunsi enggau bala sida Geneid sebilik ba Borsamulu Resort, lalu mega deka nemu sekali ke kompeni nya bisi belalau ke standard senentang ngemata ke pengelantang mensia enggau pangka penanggul ngagai rampa menua ari ketegal pengawa dagang sida nya.

Kaban baru sida Marriot Hotel ti bekunsi dagang ngemansang ke Borsamulu Resort nya nyengkaum Kepala Menteri Sarawak enggau sida sebilik, perintah Sarawak enggau kompeni kayu ti besai di menua tu, iya nya Samling. Semua sida tu kala udah mantah pansik perintah menua Norway ti mansik pasal penyalah pengawa nebang kayu kampung. Marriot deka sekali agi bejadi penumbuh palan Borsamulu nya atas nama “eco-tourism”, lalu Kepala Menteri Sarawak enggai sida sebilik tau disebut ke raban orang ti pemadu jai ngerusak rampa menua ti kala udah ada lalu idup di dunya tu. Kami deka nemu nama kebuah Marriot agi majak deka bekunsi dagang enggau raban orang ti pemadu jai baka sida Taib Mahmud nya sebilik.

Kami mega deka nemu enggau silik enti Marriot ulih meri kami penerang pasal sebengkah kompeni ti bisi share ke besai, iya nya Widervale Assets Limited? Kami pechaya, baka pengawa Marriot ti rajin bendar dalam dagang kunsi bejalai ke dagang “eco-tourism” tu, kaban dagang iya nya enda dikelala, laban Widervale ukai sebuah kompeni ari Malaysia, taja pan share iya dipeda, lalu ditemu jauh besai ari pemegai share ke bukai.

Sarawak Report deka sekali agi nemu enggau silik nama criteria dikena Marriot ngeletak ikas “eco-tourism” ba dagang sida iya. Kaban dagang sida iya, iya nya Kepala Menteri Sarawak empu endang ditemu melanja pengawa dagang ti mai pengerusak ngagai rampa menua ti besai bendar ngelingi Mulu. Iya mega udah ngemendar ke pengawa ngulih ke kayu kampung ba kandang menua ti besai mega. Penusah tu nuntung orang bansa asal tin guan menua ngelingi nya, lalu pengerugi sida enda dipampas enggau betul sereta patut. Bantah sida tu mega seruran napi pengasar bala polis.

Enggau tu, kami deka nanya baka chara sida ulih nerang ke enggau silik juluk ati sida ti deka majak ngemansang ke “eco-tourism” sereta nerang ngagai raban gerempung UNESCO.

10 Jan 2011

JAKU SEMAYA TI ENDA BETUL ENGGAU BALA IBAN – Berita ari Borneo Post

This post is also available in: English, Malay

JAKU SEMAYA TI ENDA BETUL ENGGAU BALA IBAN – Berita ari Borneo Post

Taja pan Borneo Post nya sebengkah surat khabar ti ditemu seruran ngemesai berita pasal tang Borneo Post enda tau ngenang pasal pemerinsa pendiau enggau pengidup bala Iban, tang nusui pasal pemanah sukong bala Iban ngagai Taib Mahmud enggau BN.

Ba sebengkah berita, surat khabar nya enggau bendar merita ke bala Iban balat amat nyukong Kepala Menteri ti nyau tuai umor nya awak ke iya tau terus mangku pengawa iya, lalu berita tu mega ditambah ulih siku tuai orang ba endur nya ti mansut ke jako ngenang Taib “ngembuan penemu ti maioh” lalu pengawa iya “agi mengkang dipeguna mensia maioh”

Siku Tuai Iban di Miri, Temenggong Wilson Atong Limping mega bisi direkod mansut ke jako sukong iya ti madah ke “semina perintah BN aja ti ulih meri rakyat maioh agi pemansang”. Tu mih jako pesan ti dikerindu ke Taib Mahmud, lalu jako tu ti selalu ke leka puchau iya sepengelama 30 taun udah bekuasa.

Maju enggau mansang nama?

Tang Borneo Post terus betusui ke semua macham perambu Taib, ti “ngembuan penemu ti maioh”, ti udah diberi iya ke bala Iban sekumbang iya megai perintah 30 taun.  Jauh amat bala Iban nya kala ngasai ke pemansang, baka ti ditusui Taib, maioh amat mega genturung rumah-rumah panjai bala Iban “agi beguna ke maioh macam perengka ti diguna.”

Nambah ke nya, raban Iban ba endur nya “tussah amat ngidup ke diri laban ti kurang ba perengka ti diguna baka jalai alun ti bebelakin, ai paip ti beresi enggau kuasa eletrik”. Taib mega madah ke perengka ti dikena bepadah kin-kitu (telecommunication) endang apin meruan, lalu orang ti deka ngena talipaun di menoa nya suah agi ngiga endur ti tinggi-tinggi!

Tu mih arung menoa ti udah kala endur Taib enggau bala kroni iya ngambi kayu kampung suba, atas nama “maju enggau pemansang”. Maia nya menya bala Iban udah kala disemaia ke Taib pampas ketegal sida ti lenyau kampung lalu deka diganti enggau semoa macham perengka ti diguna. Tang pekara nya disemaia iya bepuluh taun sebedau nya.

Ba kali kedua Taib ngeruga menoa nya enggau chara ti ngerampas tanah bansa asal (NCR) dia endur nuduk ke ladang sawit, mega, atas nama ‘maju enggau pemansang’. Sekumbang Taib ngulih ke pengeraja iya ti ngelui ari ti ulih diperunding ke kitai, lalu pia mega sekumbang iya beranak ke puku di menoa luar, bala Iban di menoa nya mengkang nganti diri bulih ai paip ti beresi enggau kuasa elektrik.

Tuai Iban nya udah nguji enggau naka ulih madah ke pemanah pendiau enggau pengidup. “Kami berasai gaga lalu beterima kasih ke pengawa bala orang perintah atas pendiau enggau pengidup kami ngelama tu”, ku iya meri penerang, ti lalu mega ngerintai ke projek-projek MRP diberi perintah, awak ke manah didinga maia nya.

Projek-projek nya nyengkaum meri tulung tangki ai ngagai bala Iban di endur nya ngambi ke bisi dikena sida nambun ai ujan. Terima kasih ngagai Taib ti udah meri pemansang sepengelama 30 taun, udah bekau tanah kami dikeruga.

Tang Temenggung Atong mega sempat ngerintai ke sekeda perengka ti diguna ti endang lalu apin bisi di menoa nya. Sekula enggau klinik endang nadai, lalu pia mega jalai alun ti agi betanah kuning dia pan lalu enda digaga manah ke agi. Nyangka pemansang udah tekelalu maioh mih dikereja, nya kebuah ba endur nya pemansang apin ulih diberi ke endur nya.

Wakil Rakyat enggau pengari BN ba menoa nya, Dr. Stephen Rundi, mega bisi nambah ke penerang pasal pendiau enggau pengidup orang ba endur nya. Iya ngaku, semua perengka ti dipeguna mensia maioh ba endur nya endang agi kurang! “Perintah endang nemu sereta suah ninga serebana orang ba menoa nya,” ko iya meri penerang ngagai Borneo Post. Ngagai surat khabar nya mega iya besemaia deka mai pemansang baka ti udah diperambu perintah ke endur nya.

Maioh agi jaku semaia enggau ‘perambu’

Sekumbang 30 taun ti mangku pengawa dalam perintah BN lalu ngereja menoa bala Iban dikena ngulih ke duit ari kayu kampung enggau ladang sawit, nama kebuah BN agi ngenang maioh bansa perambu?

Taja pan suah belunjak ke jaku perambu tu, perambu nya, Rundi bisi nerang ke duit perintah ti diagih ke ngagai menoa nya endang apin chukup, nya alai pengawa lalu enda ulih dipejalai ke.

“Duit RM18 juta ti diagih ke ngagai menoa Kemena dalam perambu pengawa pemansang NKRA enda chukup, tang agi ulih dikeripit dikena ngereja projek-projek ti udah diperambu lalu patut iya tembu dalam taun 2012” ku iya ngaku! Reti nya, endang nadai mih duit ke endur nya, lalu anang mih arap ke bisi ai paip beresi enggau kuasa elektrik – lalu anang mega arap ke jalai alun ti manah, sekula-sekula tau ke sepital-sepital.

Kini penunga duit nya?

Enti bala Iban ti suah amat udah diperansang nganti enggau penuh pengarap baka ti diasuh BN, lalu arap ke diri ulih meda pemansang nyengenda ayan ba moa mata diri empu, sida mega patut diasuh meda reta enggau pengeraja Taib Mahmud di menoa luar, tau ke semina meda gambar rumah iya empu ti digaga iya enggau sida sebilik. Enda mar kitai meda gambar pengeraja nya, ngambi ke kitai nemu kini penunga duit dikena ngaga pemansang ba menoa-menoa ti patut diasai ke, tang lesap baka nya aja.

Bala Iban diatu patut berunding ni pengelama agi endur BN enggau Taib Mahmud deka nganjung pemansang ngagai menoa sida, ti lama amat udah disemaia ke. Tang siti pekara ti tentu deka nyadi iya nya, Kepala Menteri nya enda ulih idup 30 taun agi!

Enti kitai deka ngambi pulai duit ti ulih ari kayu kampung kitai enggau penguntung ari ladang sawit ti ditanam atas tanah bansa asal kitai empu, iya nya enggau chara ngubah diri empu lalu nukar semoa orang ti suah amat udah besemaia deka meri kitai pemansang, tang pemansang lalu enda datai-datai. Maia bepilih ke pengari tu ila mih kitai nentu ke pendiau enggau pengidup kitai ke dudi ari. Berubah mih diatu! Anang betanggoh agi. Anang beila-ila!

Comments are closed.

10 Jan 2011

RUMAH TAIB TI BEREGA TINGGI DI LONDON ENDUR SIDA SEBILIK BELALAI

This post is also available in: English, Malay

RUMAH TAIB TI BEREGA TINGGI DI LONDON ENDUR SIDA SEBILIK BELALAI

Nadai sapa-sapa nyangka tu sebuah ari rumah ti ba alamat ti pemadu manah di menoa London. Hampshire House tu siti rumah ti besai sereta manah beseberai enggau Hyde Park ti tebilang di dunya, semina datai tikau ari Marble Arch enggau Oxford Street. Rumah tu bisi sekeda ari apartment ti pemadu besai lalu pia mega nyadi ke rumah pengetu enggi Kepala Menteri Abdul Taib Mahmud.

Apartment ba tingkat baruh sekali enggi sida Taib sebilik beungkus RM43 juta (8.5 juta Pound Sterling) lalu pemesai iya bulih 4,000 kaki pesegi. Kitai nemu pemanah rumah tu enti kitai nyau bebanding ke pemanah rumah-rumah bukai berimbai enggau rumah tu ti nyau ka sebangka rega. Bala sida Taib sebilik suah ngenduh-ngenduh enda lama ba rumah tu, lalu pia mega dipelaba ke sida beempu tau ke ulih tama ngagai lebih ari siti flat ba rumah tu, laban ari chara sida ke betubuh maioh sekali maya ti ngusung endur nya.

Ngetu enda lama dalam pejalai iya nangga Haji!

Kami ulih ngayan ke sekeda pekara ti enda tau diayan ke dalam media-media (TV, radio, suratkhabar) ti taluk ke perintah BN di Sarawak empu kena hari Dua tu tadi. Lebuh maia Taib ti angkat ari Kuching ka nangga Haji ke Mekah dia pemindah iya endang ditusoi enggau silik ulih media-media nya tadi. Ari ti terebai terus ke Mekah, Kepala Menteri nya limpang lalu ngenduh ba rumah iya ti berega ba Hampshire House di London dulu. Reti nya, penerebai iya jauh amat limpang beribu-ribu batu ari tuju asal iya tadi. Pemutus iya ti ke UK patut iya ngemandak ke agi pejalai iya beberapa hari baka ti ditusoi-tusoi bala media.

Kami ba Sarawak Report tetemu ke siti kebuah iya limpang enda lama, laban iya ka ngulu pengerami sida sebilik betemu bebala maioh sebedau iya nangga Haji nya. Sari sebedau Kepala Menteri empu datai di endur nya, bala orang ti kereja ba Hampshire House endang udah besedia sereta bekemas ke rumah nya enggau naka ulih. Kami bisi ga dipadahka pasal pengawa begempuru dia laban dikena ngemanah ke agi kaul entara sida, ti ngelama tu bisi tebunsa mimit ketegal penyarut diri sebilik. Kami ulih belaba ke Kepala Menteri nguji ngempuru ke sida sebilik ti kala charut laban ngasai ke pengusut sukong bala pengundi, ti ditambah ke pengawa bepilih besai pan deka diatur sebarang maia.

Baka nya mega Onn Mahmud, menyadi Taib ti kala bekunsi dagang enggau iya, tang udah nya beserara tegal bisi charut, pan bisi ga dikangau ke datai begempuru dia. Onn kala bambi ke bejuta-juta dollar asil dagang kayu ramu ti udah nya charut enggau perintah menoa Jepun, lama amat nadai bejako enggau sida sebilik betaun-taun, lalu kala mega nyerara diri ari sida sebilik. Penemu ti begempuru tu awak ke sida tau minta ampun ari pangan diri sebedai nurun ke Mekah minta ampun ari Allah. Sida sebilik mega arap ke chara minta ampun baka tau ditunda bala pengundi sida di Sarawak.

Bisi dipeda – Sulaiman Taib

Siti mega ari kebuah Kepala Menteri mutus ke penemu iya nemuai ke Hyde Park rantu jalai iya ka ke Mekah iya nya betemu enggau anak iya. Dulu ari penatai iya empu di endur nya, pemberita Sarawak Report tepeda lalu ngambar Sulaiman ti lama udah ‘lenyau enda temu penunga’. Sulaiman datai dia nepan kereta Mercedes ti bepemandu. Sarawak Report mega belaba ke Sulaiman endang diau dia ngelama tu.

Sulaiman Taib lama amat udah enda ayan ba orang maioh di Malaysia, taja pan iya benung mangku pengawa nyadi kaban parlimen, ti mega ngujong ke iya dikenang lalu ngasuh ati orang maioh irau. Tang, sida Taib sebilik enggai mengkang enggai meri penerang ke pengelenyau Sulaiman. Iya lama amat enda ngabas bala pengundi iya, lalu lama mega enda enggau baum ba parlimen. Tu ngujong ke Sulaiman dikutuk orang maioh laban melakang ke pengawa iya tang semina nerima gaji menteri iya pechuma.

Enggau tu Sarawak Report berasai temegah enggau gaga ati madah ke suh mensia maioh iya nya anak Kepala Menteri nya agi idup, dipelaba ke grai nyamai lalu ngeluar ke gaji menteri iya nengah bank-bank di menoa London. Rahman endang suah dipeda dalam enggau luar London beberapa bulan ti udah, lalu iya dipelaba ke berubat ba menoa nya ti ditemu ngembuan bala lutor ti landik, ti nadai ditemu di Sarawak

Tukang gambar kami kena serang orang ti kereja ke Taib

Taja pan baka nya, terang amat, ba penudok sida ti tinggi di menoa Sarawak, sida Taib sebilik enda rindu ke berita pasal penunga pejalai sida, enggau berita pasal reta pengeraja sida. Sereta Rahman Taib tepeda ke tukang gambar kami, iya lalu madah ngagai bala orang ti bekereja ke iya dalam rumah nya, ti lalu pansut deka ngelala tukang gambar kami nya.

Enda lama udah nya deriba kereta iya lalu pansut ari kereta lalu nyamah tukang gambar kami nya lebuh iya majak be ambi ke gambar-gambar bala penumpang indu ti pansut ari rumah iya ti lalu tama ke dalam kereta iya. Deriba nya tadi nangkap tukang gambar kami nya ba rekong lalu ngasuh tukang gambar madam ke semua gambar ti di dalam kamera tukang gambar kami nya, tang seninjik amat tukang gambar kami nya diselamat ke bala orang ti benung ngemata ke penyarut nya tadi. Diatu pekara nya benung dipansik polis London ngena kes jamah. Pengasar ti baka tu, taja pan suah amat disalam ke laban enggai ke ditemu orang maioh di Sarawak, endang ditagang amat-amat di UK.

Kena lemai hari Dua, siko da tukang gambar kami belaba ke diri bisi tepeda Kepala Menteri nya tama ke dalam rumah nya ngati ke diri, apin tentu lama udah bilun Singapore Airlines ti ditepan iya sangkai di padang bilun Heathrow. Sarawak Report berasai gaga enti bisi orang ti bisi ngembuan gambar-gambar Kepala Menteri nya tama tau ke keluar ari Hampshire House, 12 Hyde Park Place, London W2, dikirum ke ngagai kami ngambi ke ulih diayan ke ditu.

Sapa bempu flat ti beungkos bejuta-juta pound nya?

Sarawak Report deka nemu enggau silik, sapa ti bendar bempu flat ba tingkat baruh ti suah amat endur sida Taib sebilik ngenduh. Flat nya mega dipelaba ke diuan Sulaiman. Nitih ke penerang ari upis Pengerejister Tanah menoa London, flat nya enggi Sultan Abdul Halim Mu-Adzam, siku ari bakih Taib di Malaysia, ti mega udah meri Onn pangkat Datuk ari kaul dagang.

Kaul dua iti keluarga tu, lalu ti sama ngembuah reta di London ngujong ke orang maioh deka nemu enggau silik. Kepala Menteri, taja pan begaji ke ngumbang nya sengelama 30 taun, endang enda patut ulih meli reta ti baka nya, tang iya ke nyengala ditemu, agi maioh reta sida sebilik. Taib pan udah direkod maya iya mansut ke jaku “aku bisi ke semua utai, lebih ari ti ulih dipelanja ke aku.”

Kepala menteri nya mega ditemu nguji besalam ke diri ti bisi ngemu maioh kompeni enggau reta ngena nama orang bukai ti udah besetuju nyerah pulai semua utai nya nengah janji semaya ba maia enggau timpoh ti diletak. Sarawak report mega udah bisi tetemu ke penerang sekeda kes ti bekaul enggau chara iya ngengkah ke nama orang bukai atas share-share iya. Ba sebengkah penyarut pasal rumah-rumah batu di menoa United States ti diserah ke Samling ngagai sida Taib, nya mega udah ngayan ke siti ari pemaioh reta Taib.

Nya alai, rumah ba Hampshire House di London nya dipelaba ke endang enggi Taib, tang berejister atas nama bakih iya sultan nya. Enti ukai enggi Taib tang enggi Sultan, nama kebuah Sultan ngemendar ke sida Taib ngaga rumah baka enggi sida empu? Penerang pasal hak bempu reta tu ari Kepala Menteri empu enggau reta-reta ti bukai ti ngelui ari ulih dirunding ke kitai, endang dianti kami.

 • ghani

  uji perati ke amai2…dini taib bisi duit ngemaioh nya ti enda duit nya datai ari reta terkira bala rakyat ba sarawak…

  penatai duit taib nya datai ari tanah kitai,kayu kitai nya…ti semina duit gaji ia dini ia bisi duit kena meli rumah berega tinggi ba london.ia ke kaya nya datai ari reta t'kira urang ke di rampas ia ba menua sarawak…

  berunding meh semua ke diau ba sarawak badu agi beli2 baka ke udah2 anang alang pujuk jako bala sida taib ti semak bala sida bisi datai ka minta tanah tauka kampung kitai…

 • http://www.sarawakreport.com.my Bantah

  BAH NI BALA KITAK KA BEKUASA.BPR.POLIS..PRINTAH MALYSIA.MAIOH AMAI BUKTI PENYALAH PEDA AKU BA SARAWAK REPORT TU…TANGKAP NYA ULIH KITAK,TASAT NYA ULIH KITAK..ANANG TAK NEMU NANGKAP BALA RAYAT AJA.YA TAK BALA RAYAT KA NGAJI BALA KITAK NYA..CUKAI..INCOME TAX ..NIKI KA REGA BARANG..ARI BALA RAYAT MAGANG KA BULIH DUIT NYA.ADIL NYA ULIH KITAK.ANANG TAK MENDING KA JAKO TAIB AJA.RAYAT DI PERINSA.TI BN MENANG NADAI PEMANSANG.YA AMAI..TANG UTAI KA DI KA MANSANG…NGERAMPAS TANAH RAYAT..MAKAI DUIT RAYAT NGAGA PROJEK KO JAKO.MUKA LADANG

  NYUAL TANAH NGAGAI COMPANY…NADAI GUNA..MERINSA RAYAT..NADAI GUNA..NGIGA PENGAYA NGAU CARA ENCURI RETA RAYAT.

10 Jan 2011

NULUNG DIRI IYA EMPU – TAIB NGULIH KE TANAH ARI PELITA

This post is also available in: English, Malay

NULUNG DIRI IYA EMPU – TAIB NGULIH KE TANAH ARI PELITA

Sarawak Report bisi tetemu ke siti penerang pasal 700 ekar tanah menoa (State land) ba Batu 13 di Kuching, ti udah kala endur sepital Rajah Brooke Memorial. (Sepital nya udah kala endur orang ti sakit lan (leprosy) berubat.) Endur nya berimbai enggau kandang Kampung Galau Semengok menoa (Semenggok National Park), lalu diatu plot tanah nya undah nyadi reta sida Taib sebilik.

Kepala Menteri nya empu bempu share ti besai ba endur nya. Ngena pangkaty iya ti nyadi Kepala Menteri, lalu pia mega nyadi chairman PELITA, iya empu udah ngemendar ke pengawa dagang kunsi ba tanah di endur nya.

Sebengkah sempekat ti betanda “CONFIDENTIAL”!

Kami bulih penerang ti madah ke tanah ba endur nya udah disukat lalu dibagi ari sepital nya, ti udah nya lalu nyadi ke ‘ibun’ perintah menoa Sarawak dalam taun 1984. Tiga taun udah nya, dalam 1987, LCDA mindah ke ‘ibun’ tanah nya, ti berimbai enggau Kampung Galau Semenggok, ngagai kompeni ladang Lanco Plantation. Kampung Galau Semenggok nya mih kampung galau ti agi tinggal ti endur ngemata ke pengelantang pendiau jelu-jelu siga enggau ke lebih agi jelu Orang Utan. Ba pengawa dagang kunsi Lanco Plantations tu, kompeni ti bempu share ti pemadu besai iya nya Mesti Bersatu Sdn. Bhd., sebengkah kompeni enggi Taib Mahmud enggau enggi menyadi iya, Arip Mahmud.

Pekara ti tau ngemalu ke ba sempekat dagang kunsi tu iya nya sempekat tu ditanda “CONFIDENTIAL” ba upis Pengerejister Tanah, laban dipelaba ke dikena ngelamun pengawa ti enda tau ditemu sapa-sapa. Sarawak Report deka nerang ke suh bala pemacha artikel tu, agi maioh amat sempekat ti ditanda “CONFIDENTIAL” ba upis Pengerejister Tanah nya, lalu ngawak ke bala pemacha empu mutus ke penemu enggau runding diri nyagam pekara tu.

Diambi enggau chara pechuma

Mensia maioh ba endur nya lama amat udah nemu sereta ngelala menoa nya endang menoa ti endur orang bumai-betupi, lalu pia mega alai orang ti berumbat sakit lan ba sepital nya bumai. Diatu menoa nya udah diambi sechara pechuma lalu udah nya diberi pia aja ngagai menyadi Taib, Arip Mahmud. Diatu mega manoa nya dikumbai orang dia “tanah enggi Arip”. Diatu mega sida udah ringat amat udah sida ti nemu penerang enggau sempekat dagang kunsi ti bekaul enggau sapa ti bempu tanah menoa nya.

Kami ulih nerang ke ngagai sida ba menoa nya pasal rekod ti ngayan ke serata menoa nya bulih 700 ekar pemesai iya, ti udah dipindah ke nama ngagai Lanco Plantations, lalu sida Taib sebilik ti bisi share dia nadai dipinta bebayar ke sebarang premium. Reti nya tanah nya diempu sida nya enggau chara pechuma. Bala pemesai ba upis Penagang Penyalah Makai Suap (MACC) patut mansik baka ni Taib ti mangku pengawa nyadi chairman LCDA enggau Kepala Menteri, ngena kuasa iya meri tanah nya nyadi ke reta sida sebilik.

Tang nadai bagi ke menoa Sarawak

Nyerumba nya, maioh amat bansa asal, kelebih agi bansa Bidayuh udah napi pemar pengidup ketegal tanah-tanah ba menoa sida digaga nyadi ke Borneo Highlands Resort endur temuai ngelantang ke ati, enggau begaga ke jalai ti lalu dipampas mimit aja, lalu nya pan, enti bisi. Diatu terang amat udah bekau bala Mahmud sebilik ngambi tanah orang di menoa nya ngena chara pechuma, tang nadai ga duit dikena mampas tanah dia taja pan setempap.

Udah LCDA ti ditemu nadai penerang pasal mampas sepital ke tanah ti diambi nya (ti ulih bendar pulai ke duit tabung dikena merubat orang sakit lan dia), tu terang amat ngayan ke orang Sarawak endang nadai kala untung sesen udah tanah sida dirampas pia aja ulih Kepala Menteri ke tanah ti dikemendar ke Rajah Brooke sebilik dikena ngintu pengelantang orang ti berubat.

Untung ulih Taib

Sebengkah pansik ti bisi dipejalai ke udah ngayan ke rega tanah ba endur nya manggai RM50,000 ke se-ekar, reti nya ba 700 ekar semua pemesai tanah nya diatu berega RM35 juta. Endur nya diatu ditaga ke endur numbuh ke ladang sawit, taja pan ditemu deka mai pengerusak ngagai kampung galau semak nya dia. Tang laban tanah nya semak ngagai nengeri Kuching, mensia maioh belaba ke tanah ba endur nya deka digaga nyadi genturung endur pengawa berumah ke lalu tau dijual.

Saleh bin Ahmad nya siku orang tin guan Kampong Mambong datai ke saritu berati ke udah bekau Taman Negara Mulu ‘dipenyati’ enggau ‘dikeliti’ sida Taib Mahmud sebilik, pekara ti sebaka mega ka nyadi ba semak menoa iya, ti tau amat mai penusah suh jelu siga ke lebih agi Orang Utan.

Udah enda kini BN nerang ke penyalah ‘makai suap’ tu?

Tumu ba minggu tu, YB Karim Hamza, siku bakih politik ti bekaul rapat enggau Kepala Menteri bisi direkod bejako madah ke nadai kebuah orang politik ngenggai ke sebarang tanah ti berega murah ti diterima ke pemeri ari orang bukai. Iya nyebut tu dikena iya besalam ke tuan iya (Taib Mahmud), taja pan enti tanah murah nya tau niki rega jemah ila, nadai kebuah sapa-sapa orang politik nya enda nyambut pemeri nya lebuh iya agi mangku pengawa?

Bedudok ari jako nya, Sarawak Report ka nanya YB Karim Hamza sereta mega bala penyukong Taib dalam BN, sekali ke Taib meri tanah State Land suh iya empu enggau pechuma tau disengkaum dalam kategori tu lalu tau disebut “peluang dagang” munyi ko iya nya? Kami ka nemu, enti orang politik nerima pemeri tanah murah baka nya sebaka enggau reti ti disebut iya nya?

Ba reti ti bukai Hamza bisi mega madah ke enti orang politik salah kena kuasa iya ti mangku pengawa nyadi orang politik dikena nambah ke pengaya diri empu, nya dikumbai ‘makai suap’. Bakani ko tu, Taib ti nyadi chairman LCDA ngulih ke plot tanah ti besar amat nya enggau pechuma mai reti Taib udah ‘makai suap’ nunda ko penemu YB Hamza, tau ke iya agi ka ngiga chara besalam bukai ngelamun tuan iya nya?

Kami mega ka ninga ke saut ari bala kaban politik BN bekaul enggau penemu ti bechampur ke pengawa politik enggau penggau dagang nya siti pemutus ari Kepala Menteri dikena nambah ke puku ke iya empu ari tanah nya? Ambi ke banding, enti iya udah mutus ke penemu ngererak rumah sepital nya, lalu nukar guna tanah nyadi ke pengawa pemansang dia? Pemutus penemu ti baka nya, lalu ukai penuai umur tanah ke udah dia mih ti nentu ke peninggi rega tanah nya ti diambi iya pechuma ke guna sida sebilik!

Lubok mas PELITA

Tuju enggau juluk ati PELITA baka ti dipun ke Kepala Menteri dalam taun 1981, dikena ngemansang ke tanah di Sarawak ti tau ‘nguntung ke menoa Sarawak’. Amat! Pemansang endang udah enggau benung nyadi dini-dini endur. Tang diatu, mar amat kitai deka ngelantang ke ati nyintak angin beresi ti datai ari kampung puang.

Taja pan baka nya, orang luar ti nengkila ke menoa kitai tu nemu amat pasal pengeraja bebillion-billion ringgit ari kayu kampung enggau ladang sawit baka penemu ti dichiri ke PELITA tang penguntung ngagai rakyat mimit amat. Tau disebut ke nadai sekali meri penguntung ke rakyat. Kitai pan ulih meda, nama kebuah Kepala Menteri suah amat ngupah iya empu enggau sida sebilik ngena tanah ti diambi pechuma.

Ni mih maya Kertas Putih (White Paper) patut digaga dikena ngelai semoa bansa ‘dagang kunsi (dagang belalai?)’ ngena lekajako “CONFIDENTIAL” baka ti disimpan dalam upis Pengerejister Tanah awak ke ditemu mensia maioh? Sekali ke YB Hamza enggau bala kroni BN iya diatu bekerauh minta Kertas Putih nya dikena mampul mulut, tau ke ngemunas ke bala pengkritik politik baka kami dalam Sarawak Report tu.

Comments are closed.

10 Jan 2011

BUKTI TI TEGAP – PENYARUT DALAM SANYAN NGAYAN KE TAIB!

This post is also available in: English, Malay

BUKTI TI TEGAP – PENYARUT DALAM SANYAN NGAYAN KE TAIB!

Penegap bukti ba sebengkah pechara dalam court di dipejalai ke si Sibu, bisi ngayan ke siti penerang ti tau ngasuh kitai tekenyit laban penerang nya tebantai ari tengah-tengah perintah Sarawak

Mimit amat berita ti bisi ditusoi pasal kes tu, laban Taib enggau sida sebilik endang seruran nagang berita tu pansut ari court (nengah suratkhabar, radio tau ke televisyen menoa Malaysia). Tang taja pan disekat baka nya, Sarawak Report bisi bulih dokumen-dokumen bepenerang ti chukop ti bekaul enggau pechara tu, semoa tu diayan ke ba court tebuka dia.

Kes tu, ti dibai siko orang dagang ti benama Dato’ Ting Check Sii ngelaban kaban dagang kunsi iya, Tufail Mahmud, iya nya menyadi Kepala Menteri, deka ngayan ke baka ni chara sida Taib sebilik ngulih ke pengeraja ari Sarawak. Tu mega ngayan ke baka ni Kepala Menteri nya ngatur sida sebilik ngerebut pengawa dagang enggau pemendar dagang menoa (state concessions) lalu baka ni sida ngena kaul dagang begulai enggau bala orang dagang dikena ngelamun pengawa jai sida atas menoa tu.

Konsesi dagang dikena ngelamun pengawa sida sebilik

Sebengkah penerang ba kes ti dipechara ke nya Ting nusoi chara sida Taib sebilik nuduk ke siku wakil (nominees) dikena ngelamun pengawa bepilih kasih leboh ti meri konsesi enggau lesen dagang. Dalam bukti betulis iya, Ting madah ke:

“Dalam taun 1987, aku muka sebuah kompeni ti benama Sanyan Lumber Sdn. Bhd lalu diberi (perintah) pemendar ngereja kayu kampung. Ba kompeni aku nya, aku bisi 50% share, and Draman @ Morshidi bin Omar (50% share) (siku wakil ti ari atur Datuk Tufail Mahmud). Datuk Tufail madah ke aku iya enda tau enda ngena wakil laban meda menyadi diri empu agi mangku pengawa nyadi Menteri Perancangan Sumber. Diatu Datuk Tufail nyau enggai ngaku Draman nya wakil iya, taja Datuk Tufail enggau aku tu sama-sama signatories ba bank kompeni aku tu”.

Penerang Dato’ Ting pasal baka ni dagang iya dipejalai ke tau amat mai pengerusak, laban sebedau tu iya endang rapat amat ba pengawa dagang enggau sida Taib sebilik, lalu iya mega dikelala siko ari taukey kayu balak ti benama. Iya udah bekunsi dagang enggau Datuk Tufail Mahmud sengelama 25 taun, lalu Sanyan bisi bempu 25 iti anak kompeni. Anak-anak kompeni tu mega bisi meri penguntung ngagai sida Kepala Menteri menyadi ti nyengkaum Arip Mahmud, Onn Mahmud enggau Ibrahim Mahmud. Kelimpah ari sida nya, Taib mega bisi minta ke sekeda ari share kompeni nya dibagi enggau anak indu iya, Hanifah Taib, ti mega nyengkaum sejuta share ba Sanyan Wood Industries. Ting kala ninga jaku pujuk Taib ti munyi tu:

“Enti nuan ulih meri menyadi aku lebih ari 50% share, aku ka meri nuan maioh agi konsesi!”

Penerang ti munyi nya nunjuk ke Kepala Menteri nya ‘makai suap’ lalu melakang ke tanggung pengawa iya dikena iya ngulih ke pengaya ke diri empu. Ting nerang ke  bala menyadi Taib endang nadai ngeluar ke sebarang belanja dikena numboh ke Sanyan Group lalu sida mega nadai mayar share ti diserah ke suh sida. “Nyuap” Taib enggau chara ti mai bala menyadi iya nya mih chara Ting dikemendar ke bedangang.

Enda mukai-mukai, terang amat Ting ti udah pechaya ke kaul iya enggau sida menyadi Taib nya ngujong ke dagang iya runtuh. Pemegai share ti besai dia, Tufail udah ngena peluang iya dia ngulih ke penguntung US$400 juta ke iya empu ari dagang kunsi nya, taja pan iya endang nadai kala udah ngeluar ke duit suh Sanyan Group

Ditemu orang maioh

Enggau penyarut ti baka tu mih ti ngujong ke Ting nya siko ari pemaioh orang dagang ti berani sereta mutus ke penemu diri lalu mantai ke serebana diri ngelaban sida Kepala Menteri sebilik ba mua court. Enggau penerang (bukti), taja pan udah tu ila bepanggai ba pemutus court, tegap amat sereta bepelasar ke penerang berita ti tau dikarap ke.

Nambah ke nya, penrang iya pasal Morshidi bin Omar di ngari ke Tufail Mahmud sereta enggau dawa ke bukai disukong ngena penerang-penerang bedokumen ti bisi ba upis Pengerejister Kompeni-Kompeni. Ba siti dokumen, nama Morshidi bin Omar bisi dalam rintai bala orang ti megai share ti dikemata ke Tufail, taja pan iya ukai siko orang dagang, lalu iya mega suah ditemu nyual share iya empu ngagai Tufail leboh maia ti manah.

Goodmatch Sdn. Bhd., anak kompeni Sanyan

Nitih ke penerang dalam dokumen-dokumen dlam court, Goodmatch Sdn. Bhd., iya nya anak kompeni Sanyan nya ngayan ke siti agi chunto baka ni salah guna wakil-wakil (nominees) dikena ngelamun sida Kepala Menteri sebilik. Goodmatch SB endang dikena Ting seduai Tufail dalam taun 1993masuk dagang kunsi begulai enggau Noda Corporation ari menoa Jepun ngaga kilang papan lapis.

Kompeni Goodmatch SB ukai semina diberi konsesi ngulih ke kayu kampung ari Menteri Sumber Alam Sarawak (iya nya Kepala Menteri empu, Abdul Taib Mahmud), tang mega diberi ‘Pioneer Status’ sengelama 5 taun dalam dagang kunsi nya, lalu udah nya ditambah ke 5 taun da agi, ari Menteri Kewangan Sarawak (iya nya Kepala Menteri, Abdul Taib Mahmud), lalu ari nya kompeni nya bedagang 100% enda bechukai!

Nitih ke portal Perintah Sarawak, “pioneer status” diberi ngagai sebarang kompeni ti “bejalai ke projek-projek beteknologi tinggi, ngena puku ti besai, bejalai ke pansik enggau pemansang ti tinggi, lalu maioh kaban dagang kunsi”, tang baka ni sebuah kilang papan lapis tau bulih “pioneer status”, nya ti ngalit ke ati. Nambah ke nya Tufail Mahmud enggau naka ulih besalam ke share ti dipegai iya enggau chara ngengkah ke Morshidi bin Omar nyadi pengarah enggau pemegai share ba lima taun ti terubah, ti diasuh megai 55% share bebanding enggi Ting, 45%.

Dokumen-dokumen berejister kompeni nya nadai nyebut Tufail mangku pengawa nyadi pengarah nyentuk ke taun 2002, lebuh timpoh “pioneer status” enggau lesen kayu balak sida tamat. Baka nya mega iya ukai pemegai share, nyentuk ke taun 1998 leboh Goodmatch ‘nyual’ 54.997% share ngagai iya, ti lalu ninggal ke Ting enggau share iya 45%, enggau Morshidi bin Omar terus mangku pengawa nyadi pengarah ti semina bisi semina RM1.00 share! Meda Goodmatch SB nya semina anak kompeni Sanyan Group ti dikemata ke Ting enggau Tufail, lalu tau pemutus penemu ti ngumbai Morshidi Omar nya semina pengari Tufail enda ulih dikeengai ke.

Tang Tufail ti meri penerang (ti bebelit-belit) ba court ti madah ke Morshidi nya semina wakil iya. Taja pan Morshidi direjister bempu kompeni, diatu Tufail madah ke:

“Aku enggau Ting mih pemegai share ti lalu nyadi pengarah ba kompeni (Goodmatch) nya”

Kepala Menteri empu bisi kaul enggau pengawa jai

Bukti penerang ti dipansut ke Ting ngayan ke Kepala Menteri empu endang bisi kaul enggau pengawa jai, lalu salah guna kuasa politik iya dikena iya ngemata ke sida iya. Ba kes Sanyan Lumber tu, ambi ke chunto, udah 16 taun beridup ke konsesi (ti diidup ke genap taun) Taib lalu ngetu ke konsesi nya, udah Ting enggau Tufail charut. Ba penerang iya, Ting madah ke:

“Lesen konsesi kayu balak enda diidup ke ba bulan Tujoh 2003, tang diberi ngagai Misi Gagah SB, sebuah agi kompeni enggi Datuk Tufail nengah wakil iya … diatu Misi Gagah SB terus bejalai ke pengawa dalam upis Sanyan Lumber lalu ngena pengereja pengawa ti terus digaji Sanyan Lumber, nyentuk upis Tenaga Pekerja nagang nya ba tengan taun 2006”.

Diatu Sarawak Report pechaya ke penerang ti ngayan ke pemegai share ti besai dalam Misi Gagah nya Eleanor Ong, ti mega setiausaha peribadi ke Datuk Taib! Enggau tu, kami deka nemu, bepelasar ke nama pekara ti ngasuh Kepala Menteri/Menteri Perancangan Sumber, Abdul Taib Mahmud, mutus ke penemu diri meri indu nya tender enggau lesen konsesi kayu balak? Sekali ke, ketegal indu nya wakil menyadi iya, tau ke puku belanja indu nya tegap, bisi pengelandik ba pekara kampung enggau rampa menoa ti nyadi ke sukong iya tau betebang ke kayu balak?

Kaul ti ‘kamah’ nya nyau ngayan ke chara iya ngenggam sapa-sapa ti diberi iya lesen kayu balak. Iya enggau sida sebilik mega nyau nyadi ngelusu lalu enda agi ulih nyalam pengawa ti ngerampas peluang dagang di Sarawak, laban udah kelalu lama ngereja utai baka nya.

Nitih ke penerang ari upis Pengerejister Kompeni-Kompeni, Goodmatch, ti benung dikemata ke Tufail enggau sida sebilik, baru udah ngenatai ke peminta sida nginjau duit jali (loan) RM500,000 ari RHB Bank, sebuah bank ti kala diempu sida Taib sebilik, lalu suah kala nyali duit ti maioh ngagai sida sebilik empu.

Dagang enggi Taib ngerekai ngagai tiap bengkah dagang

Penerang Ting ba court pasal pemansang Sanyan Group ngayan baka ni chara Taib bisi bekaul enggau semoa bansa dagang menoa Sarawak, lalu bulih penguntong ari tiap-tiap dagang nya. Ting madah semina kediri iya aja ti ngeluar ke puku belanja dikena numbuh kompeni lalu udah nya dikena ngaga indu upis iya, Wisma Sanyan di Sibu. Ting semina ngarap ke kaul enggau sida Taib menyadi-nyadi ketegal beguna ke kuasa Kepala Menteri.

Ting mega madah ke Tufail Mahmud selalu minta share tinggi-tinggi, lalu mar amat endur Ting deka ngenggai ke, laban berunding ke lesen konsesi kayu balak iya nya ti diberi Taib. Rekod kompeni mega nunjuk ke penyampau gaji Ting semina setengah ari enggi Tufail. Bisi mega jako tundi bala orang ti kereja ba Sanyan ti madah ke Ting nya pengurus siang hari, lalu Tufail nya pengurus malam hari. Tu dikena orang nyema ke Tufail suah agi enda nurun kereja maia jam kereja, lalu mega kena nyema ke perengka bilik tinduk ti dibeli iya ari menoa tasik ti diengkah ke iya ba upis iya ba Wisma Sanyan

Lebuoh Wisma Sanyan udah tembu, perintah Sarawak kala berunding deka mindah ke sekeda upis-upis kia, awak ke sewa ari upis-upis nya tau pulai ke penguntong Sanyan Group. Pelita Towerview SB nya sebuah anak kompeni Sanyan Holdings ti bempu Wisma Sanyan, ti endur Tufail megai 56% share lalu Ting megai 44% share, reti nya bebida enggau peneka Taib ngulih ke sewa ari ruang upis.

Berebak enggau  maia Ting numbuh ke dagang kunsi enggau Tufail enggau menyadi iya Arip ba tengan ’80, penerang Ting nya bisi ngayan ke bemacham-macham kontrak diterima sida. Nasib ti baka nya enda patut nyadi ba kompeni-kompeni ti kurang bekaul enggau orang, lalu ari nya sida Taib sebilik bisi bepangku ke pengawa nyadi pengarah ba kompeni-kompeni sida di serata Sarawak, enggau orang duduk baum taja pan nadai pemandai/beseling ba kontrak.

Sanyan enggau Achipeligo Shipping

Kaban dagang kunsi Sanyan Group dagang pejalai kapal tu iya nya Binta Corporation SB. Court nerang ke dagang kunsi tu siti ari dagang kunsi ti bulih kontrak begulai enggau Achipeligo Shipping ti nyendia ke sistem pengankut nengah ai ari penyangkai kapal Tanjong Manis. Lalu ari nya Achipeligo lalu diberi kuasa bejalai ke pengawa dagang chara tunggal (monopoly) ti ngemata ke semoa pekara pasal pejalai kapal di menoa Sarawak ulih Kepala Menteri, lalu dagang tu dempu menyadi iya, Onn Mahmud.

Achipeligo Shipping endang diatur Taib ngemata ke pejalai kapal ti ngundan kayu balak, awak ke ngumpul chukai ari sebarang kapal ti ninggal ke penyangkai kapal menoa tu. Sekeda ‘orang dalam’ ba kompeni nya bisi meri penerang suh Sarawak Report ti madah ke menoa tasik ti meli lalu ngangkut kayu balak pansut ari Sarawak dichukai lalu dipinta mayar ngena mata duit dollar US, ti dibayar ngagai kompeni-kompeni Taib di Hong Kong sebedau ngangkut kayu balak ari Sarawak.

Ngena sistem nya pemerat semoa kayu balak deka dichampur tiap bulan lalu Kin Kwok Shea, iya nya pengurus upis Onn Mahmud ti bepalan di Hong Kong, lalu madah ke penyampau chukai ti patut dibayar sida ngagai kompeni-kompeni Taib ti Hong Kong. Chara-chara tu bisi diterang ke upis Chukai di Jepun dalam taun 2007, leboh udah sida ti minta chukai ari semoa kapal Jepun ti tama ke menoa sida mai kayu balak.

Upis Chukai Jepun nya ngayan ke abis kurang US$100 juta semoa penyampau ‘chukai’ dibayar ngagai Regent Star Company di Hong Kong, ti endur Kin Kwok Shea pemegai share ti berejister dia. Penerang ari ‘orang dalam’ suh Sarawak Report mega bisi madah ke Kin kwok Shea semina wakil ke Onn Mahmud, sebaka amat enggau tanggong pengawa Morshidi bin Omar ba Sanyan Group ti nyadi wakil ke Tufail.

Duit ti ulih Achipeligo ke Kepala Menteri datai ke bebillion Ringgit dalam setaun, munyi ti dipadah ke ‘orang dalam’, ti mega nyebut Achipeligo nya telaga mas sida Taib sebilik. Pejalai kompeni tu mih ti ke pun pengaya sida Taib, nyentuk ke dalam kandang sepuloh taun tu baru sida ‘bekeliti’ ke kampung puang, enggau tanah bansa asal di Sarawak.

Bisi mega orang dalam madah ke batang pengawa Achipeligo ti diasuh Taib ngemata ke pejalai kapal ti ngundan kayu pansut ari Sarawak tu awak ke tau ngumpul semoa macham penerang (i.e. data statistik) ti bekaul enggau pemaioh kayu, udah nya lalu meri penerang ti bula (palsu) ngagai perintah Sarawak, ti udah nya lalu disadong ke serata dunya, lebih agi baka Gerempong Kayu Tropika Entarabansa (ITTO). Ngena chara ti baka tu mih Sarawak meri penerang (ti bula) madah ke pengawa betebang ke kayu dipejalai ke ngena atur ti terit, ti kena ngelalai ke pengamu ti benung, tau ke, majak nyadi!

Sanyan Group ti enggi Ting bulih penguntong ari ti ngereja kontrak enggau Achipeligo Shipping ngena chara meri maioh macham bantu ngagai pengawa ngemata ke pejalai kapal ti ngundan kayu. Sida nerima kontrak nya, terima kasih ke  Onn ti udah ngemendar ke bala menyadi iya Arip enggau Tufail (ti endang kaban dagang kunsi enggau Ting). Enggau nya Sanyan majak bulih lesen konsesi kayu balak lalu mujor ngaga kilang kayu, terima kasih sekali agi ke sukong Kepala Menteri Sarawak

Bekunsi ngereja pengawa salah?

Orang dalam bisi ngamat ke berita ti madah ke chara bala sida Taib Mahmud menyadi ti ngasuh orang bukai nyadi wakil sida, dikena sida ngelalai ke pemesai share pechuma sida ari kompeni-kompeni ti bekunsi dagang enggau sida, sama sebaka enggau sida empu ti nyadi wakil ke Kepala menteri nya. Semoa untong ari dagang Taib di Sarawak endang masuk ngagai Taib Mahmud empu. Chara ngulih ke untong baka tu bisi ditemu Sarawak Report di menoa United States, ti ngayan ke Taib ngasuh bala menyadi iya sechara resia megai share ti besai-besai, lalu tu mega nerang ke ngagai kitai penyampau pengeraja ti enggi iya di Malaysia, enggau di menoa tasik.

Kami mega bisi tetemu ke penerang ti madah ke Taib ngemata ke bala menyadi iya ti nyadi wakil dagang iya enggau chara majak ke sida nyain suraty ngetu kereja ti nadai beharibulan enggau nyain surat mindah ke share, semoa surat-surat nya disimpan iya empu! Enti sema siko ari sida wakil-wakil iya nya bisi penyarut enggau iya, surat-surat ti udah disain sida nya mih dikena iya muai sida ari pengawa! Onn Mahmud empu bisi udah besengki jako enggau Taib udah ti ditemu bisi skandal dagang lalu diatu iya udah ‘dipulau’ ari pengawa dagang Taib beberapa taun tu udah.

Ba penerang ti diberi iya, iya madah ke ari iya ti ngasuh Tufail megai share ke maioh agi lalu ngemendar ke Tufail bekuasa agi atas kompeni nya, lalu pia mega ngemendar ke Tufail ngasuh maioh agi bala sia sebilik nyadi pengarah dia, nya udah mai reti iya udah ngawak ke sida Taib ngerampas kompeni nya ari iya. Ting nulis:

“Dalam taun 1998 [Tufail] minta ngambi ke  menyadi iya, Dato Haji Ibrahim bin Mahmud dipadu ke mangku pengawa nyadi pengarah Sanyan Holding, lalu aku pan ngemendar ke peminta iya nya. Dalam taun 2003, sekali agi iya minta ke anak indu iya, Anita Hamidah binti Tufail dipadu ke nyadi pengarah, lalu peminta iya nya pan dikemendar ke aku. Enggau penyampau sida sebilik ti betambah dalam lembaga pengarah nya iya udah ngambi kuasa nyaga/ngemata ke kompeni nya lalu melakang [ke aku]”.


Ting ngutok sereta beserebana madah ke sida ti bepechah nya udah iya ngemendar ke Anita, indu ti baru beumor 20 ti baru badu belajar ba kolej ti nadai beseling penemu ba pengawa dagang, mangku pengawa nyadi director. Ko Ting nambah, sereta Anita datai dia, Anita lalu bebantah ke chara-chara Sanyan Holdings nya dipejalai ke, lalu belabuh ari nya, kaul sida lalu nyadi enda manah. Nengah undi-undi menyadi iya, Ibrahim enggau undi anak iya, Anita, Tufail udah ulih muai Ting ari pengawa iya ti nyadi pengarah urusan ba kompeni nya lalu pia mega atas semoa anak kompeni Sanyan.

Udah ngambi kuasa megai kompeni ti diambi sida enggau nadai bebayar sesen lalu pia mega nadai ngereja sebarang pengawa, sida Tufail sebilik lalu ngetu mayar gaji Ting nyengkaum semoa dividen, lalu muai semoa pekereja ti lama udah kereja enggau Ting ti dipelaba ke talok ngagai Ting. Ting mega madah ke sida Tufail muai anak menyadi, siko engineer ti begaji ba kompeni nya lalu diturun ke pangkat nyadi tukang cuci!

Sarawak Report bisi bendar pengarap sereta pechaya bendar, nadai agi bukti bukai dikena nekan ke penyalah ‘makai suap’ ti dikereja Kepala Menteri ti mai pangka ti besai ngagai penatai-pemisi menoa Sarawak sengelama 30 taun kelimpah ari kes Sanyan tu. Bala sida Taib sebilik nya tentu deka ngelaban pemutus court beamat-amat ti endur Ting minta pampas ganti-rugi enggau pengerusak ti udah nyadi sereta minta pulai kompeni iya, tang sida tentu enda ulih belalai ke diri nya sida bediri ba mua bala akim dalam court.

10 Jan 2011

This post is also available in: English, Malay

Diatu Sarawak Report udah bulih surat-surat penerang ti tau dikena kami ngamat ke berita pasal Kepala Menteri ti ngerumpank tanah beskala besai ari orang bansa asal di menoa Sarawak. Nengah bala orang dalam ti beberi ke kami penerang, ketebal agi sida nya ti deka dilamun Taib, kami ulih ngayan ke penerang ti bekaul enggau pemaioh tanah NCR ti udah dirampas iya ke iya empu enggau sida sebilik sereta enggau penatai duit bukai ti ulih iya ari ti beduan rakyat iya empu.

Penyalah ‘makai suap’ ti kelalu balat sereta beskala besai enggau empas ngagai pengidup bansa Dayak enggau rampa menoa, ti enda ulih pada ke kami ba siti berita ditu. Taja baka nya kami ngaga pansik dikena kami ngabas pengamat bukti ba minggu-minggu ti ka datai ila bekaul enggau empas pengawa rangka Taib atas pengidup orang enggau rampa menoa di serata Sarawak.

Chara kereja ti nyata

Kami udah tetemu ke chara kereja tau ke ‘modus operandi’ ti dikena Taib salah guna kuasa iya dikena nulong iya empu enggau sida sebilik atas tanah-tanah Dayak. Nengah pengawa ti dipangku iya Menteri Perancangan dan Sumber, enggau Kepala Menteri, Taib udah ngaor polisi nyukat lalu ‘nyirap’ tanah-tanah NCR atas nama ‘pemansang’, siti pengawa ti udah ditetap ke salah ba court Federal.

Taja pan baka nya iya endang selalu enggau ulih ngelalai bala sida sebilik ti bulih penguntong ari polisi ti digaga iya nya! Penerang pasal kompeni-kompeni ti diasuh perintah menoa ngereja tanah-tanah Dayak sereta enggau penyampau chukai ti pulai ke perintah endang diayan ke ngagai mensia maioh, tang pekara bukai ti bekaul enggau pengawa kompeni-kompeni nya dilalai ke ba upis Rejisteri Tanah.

Sarawak Report diatu ulih ngamat ke penerang pasal kompeni-kompeni enggi sida Taib sebilik, tau ke enggi bala kaban politik enggau bala kaban dagang iya. Kami mega bisi penerang ti nunjok ke Kepala Menteri nya nyau udah riri meri tanah-tanah ngagai kompeni-kompeni enggi sida menyadi iya enggau regi ti mimit (tau ke nadai berega) ti udah nya lalu jampat-jampat nyual kompeni-kompeni sida nya ngagai bala kroni (suah agi dalam sari-dua aja) dikena ngulih ke untong ti belipat-lipat kali.

Udah nya tembu sida Taib sebilik lalu ngaga sempekat lalu ngambi share tau ke mangku pengawa-pengawa nyadi pengarah ba kompeni ti baru nya (suah agi penerang sida nya dilalai ke) ngambi ke sida majak bulih penguntong ari pengawa atas tanah nya.  ‘Pemansang’ tu udah ngerusak kandang endor ti alai ngulih ke kayu balak lalu udah nya ditanam ke kelapa sawit, ngujong ke bansa Dayak idup dalam pemerinsa, enda dipampas apa-nama enggau gaji ti mit.

Kes ti ngenyit ke ati

Sarawak Report mega bisi bulih penerang pasal pengawa salah ti dikereja perintah menoa atas tanah-tanah bansa asal ti benong charut diatu. Raban bansa Melanau di Pulau Beruit nya sebengkah raban bansa asal Sarawak, ti mega sama bansa enggau Kepala Menteri empu, ti benong idup dalam pemerinsa ti datai ari pengawa ‘pemansang’. Pulau nya pulau ti penudi di menoa ti ngundan pesaka asal (utan kayu bakau). Dalam taun 2004, Kepala Menteri nemu endur nya manah ‘dikemansang’ endur muka ladang sawit, taja pan mensia maioh serata dunya udah mandang ke bantah sida ngagai pengawa muka ladang ti baka nya ti ditemu balata mat empas ngagai rampa menoa. Dalam bulan Lima 2005, 10 ribu hektar tanah ba pulau nya diserah ke ngagai kompeni Eastern Eden SB, lalu 5 ribu hektar diserah ke ngagai kompeni Poh Zhen. Bala orang tin guan pulau nya endang enda nemu nama-nama nyentok ke maia kompeni ladang sawit nyau tama kia lalu ‘ngeliti’ kampung kayu bakau dia lalu nukar ngena pun-pun sawit. Kompeni semina mampas RM120 ke sehektar tanah sida orang asal dia, ti semina bepenyampau lebih RM1 juta aja dipebagi ke entara semoa orang ti diau dia.

Encik Bahrum, siko ari tuai raban bansa ti nguan menoa nya nerang ke baka ni iya dipadah ke pasal pengawa ‘pemansang’ leboh maia iya nurun berikan enggau ngiga pemakai. Di rantau jalai iya meda kandang rampa menoa ti luas amat udah di pensiang orang. Bahrum enggau bala anembiak-redak iya ti lama nguan menoa nya, madah ke kpmeni ladang sawit udah dulu besemaia madah ke sida mensiang endor nya laban dikena numboh ke skim bumai padi, tang iya ke bendar endor nya ditanam ke sawit. Bala raban NGO udah madah soh Sarawak Report pasal bala orang ti mandang ke pengeringat diri lalu kala ditangkap, dikelesay ke, lalu sida ke bukai enda ulih enda nyambut pampas (laban ketegal suntok lalu beguna ke belanja).

Pemerinsa ti diasai ke

Bahrum mega bisi nyebut pasal bala anebiak-redak iya diatu nyau majak suntok ba pemakai, laban utan kayu bakau enggau ikan udah lenyau. Sida mega ngena ai ti kamah bekau rachun enggau som ti dikena kompeni ladang sawit ti ngelingi pendiau sida. Semina dua-tiga iko ari sida dia ti bekereja enggau kompeni. Diatu ‘pemansang’ nyau ngelekai ngagai kandang menoa bansa Iban ti mai empas ngagai 8 buah genturong pendiau nebing Sungai Lengan. Sadia, sebengkah NGO, udah kala mai bejurai pasal Sustainable Palm Oil, lalu pengawa ngulih ke kayu balak mega tama ngagai kandang Taman Negara dia. Bala Iban dia madah ke ‘pemansang’ ti datai ke menoa sida nya mai pengerusak ke pengerai, pemakai, sereta ngamah ke ai sungai. Naka ke diatu, penusah ti ditapi sida dia lalu nadai dibayar sebarang ganti-rugi.

Diatu Sadia ti begulai enggau sebengkah kompeni guaman enggi tuai PKR, Baru Bian, benong ngari ke raban orang asal ngelindong tanah-tanah sida ti agi tinggal nya, lalu deka ngena undang-undang minta pampas ganti-rugi. Sida orang asal dia mega madah ke sida enda bulih sukong ari wakil rakyat sida dia, YB Norah Binti Abdul Rahman. Norah tu mega mangku pengawa nyadi Ketua Eksekutif ke projek ‘pemansang’ Tanjung Manis, sebengkah projek ti nerusak rampa menoa enggau pengidup mensia di endor nya. Norah mega anak menyadi Kepala Menteri, Abdul Taib Mahmud.

Norah, Taib enggau maioh pemesai-pemesai bukai ari menoa tut u nemuai ngagai Oxford University di UK laban dikena ngelaku ke dagang sida ke kandang menoa adap kitu, ba University Said Business Scgool. Ba pengerami tu Norah minta bantu belanja entarabansa ba pengawa ngulih ke kayu kampung dikena ngemansang ke “hab pemakai Halal”  ba menoa Kristian di Malaysia ditu. Apin lama tu udah Norah bisi mansut ke jako ti nyebut belanja ti besai deka diguna ngaga perengka-perengka ti diguna baka kuasa elektrik, ai ti beresi enggau jalai alun ngagai genturong pendiau bala orang ti apin bulih ‘pemansang’ udah menoa sida ti enduor orang ngurlih ke kayu balak. Diatu Norah beguna ke sukong ari pengundi. Bala pengundi Norah dipinta enda nyambut ‘duit suap’ RM60 ari Norah, taja pan iya tentu deka niki ke penyampau ‘duit suap’ nya. Tang taja baka nya, bala pengundi bisi hak nyambut duit ari Norah, tang udah nya ngundi pengari bukai.

Kami ngayan ke sapa orang ti bulih untong

Tu mih bagi dalam berita tu ti tau ngasuh kitai tekenyit laban ngelama tu berita tu selalu disalam. Pansik kami udah ngayan ke pemaioh duit untong ti ulih sida Norah sebilik ari tanah orang di Pulau Beruit. Udah bala orang di Pulau Beruit betanya ke sapa ti bempu ladang sawit dia, semoa nya di kereja Jaya Tiasa. Kompeni nya diempu Rimbunan Hijau. Ari nya, bala orang ti mantah nya lalu nuju ke bantah soh Rimbunan Hijau.

Sarawak Report diatu ulih ngayan ke orang ti bempu semoa kompeni nya, iya nya enggi Arip enggai Ali Mahmud. Seduai tu nerima pala-pala tanah ari perintah kena 19 haribulan Mei, 2004 ngena rega RM6 juta ke plot 10, 000 hektar Eastern Eden enggau RM3 juta ke plot 5,000 hektar Poh Zhen. 12 hari udah nya, kena 31 haribulan May seduai menyadi nya nyual tanah nya suh Rimbunan Hijau enggau rega RM33 juta enggau RM16 juta. Tu mai reti RM40 juta nya untong beresi pulai ngagai sida Taib sebilik dalam 12 hari aja!

Arip enggau sida sebilik majak bulih penguntong ti besai ari Jaya Tiasa, sebuah kompeni ti udah meli tanah baka ke disebut nya tadi (Arip mati dalam taun 2005). Bala sida Taib Mahmud sebilik mengkang bulih penguntong ari ladang sawit enggau rega kayu balak ari tanah orang asal di menoa nya ti diterumpak sida.

Sarawak Report deka mengkang ngayan ke berita-berita pasal pengawa sida Taib sebilik ti berampas ke tanah orang bansa asal di serata menoa Sarawak. Penusah ti diasai ke orang di Pulau Beruit nya siti ari penusah ti diasai orang bansa asal di menoa tu bekaul enggau pengawa sida Taib sebilik.

10 Jan 2011

AI MATA JAGU!

This post is also available in: English, Malay

AI MATA JAGU!

Diatu Kepala Menteri, Abdul Taib Mahmud udah suntuk penemu lalu ngena suratkhabar The Borneo Post dikena iya meresi nama diri pasal penanggol ti nuntong raban orang ti nguan Pulai Bruit. Ke bendar berita-berita pasal pengirau ati iya ke pemerinsa orang di pulau nya meri kitai kelai iya nya, iya enggau sida sebilik endang kala ngerumpak tanah di menoa nya ti berega berjuta-juta ringgit, lalu orang dia enda dipampas iya. Tu mih penanggol ti nuntong iya empu!

Tambap kini orang di menoa nya, ko sida?

Taib enggau enda mukai-mukai ngayan ke pengirau ati diri ke bala orang ba Pulau Bruit, udah kami ti ngeluar ke berita pasal pengawa iya ba minggu nyin kemari. Iya udah ngenchuri tanah-tanah NCR di pulau nya, lalu nyerah ke tanah-tanah nya soh kompeni-kompeni enggi iya empu enggau enggi sida sebilik. Kami bisi ngeluar ke penerang baka ni chara bala menyadi iya bulih untong RM40 juta dalam 12 hari ari ti nyual baru tanah-tanah NCR nya. Udah nya kami ngeluar ke berita baka ni iya ngambi laloh tanah-tanah NCR ti agi tinggal ba pulau nya ti lalu diberi ia ngagai kompeni Delta Padi, ti dalam kompeni nya pan iya megai share ti pemadu besai.

Nya alai udah nya, nitih ke report ari Borneo Post, iya dipadah ke ngusong orang ba pulau nya beguai-guai. Suratkhabar nya madah ke Taib berasai sinu ati meda gaya penusah pengidup enggau pendiau orang ba pulai nya, tang iya lalu besemaia deka ngangkat ke pemanah perengka-perengka ti diguna ba pulau nya. Suratkhabar ti dikemata ke perintah nya, enggau naka bebendar miki semoa pengerusak ke nama Kepala Menteri, tang chara nya tau pulai ke buah kenang ti tau ngasoh kitai ketawa leboh iya ti udah amu nya ngayan ke penyinu ati soh orang ba pulau nya.

Kepala menteri bisi ga didinga ngutok musin landas ti mai penanggol-penanggol soh orang ba pulau nya, tang orang di serata Sarawak tu udah nemu, semoa penanggol nya enda bepun ari pengawa ti udah dikereja iya ba rampa menoa ba pulau nya. Enti sebagi mimit ari RM40 juta ti udah pulai ke bala menyadi iya diberi ke orang ba pulau nya, tentu sida dia enda merinsa baka ti ditemu diatu. Tang iya endang ngasoh orang dia seranta lalu mudah dikeduan awak ke majak ngundi iya enti udah ‘disuap’ iya ngena RN20.

Semaia ti kabur dikena mutar ke penanggol ti benong nyadi

Borneo Post bisi ga madah ke Kepala Menteri ngayan ke penyinu ati, tang iya enda kala nya ngeluar ke duit bantu, laban nya endang udah chara iya tiap kali iya bejalai nemuai soh kawasan iya (ti ke lebih agi udah iya tembu enggau projek di Tanjong Manis ti endor iya deka ngasoh diri empu kaya udah ti meresi semoa utan kayu bakau dia. Jako semaia iya tau amat ngasoh kitai ketawa, leboh iya direkod nyebut:

“Enti ulih, aku minta bala sida ari upis pengerai di Sarawak berengkah bejalai ke pengawa sida ba pulau nya”. Enti ulih?! Taib Mahmud bisi kuasa ngambi tanah sepeneka ati iya. Nama kebuah iya ngelulu ke diri enggau baroh ati minta bantu ari upis pengerai dikena ngangkat ke pengerai orang ba pulau nya! Enti orang di pulau nya endang ditemu dituntong penusah ketegal suntok pemakai ngelama tu, kereja mih utai ti patut, ukai semina bejako manis aja.

Minta bantu ari UN diatu?

Perintah ti menuku enggau bisi penyinu ke rakyat tentu deka beguai-guai mutar ke penanggol ti nuntong enggau enda disadang. Lapa Taib enda ngena bilun jet iya ti selalu dikena iya mindah kin-kitu nya, kena nganjong bantu barang pemakai soh orang di Pulau Bruit? Udah tentu chara nya ulih dikena ngangkat pemanah pengerai orang ba pulau nya ari penanggol ti endang dikereja iya empu. Tau ke, Sarawak, sebengkah menoa ti dikumbai siti ari menoa ti pemadu kaya di Malaysia nyau besak lalu minta bantu ari gerempong UN, laban Kepala Menteri endang enggai ngeluar ke sebarang duit bantu  ngagai sapa-sapa kelimpah ari dikena iya empu enggau sida sebilik?

Maioh agi jako semaia enggau jako gerah bekaul enggau Pulau Bruit deka dipansut laban pilihanraya pan nyau semak-sesemak. Bisi mega orang ngenang projek-projek beugkos beratus-ratus juta ringgit deka dikereja ba pulau nya, tang orang tentu enda tambap lalu ngumbai semoa penyampau duit nya deka nguntong ke orang ti enda maioh nguan pulau nya. Taja sejuta ringgit udah chukop manah enti diberi baka nya aja ke semoa orang dia, tang Taib deka agi ngaga sebarang projek ti besai-besai ti tau nguntong ke kompeni sida sebilik!

Kami ba Sarawak Report tu deka berasai gaga ati enti orang di Pulau Bruit nerima sebarang utai ti manah-manah. Laban Kepala Menteri udah mujor ngambi tanah-tanah orang dia ti ngujong ke orang dia seranta, semadi kami nyau ngayan ke penusah nya. Nyangka nya enggai enda baka tu mih chara ti dikedeka ke iya, awak ke iya dikelala agi olih rakyat iya empu.

Comments are closed.

10 Jan 2011

SIDA JABU SEBILIK BULIH PENGUNTONG ARI TANAH ORANG BANSA ASAL

This post is also available in: English, Malay

SIDA JABU SEBILIK BULIH PENGUNTONG ARI TANAH ORANG BANSA ASAL

Berita ti benung ngerembai di menoa Betong nya pasal sida Sapit Kepala Menteri sebilik ti bisi ditemu bulih penguntong ari tanah bansa asal ti diberi ke sida sebilik (terima kasih ke pemanah kaul sida enggau Kepala Menteri, ti mega Menteri Perancangan & Pembangunan Sumber, lalu pia mega Chairman LCDA).

Sida sebilik bisi ditemu udah nyual tanah ngagai FELCRA enggau rega RM7 juta. Manah amat chara sida nya, ti udah ngulih ke tanah rakyat enggau bayar ti pengabis mimit.

Diatu Sarawak Report deka nemu enti FELCRA, sebengkah gerempung ari Perintah Federal udah kala ngeluar ke pasal penerang meli tanah ( ke lebih agi orang diri sebilik ti bisi kaul enggau perintah menoa Sarawak) tau ke Jabu empu deka mansut ke penerang pasal sekeda tanah iya ti dijual baka chara tu?

Tau ke, manah amat meh enti lawyer, Ani Solep, Advocate and Solicitor, deka ngeluar ke penerang pasal pengawa jual-beli tanah ngagai sebengkah gerempong perintah baka sida FELCRA?

Kroni tuai raban bansa Iban ti ngerampas tanah ti betuai ke Taib

Diatu, ukai semina Kepala Menteri enggau sida sebilik aja ti berampas ke tanah NCR rakyat, tang sida Jabu sebilik mega ngereja pengawa ti baka nya, dikena sida ngulih ke penguntong sereta enggau penalok ngagai pangan diri.

Jabu udah bulih rampa tanah ti besai ke iya empu enggau sida sebilik sekumbang iya ti nyadi Sapit ke Taib Mahmud. Enggau gaji menteri ti diterima iya nya, mar amat kitai deka pechaya sereta arap ke ari ni meh penatai duit dikena iya meli semua tanah NCR (ti berega bejuta-juta ringgit) nya, enti nyema rega tanah NCR dibeli enggau rega ti diletak bepelasar ke dagang tanah.

Tang, enti nunda ke penemu sekretari politik Taib, iya nya Karim Hamza bisi nerang ke, sebarang utai ulih maia siku-siku orang ti mangku pengawa menteri enda tau ngena “peluang bedagang” ke tanah ti diberi sapa-sapa enggau “rega ti pengambis murah”. Semoa orang di serata dunya tu endang ngumbai pengawa ti baka tu nya “makai suap”.

Chukop dikena anak iya nikah!

Anak Jabu empu iya nya Barbara udah nikah kena ujong minggu tu tadi. Kepala Menteri enggau bini biak iya mega bisi diambi Jabu ngabang ngagai pengerami nikah anak iya. Kami bisi gambar ti bekaul enggau pengerami nikah tu ti ngayan ke Barbara enggau laki iya ngena ngepan Iban, tang rakyat Sarawak ti bebansa Iban deka nemu berapa ungkos pengerami nikah tu?

Berapa kini pengeraja sida Jabu sebilik ari ti ngambi tanah bansa asal NCR ti endang enggi bansa Iban ti sebaka bansa enggau iya?

Herba Aromatics – kompeni enggi anak Jabu

Ambi ke chunto, kami deka nemu sekali ke plot tanah 2,000 hektar ti dijual ngagai FELCRA enggau rega RM7 juta nya diserah ke Taib ngagai kompeni Herba Aromatics? Bala orang ti beempu kompeni nya Gerald Rentap Jabu enggau adi iya, Barbara, ti sama-sama! Kroni sida sebilik ti endang kaban sida empu, Robert Lawson Chuat mega bisi bagi ba kompeni tu.

Tanah tu ‘dibeli’ ari perintah menoa dalam taun 2008 suba, ngena rega ti disetuju ke RM1 juta lebih, lalu tanah tu ba pelilih menoa semanjai Jalai Lidong di Betong. Semoa tanah tu endang tanah NCR ti diempu bala Iban, sebansa enggau Jabu. Upis Pengerisjista Tanah endang ngaku pelilih endor nya dikena ngereja pengawa pertanian bersepadu, ti endang amat diempu bansa asal (Iban) lalu ukai tanah perintah (state land) – ukai mega enggi Jabu, ti udah ngulih ke tanah tu enggau rega ti baruh amat.

Berapa penyampau pampas ti diterima orang ti endang beempu tanah dia?

Kami deka nemu berapa pampas dibayar bala anak Jabu ngagai orang ti beempu tanah di endor nya, ti udah diekar sida? Bala orang di Betong bisi didinga mutap sereta ringat ke chara Jabu ngulih ke tanah tu lalu semina mampas orang RM500 sepintu. Rega ti jauh kurang ari gaji sebulan ti diterima sida di Kuching semanjai umor sida!

Suah agi pampas RM500 ke sepintu nya diserah ke ngagai Tuai Rumah ngari ke sida serumah. Bisi mega maia bala orang ti beempu tanah nya enda nemu tanah diri diekar lalu didagang ke enggau chara tu, lalu bisi mega endang nadai nerima duit tu sesen. Chara ti baka tu endang salah ba undang-undang, lalu diatu bisi orang ti beempu tanah diatu nyau minta saup lawyer dikena mutar ke penanggol tu.

Kami ulih nerang ke ngagai bala pemacha, tanah ti udah diambi lebih dua taun ti udah nya, ti endang patut dibayar bala anak Jabu ngagai perintah menoa (ti udah diambi sida ari orang Iban) ti diterima sida ari Kepala Menteri!

Bisi-enda kini Kepala menteri madah ngagai bala anak Jabu sida tau enda ibuh ngeluar ke duit sesen dikena mayar Menoa Sarawak, sebedau sida ulih nyual tanah nya ngagai orang bukai ba rega ti tinggi agi? Ukai tanah nya ti dijual sida ngagai FELCRA enggau rega RM7 juta?

Sarawak Report diatu minta terang ke Upis Pengerisjista Tanah, bisi-enda kini bala anak Jabu udah mayar pampas tanah tu, lalu enti udah ni maia?

Penguntong mudah ari Menteri Perintah Sarawak ari tanah rakyat ti endang benung suntok penatai pemisi


Penguntong ti nyampau nya tentu bisi dikena melanja gawai nikah Barbara. Seduai melaki bini ti baru nikah tu tentu ulih ngereja  utai lebih mujor ari bala rakyat ti nerima semina RM500 sepintu, enda bakanya?

Tu meh reti pemansang chara BN. Pengaya pulai ngagai bala Menteri Perintah, ti dikarap ke ngemata ke pengelikun, pendiau enggau pengidup rakyat diri empu, tang berebak enggau nya, rakyat lenyau tanah.

Diatu, beserah ngagai rakyat Sarawak, sekali ke sida agi deka neju ke diri empu dirompak orang tanah, tau ke minta tanah sida nya pulai, baka ti kala disemaia bala parti penyakal diatu!

 • xdpampas

  Kepada saudaramaraku di Betong, atau di manamana:

  Cukupkah RM500 sepintu itu untuk dinikmati oleh generasi-generasi kita selama berzaman-zaman, sepertimana kita memilik tanah pusaka yang ditinggalkan oleh moyang kita dahulu?

  Tahu tak? Mereka yang ada kebun getah, senang-senang dapat RM1000 dalam masa satu minggu (jika cuaca baik). Tapi dengan adanya kelapa sawit? Berapa kita dapat sehari? Seminggu? Sebulan? Kalau adapun, hanya dividen yang Jabu bayar. Itu pun tak seberapa sangat. Ada yang dapat RM100. Ada dapat RM200. Secara purata, kurang RM1000 setahun. Andaikan RM1000 dibahagi 365 hari. Kita akan dapat RM2.70 sehari. Kalau seorang perokok, kira ok tu. Dia dapat beli rokok smuggle. Tapi kalau Jabu bayar dividen RM1000 setahun untuk kegunaan seisi keluarga yang ramai? Boleh hidup ke dengan jumlah itu? Angkanya memang nampak besar. RM1000! Whoaaa! SATU RIBU! Tapi, RM1000 pada masa kini tak kemana-mana. Sekelip mata boleh jadi naji* Ooops! Maap, Naji*)

  So, saudara saudaraku … fikir-fikirkanlah. Ingat orang (Jabu), kena ingat juga diri sendiri yang hidup selama 5 tahun tanpa Jabu membiayai dapur kita setiap hari tu, ya? Kalau Jabu bagi kita kebun getah, atau apa saja kebun, kan elok? Apa apa kebun la. Janji dia bagi saja. Kita kerjakan. Kita uruskan. Kita jual hasilnya. Alangkah bahagia. Rakyat senang, negeri pun makmur. Kan?

 • http://lyn Lin Jahanam

  Rampaslah hak rakyat, mesti ingat warga Betong…!! pikir lah sendiri

 • Orang Seribas

  Tulah nuan ila JABU ANAK NUMPANG serta mega enggau bala anak uchu nuan. Nuan ke karap mai pemasang ke orang di semoa rumah panjai ari Padeh, Layar, Bangat, & Betong tang nuan ke nipu semua orang di menua nya. Kami nyampi ke nuan alah leboh pemilih ti ka datai lalu kami ila nelaban nuan di Court madah ke nuan nipu rakyat ngena KUASA ke bisi ba nuan.

 • ari layar betong.Nan

  kami rakyat nang cukup lama dah benci ngagai aki jabu tu..ia nang pengerampas tanah…temuda rimba.jako aja manah tapi ati jai.ila sepi asai nuan jabu bisi maia nuan teparuk..diatu pan udah ketap-ketap ati nuan dia….nama kita di gensurai dia nadai tanah agi ka….eee apai ….butuh nuan jabu….berengkah ari daitu kami nang ngai nyukung serta ngundi nuan agi..neti ka datai ..datai aja kerumah ,sema jako tak tabur ka nuan duit ambi kami meh ..tang kami enda ngundi nuan ke pemula serta penipu nya……nuan jabu balat rasuah …nama maia bepilih lalu ka ngegap urang..nda ngasoh urang ngelaban …..lalu ko meri urang duit enda ngasoh ngelaban …bah nama kebuah bakanya……nuan tu meh balat rasuah…lagi bejako ba mua rakyat,…nemu ndar nunduk ka rakyat..ke dalam ati ia (jabu )tanah kita ambis ambi aku…..tai palat..butuh nuan jabu…………………….kami rakyat ditu gau penuh semangat nyukung Mr Joe Unggang ari SNAP.IDUP SNAP…..B

 • betongmari

  Nama aja orang iban tapi makai orang iban. Mentang2lah orang di rumah panjai nadai sekula ti tinggi lalu dikemeli.sangka ka nemu ngangkat ka bansa diri nemunya munuh bansa diri ketegal tamak ka reta tengkira.Maia bepilih niki rumah panjai nabur janji, nabur projek. Enti amai iya deka ngemaju ke bansa diri nama kabuah enda ari 30 tahun ke udah lalu. nama kebuah baru diatu madah kediri ka meri pemansang.retinya ngelamatu iya nadai ngaga kerja ka? Goyang kaki makai duit rakyat.fikir2kan meh bala menyadi.

 • danny

  nyak meh masalah kitai iban…rabun mata laban duit ngau pangkat.nyak alai bansa kitai mundur,taja pen bansa kitai bansa majoriti di sarawak.bansa bukai te maju gk

10 Jan 2011

Atur ti bukai ngagai menua Sarawak

This post is also available in: English, Malay

Atur ti bukai ngagai menua Sarawak

Ari 5, 5 March 2010

Bala raban menteri Barisan Nasional udah madah deka beberi ke duit ngagai bala rayat, selalu chara suah bendar dikena sida bekuasa enngau megai bala rayat. Semua nya sigi udah ditemu rayat kira ke tanda pengawa bepilih nyau udah semak. Tambah mega semua udah nemu Barisan Nasional deka ngadu semua danji ke udah dipadah ngagai rayat tang bala rayat udah leju pengudah betaun suah bendar napi rayat enggau chara bakanya.

Taja pia, bisi chara ti bukai ulih dikena. Ditu bisi interbiu Sarawak Report enggau Tuai PKR, Baru Bian pasal penemu ia ba atur deka ngubah chara ti patut ngagai menua Sarawak. Ia madah,

semina rayat ke pechaya enggau ti arap serta kuasa ti ulih ngubah semina bepangai ba jari sida ia. Sida ulih nyelamat ke gaya pengidup serta pengidup bala anak sida ia ti ka datai tang sida mesti nunjuk berani sida alam semua pengawa. Bala rayat patut muai bala penindas ba pengawa bepilih ti ka datai serta enda tunduk ngagai urang ke udu meri suap ngagai bala rayat. Kami bala penyakal enda enggau urang beberi ke duit lebuh maia malam sebedau pengawa bepilih, kami semina meri hadiah ke pemadu manah (rich reward) pengudah pengawa bepilih ngagai bala rayat ke meri pechaya ngagai sida penyakal alam megai kuasa.”

Baru Bian siko luyar ti pemadu tinggi ba Sarawak ke likun nyaga hak urang asal Sarawak udah nerang beberapa iti atur ke deka dibai ti meri pengubah ke baru ngagai bala rayat Sarawak. Danji ke udah dipadah ia baka tu:

 • Muai Urang Ti Ngerja Makai Suap lalu maik bala ke megai menua ti lurus.
 • Meri pulai tanah ti udah diambi perintah ari rayat.
 • Ngelaban hak Sarawak alam ngulih ungkup sama rata ba penguntung minyak menua Sarawak ari perintah besai.
 • Deka nyaga rampa menua Sarawak enggau chara ngemadu ke pengawa balak serta kelapa sawit.
 • Ngetu ke semua projek ngadu tekad ai serta ngetu ke pengawa mindah bala maioh ari tanah asal sida empu.
 • Stat ngadu pemansang ba menua pesisir enggau jalai alun, ai beresi enggau karan sigi
 • Ngemanah ke baru sekula enggau kelinik ba menua pesisir

“Tu meh 8 iti pelin ke udah diterang Baru Bian, tang nya semina kena ngepun maik pengubah ti baru ngagai Sarawak. Menua Sarawak ti adil serta lurus ulih meri peluang ngagai tiap iku rayat ngemansang ke diri enggau maju serta ulih idup nitih chara ti ke deka sida ia empu”.

10 Jan 2011

Rumah besai semina berega 1 Dolar?

This post is also available in: English, Malay

Ari 3, 25 Ogos 2010

Sarawak Report deka nanya Abdul Taib Mahmud berapa ia mayar rumah besai ti diberi Samling ngagai sida ia sebilik ba menua Seattle, USA?

Palan endor diau ke chukup manah serta mewah ti digaga ba palan endor ke pemadu mar ba Seattle bagi alai Boylston Avenue East. Terubah ia sigi diempu kompeni Samling tang diatu udah diempu lalu nyadi kompeni Abdul Taib Mahmud sebilik semina beungkus 1 dolar aja ba taun 1991.

Kompeni Samling tu diempu siko tauke pengerja balak ti pemadu kaya Yaw Teck Seng, kira kompeni ti pemadu besai alam pengawa balak ba menua Sarawak. Kepala Menteri, Taib Mahmud udah megai serta ngatur semua pengawa balak ba Sarawak.

Penerang reta ti pemadu manah

Rumah nya bisi 6 iti bilik tinduk enggau 5 iti bilik mandi lalu alai diau aja udah pemadu besai kira 9,020 kaki persegi ai empu luas tambah enggau tingkat baruh luas ia 2,120 kaki persegi. Rumah tu mega bisi ruang tebuka ti luas serta endor nyimpan kerita ti besai kena nyimpan kerita ti pemadu disayau sida Taib sebilik. Rumah tu mega dikeliling taman ti pemadu manah ke sigi intu enggau manah, kira pengeluas semua rumah tu 26,172 kaki persegi buka rumah nya.

Penatai asil ti enda ditemu

Rumah nya udah direjista ba kompeni W.A Boylston Inc (California), udah diempu Taib sebilik ari tengah taun 1990. Gambar sida Taib sebilik, baka gambar niang bini ia, 4 iko anak laki serta anak indu ia ke agi mit ke udah nyadi pengias ba ruang bilik rumah nya.

Semua sida udah diau ba rumah nya ti semina sida ia sebilik aja ke diau ba rumah besai nya. Reta nya udah ngasil ke kompeni sida sebilik ia nya Sakti International Corporation ba California kediatu diurus Hisham (Sean) Murray, menantu Kepala Menteri ti opis ia bepalan ba 333 Preston Street, Ontario Canada.

Taja pia, semua tu bisi ngasuh urang bala alit ati ba Seattle laban nadai rikot bakani reta tauka rumah nya udah diturun ngagai Taib. Sarawak Report nadai bulih rikot ti terang pasal ke nukar ngagai urang bukai tauka lebih penting agi rikot pasal proses bayar ke biasa sigi bisi ba rikot cukai tang nadai bisi rikot mega. Kitai deka minta penerang ari Taib awak ke ulih nerang semua pengawa ia nya.

Kaul enggau Samling

Taja pia, Sarawak Report mega bisi penerang ti silik pasal pengempu reta (rumah) ti terubah ia sebedau diberi ngagai Taib nang sigi diempu kompeni California ti digelar CSY Investment ke udah ditubuh alam taun 1988. CSY bulih asil reta nya ba taun 1991 pengudah nya lalu rejista asil nya nyadi anak kompeni ke dikumbai CSY nya bepun ari nama Chee S Yaw, ke ngelantik diri nyadi Presiden kompeni ke penerang dokumen ia nyadi Presiden ulih dipeda ba King Land Registry. Kebendar ia Chee S Yaw tu anak laki ti biak Yaw Teck Seng, ia nya siko ari urang ke kaya ti nubuh kompeni balak ti pemadu besai dikumbai Samling Global. Yaw Teck Seng tu siko ari urang ke slalu masuk alam Forbes Asia’s antara 40 iko urang ke pemadu kaya ba Malaysia baka nya mega enggau anak tuai ia Yaw Chee Ming, ke udah ngeletak sida sebilik antara urang ke pemadu kaya ba menua Asia tu.

Nadai ngembuan adat ti manah

Pemandang berita tu ulih dikumbai meri pengirau ngagai Kepala Menteri Sarawak. Alam minggu tu tadi, Samling udah nyadi batang brita ba menua tasik ketegal Norwegian Government Pension Fund udah narit pulai baru semua duit labur ba kompeni Samling laban udah ngelar kompeni nya nadai ngembuan adat ti betul ba sentang pengawa balak kompeni nya serta udah munas ke rampa menua ba Sarawak.

Abdul Taib Mahmud ke udah ngaul semua batang pengawa perintah ia ke nyadi Kepala Menteri, Menteri Wang serta Menteri Perancangan enggau Sumber, udah nyaga serta nguntrul alam meri semua lisin balak tu lebih ari 30 taun. Jako tanya kelebih agi ba sentang berapa penguntung Taib alam meri penyenang ngagai kompeni ke sigi ngerja pengawa ti enda betul serta nadai beradat lalu.

Nadai rahsia ba sentang penguntung pengawa dagang Samling nang sigi bulih penatai pengaya ari pengerja balak ba Sarawak. Pengalama udah nitih atur Kepala Menteri, kompeni ke ba baruh lisin ke diberi Taib nang sigi munas ke semua kampung puang serta rampa menua ke enda kala dikacau ngelama tu. Semua tu mega udah diambi ari tanah urang asal ti nadai meri pampas ke tampak bendar sigi tanah urang asal ti dikumbai Tanah NCR (Native Customary Lands Rights).

Kompeni Samling siti ari kompeni ke ngadu pengerusak besai ba menua Sarawak serta udah ngadu pengawa balak ti sama ba menua tasik baka Congo, Amazon, Russia enggau menua tasik ti bukai. Pengawa balak kompeni tu nang slalu bendar dikutuk sida NGO(bala ukai perintah) ari semua menua tasik.

Dijual 1 dolar U.S

Sekali agi kami deka ngulang Tanya, bakani tauka nama kebuah Kepala Menteri Sarawak ulih bulih rumah ti pemadu manah kebendar ia sigi diempu Samling? Semina ari rikot ke resmi, pekara pindah reta tub a King County Land Registry (alai ngerista tanah) ari CSY kedikumbai Quit Claim Deed semina 1 dolar U.S aja. Pindah reta tu udah nyadi maia 19 September 1991 nukar reta nya ngagai anak kompeni W.A Boylston Inc. W.A Boylston Inc udah ngepun pengawa kompeni nya ba California berapa ari ti dulu maia 5 September ulih CSY lalu rijsta ba alamat 2260 Douglas Boulevard, Roseville ianya kepala opis CSY.

CSY serta Boylston enggau jampat ngadu surat segulai pengawa ngagai King County Real Estate enggau Excise Tax Department deka ngesah enggai ke kena ukum pasal pekara ke bendar (“under penalty of perjury”) ia nya W.A Boylston bendar ia sigi diempu CSY Investment, ke udah ngadu Quit Claim awak ke ulih lari ari kena cukai.

Taja pia, tasat ari kami nunjuk nadai rikot ti terus ba palan ngerijista tanah (Land Registry) pengudah ke nukar urang ngempu W.A Boylston ari Samling ngagai Taib. Enti ke atur tauka undang-undang ke dipandang King County pengawa nukar baka nya patut ia bisi dikena bayar cukai ti nyampau ribu dolar.

Bukti Taib ke ngempu

Taja bisi kurang ba rikot ti tebuka, Sarawak Report ulih meri bukti ti bendar Taib udah ngempu reta ari Samling CSY. Bukti tu ulih dipeda ba endor rumah taja ia enda lama aja pengudah sida CSY nukar nyadi anak kompeni W.A Boylston. Bukti tu ulih dipeda ari gambar Rahman Taib ti dilukis maia taun 1996 baka ba baruh tu.

Pengudah nya bisi mega bukti bekaul alamat ti resmi kompeni lalu resmi dikena ba taun 2000. Ba taun nya W.A Boylston ba ripot taun ari sida Domestic Stock Corporation ngagai negara California dipeda udah nukar alamat ngagai alamat kepala opis Sakti International( Sarawak Report udah mandang ke bukti kompeni nang sigi diempu Kepala Menteri Sarawak.) Rahman Taib ianya anak laki biak Taib ke udah nyadi pengari kompeni ari CSY ngagai Rahman.

Berapa ungkus semua nya?

Sarawak Report mega deka nanya Taib bisi ke enda ia mayar ngagai Samling ti rumah beungkus 3 juta dolar nitih ke rega rumah maia taun Taib ke ngempu rumah besai nya? Enti amat ia meli rumah nya ari Samling ti beungkus 3 juta dolar, bakani ia ulih mayar semina gaji Kepala Menteri RM50 ribu sebulan tauka ari ni penatai duit ia deka mayar rumah 3 juta dolar?

Enti semua nya diberi enggau pecuma ngagai Taib, bala urang ke macha Sarawak Report ulih meri jako simpul bekaul enggau rumah nya ke beri Samling ngagai Taib, nya salah siti ari chara kira ganjaran awak ke semua pengawa balak sigi jamin diberi ngagai Samling ulih Kepala Menteri Sarawak. Semua tu mega bisi tanya pasal semua pengawa sida tu bisi ke enda sida United States nerima semua cukai ari sida ia nya.

Kelimpah ari nya mega bisi rumah besai ti kedua ba Seattle!

Enti nyema rumah besai Boylston dikumbai hadiah Samling ngagai Kepala Menteri, tang siti enda dijangka ulih nyadi dua. Taja pia, rumah ti kedua nya tampak chukup manah serta mewah mega bisi ditemu ari Yaws ngagai Taib ba Seattle, semua jerita ke deka dipandang nya tetap sama baka jerita pasal rumah ke diberi Samling ngagai Taib.

W.A. Everett Inc.

2222 Everett Avenue East ti beungkus 2,854,000 dolar lebuh maia taun 2008, terubah nang sigi dibeli Yaws. Rumah udah dirijista ba atas nama kompeni ti bukai ba California, ianya W.A Everett Inc. siti kompeni ke sama dirijista sama ari enggau W.A. Boylston (5 September1991). W.A Everett Inc sama mega bise senarai alam anak kompeni CSY ke dirisjista ba King County Land Registry. Rumah ti mewah nya mega tetap pulai ngagai Taib.

Tang reta ti kedua ia nya semina bisi 4 iti bilik tinduk enggau bilik mandi tang chukup tebilang ketegal pemanah ulih meda semua tempat ba pasar besai.

Sarawak Report nemu Taib nang sigi nyewa lebih ari 20 taun tang ari Boylston, maklumat bekaul enggau pasal ke tukar urang ngempu ari kompeni Samling ngagai Taib udah ditemu laban bisi tukar alamat enggau urang ke ngempu ba taun 2000 ianya CSY ngena alamt Roseville ke ditukar ngagai Rahman Taib ba Sakti International Headquaters ba menua San Francisco. Ditu maioh meri jako tanya pasal bakani ia ulih bulih pengaya ti kelalu maioh bendar. Ba jam kediatu semua tu mesti dipeda lalu enggau chara tampak serta lurus awak semua urang nemu pasal pengaya Taib.

10 Jan 2011

BAKANI CHARA TAIB NGECHURI MENUA Sarawak

This post is also available in: English, Malay

Ari dua, 16 Febuari 2010

Nadai rehsia ba pengawa chara Taib ngechuri

Chara Kepala Menteri, Abdul Taib Mahmud ke udah ngambi pengaya menua Sarawak nyau nyadi batang berita ulih beberapa iti kompeni berita menua tasik ti tebilang baka Bloomberg, The London Times enggau Al Jazeerah Tv. Skandal kebendar ia pengering undang-undang Malaysia tu lalu bedau nangkap ia serta bedau dibicara ba kot taja maioh bendar udah nemu pengawa salah ia ngelamatu.

Taib udah salah guna pengawa ia ke nyadi Menteri Wang enggau Kepala Menteri alam memastikan ngulih ke projek perintah ngagai kompeni ti diempu Taib sebilik. Ia udah ngatur Sarawak sempama baka ngatur kompeni ia empu. Tu udah baka pengawa makai suap. Baruh atur perintah ti manah semua projek perintah patut ia diberi ngagai kompeni ke ulih ngadu enggau manah serta ngemuas ati bala urang ke udah mayar cukai. Semua tu patut ngelibat proses ti tebuka awak ke semua urang ulih nemu. Tang ba Sarawak Taib udah ngeluar ke kontrak enggau chara ti tutup tauka belalai serta meri kontrak nya ngagai ia empu aja.

Kontrak ti enda jujur

Abdul Taib Mahmud kebendar merintah menua Sarawak dikena ngadu pengaya ngagai ia empu. Cahaya Mata Sarawak siti kompeni ti pemadu besai ba Sarawak ke maioh bulih projek perintah, kira kompeni Taib empu enggau bala sida sebilik ti bukai. Sebedau Taib ngambi alih CMS, kompeni nya siti ari kompeni ti diempu perintah Sarawak tang enggau kuasa ia ke megai perintah ia udah nukar kompeni CMS ngagai kompeni pribit ti dipegai penuh Taib empu. Diatu Taib sigi ngarap semua projek perintah ke beungkus besai sigi beri ngagai CMS.

Jabatan Kerja Raya(JKR) aja udah bisi mayar RM500 juta ngagai CMS. Antara pemaioh projek perintah ti besai baka chunto projek ti beungkus bejuta US dolar Projek Pengeluluh Aluminium, Projek Tekad Ai Bakun enggau projek ngadu Bangunan Parlimen ke baru ba Kuching ke beungkus RM300 juta- kompeni sapa ke diberi Perintah Sarawak ba semua kontrak projek nya?

Komplot ti majak(straight scams)

Pengawa komplot ti majak tu lebuh duit nemu lesap ngapa ba pengawa ke beberi sub-kontrak. Semua nya nyadi ketegal ke pengawa Taib meri projek perintah ti besai ngagai CMS tauka ngagai kompeni bala ia empu ti bukai, pengudah ke bulih kontrak projek perintah sida lalu meri kontrak nya tadi ngagai kompeni ti bukai ngadu projek nya laban deka ngurang ke belanja. Ari chara nya aja sida Taib sebilik tau bulih untung ti bejuta ringgit ti nadai lalu ngerja pengawa. Ba bulan 11(November) Penagang makai suap Malaysia(Suruhjaya Pencegah Rasuah Malaysia) madah ke 60% ari duit ke dikeluar ba tiap-tiap taun ba projek perintah menua Sarawak selalu lesap ba perintah ke dipegai Taib tu.

Pengawa makai suap ti bejuta-juta Ringgit

Taib mega sigi ngeletak kompeni ia enggau sida sebilik bekuasa ba semua pengerja pengawa awak ke enggau mudah bulih duit suap ari pengawa dagang ti besai. Skandal tu tebantai lebuh sida bekuasa menua Jepun ba pengawa cukai meda beberapa bulan ke udah bisi 10 juta dolar US dibayar enggau rehsia, ke udah nerima duit ari pengawa makai suap ari sida kompeni kapal menua Jepun ke udah eksport kayu ari Sarawak. Semua duit nya udah nyampun sampai beratus juta ringgit lebih 20 taun ke udah ngadu pengawa baka nya lalu duit nya dibayar terus ngagai kompeni ti diempu Onn Mahmud, menyadi Taib Mahmud.

Pengudah ditemu negerja pengawa ke salah ba makai suap nya, kompeni balak menua Jepun nerang ke perintah menua Sarawak enda ngemendar meri permit eksport tang semina chara berunding enggau kompeni ti kumbai Achi Jaya Shipping siti ari kompeni ti diempu menyadi Taib Mahmud ti benama Onn Mahmud.

Taib udah ngambi bejuta hektar tanah NCR ari urang ke ngempu tanah ia kebendar ianya urang asal pribumi (asli) Sarawak. Rega kayu balak ke udah dieksport tauka dijual ngagai menua tasik bisi dijangka lebih ari 25 billion dolar penyampau ia. Semua nya penguntung ti pulai ngagai Taib aja. Berapa ke bisi dibayar ngagai urang ke pengempu tanah? Ba pengawa ke ngambi kayu balak, ia nadai lalu bejimat laban pengerja balak ke enda menuku nya udah balat ngerusak rampa menua ba Sarawak.

Batang pengerja pengawa serta konsesi ngagai diri sebilik

Taib Mahmud udah meri 1 juta hektar konsesi balak ngagai bala ia diri sebilik. Taib mega udah ngatur semua batang pengawa ke chukup bepengaruh ba perintah Sarawak serta kompeni ti kuat sigi dikerja bala Taib tauka sigi nang diberi ngagai bala ia empu. Baka petunggal Taib, Abdul Hamed Sepawi ia nya Pengerusi serta pengempu saham ba kompeni Naim Holding Bhd, antara kompeni ke slalu nerima kontrak projek perintah.

Baka Pengarah Sarawak Energy Bhd(SEB) ianya ipar Taib ke benama Aziz Hussain, ke udah bulih kontrak alam ngadu tekad ai. Menyadi Taib, Onn Mahmud udah kontrol ba permit kapal (permit kapal pengangkut barang).

Baka menyadi Taib, Raziah Mahmud mega udah maioh bekuasa alam pengawa dagang ti besai ba Sarawak serta diberi kuasa megai Royal Mulu Hotel ba Taman Negara Mulu. Pengudah nya anak Taib ke benama Sulaiman mega kala diberi penuduk ba parlimen serta kala didinga Taib deka meri penududuk nyadi pengganti ia tauka kira Kepala Menteri ti baru udah Taib.

Nama kebuah deka ngundi urang ke lemah tauka urang tuai ke makai suap nya, ianya chukup biak enggau pengawa bepilih, laban enggau chara nya ia belubah enggau kuasa ia ti kuat deka meri penuduk ngagai anak ia ke nadai nemu utai lalu. PKR bedanji deka ngambi pulai semua duit sida Taib sebilik lalu mulai duit nya dikena nyadi duit labur ba alam Sarawak. Sulaiman Taib deka nyambung pengawa apai ia ke ngechuri penguntung ba menua Sarawak tu.

Comments are closed.

9 Jan 2011

TAIB NGERANSI!

This post is also available in: English, Malay

TAIB NGERANSI!

Perintah BN enggau Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud, udah ngayan ke pengirau ati sida ba jako bantah ti majah nambah ti nyau mungkor perintah sida ari ti ngena beberapa bengkah chara dalam kandang 24 jam tu.

Kena malam hari Empat tu tadi sida BN ngena kuasa polis nangkap dua bengkah raban NGO ti tebilang, be-entara ke empat lima jam enggau pangan diri. Kedua-dua bengkah raban NGO nya diemba enggau jako dawa laban ti bisi ngembuan kereban dikena betenah, tang udah nya sida nya lalu dilepas ke baru.

Kereban petenah nya nyengkaum CD ti ngundan program ti direkod ari Radio Free Sarawak, sebengkah radio ti dipejalai ke ngati ke diri dikena ngeluar ke penemu politik di Malaysia tang ukai ngena lesen perintah, sereta enggau TV Bebas, ari Sarawak.

Kesal ketegal dibantah ngena undang-undang?

Ditu, Sarawak Report ulih ngayan ke sekeda gambar ti bekaul enggau pengawa polis ti nyerungkai upis gerempung Sarawak Dayak Iban Association (SADIA) di Kota Sentosa, Kuching, tumu pagi hari Empat tu tadi. Raban bala polis ti ngena pekayan periman enggau bala pemesai ari Kementerian Dalam Negeri (KDN) nyerungkai upis SADIA nya lalu ngerampas semua CD enggau perengka penyalin, nyengkaum surat-surat enggau poster. Surat-surat nya ngundan jaku tesau – ti ngayan ke kar menoa Sarawak disema baka jelu sapi ti ngeluar ke tusu lalu Taib enggau Najib dikelulu ke duduk ari baru jelu sapi nya ngulih ke tusu sapi nya! Secretary General ke gerempung SADIA, Nicholas Mujah enggau dua iko kaban iya dibai ngagai balai pulis laban dipansik nyentok ngagai pukol 3 pagi sebendau ti dilepas ke. Raban pulis mega dipeda ngerampas sekeda perengka ari upis SADIA nya, tang udah nya bala sida ti ditan ke nya lalu dilepas ke baru enda diukum.

Tangkap di Miri ditangkan ke tangkap ti Kuching

Tangkap di Kuching nya nangkan tangkap ba padang penerebai bilun di Miri atas siko lawyer NGO ti di dipebasa ke, Abun Sui Anyit, ti suah ngari ke orang bansa asal ba maioh pechara ngelaban perintah pasal penyarut tanah bansa asal NCR. Abun tu baru datai di Miri (ari Kuching) lalu dipelaba ke bisi mai sekeda CD ti ngundan recording ari program Radio Free Sarawak. Diatu stesyen Radio Free Sarawak nyau mupok-mupok nambah ba pemaioh bala peninga di serata menoa Sarawak lalu tau ngenatai ke pengirau ati Kepala Menteri. Stesyen radio tu, ti ditabur ke ngena gelumbang pandak (SW) lalu ulih mega didinga nengah internet, suah amat ngeluar ke penemu enggau jako bantah ba penyalah makai suap enggau penyalah ngelanggar hak pengelantang mensia. Radio tu mai peninga berati ke pekara pasal rampas tanah ti nanggol orang bansa asal, ti nyadi ba tanah orang bansa asal ti dibagi nitih ke undang-undang tanah ti dikemendar ke perintah Taib.

‘Ya mih, nya endang politik’!

Abun Sui udah diterang ke bala pulis ti nangkap iya, iya ti ditangkap nya kegetal “penyalah politik” lalu iya deka didawa nitih ke undang-undang petenah enggau ngasut (Sedition Act 1948) laban ngembuan perengka dikena meransang ‘petenah’! Tang udah nya Abun diasuh pulai lalu enda didawa. Bala penerit adat ti nangkap iya mega nadai ngayan ke pengeran ati sida baka tuan-tuan politik sida empu. Beserimbai enggau nya, Chee See How, siko lawyer ti bekereja enggau tuai PKR Baru Bian di menoa Sarawak mega bisi dipeda nyempulang kaban SADIA ngagai balai pulis, lalu bala kaban SADIA nya mega dilepas ke ngena ikat jamin tang enda didawa.

Tindak balas ngagai bantah ti baka tu nyau ngayan ke perintah enggai bebatak-asur agi ba pekara ti meri peluang bejako sepeneka ati (bebas besuara) (baka penemu ti ditan ke Menteri James Masing lebuh iya ditanya ba jako randau iya enggau Radio Free Sarawak). Penumboh raban penyakal di Sarawak nyau ngenatai ke pengirau ati soh perintah BN kejang ti nyendia ke diri ba pengawa bepilih besai ru ila.

Perintah nyau nemu enda sida ngena pengawa kasar nagang bantah, sida iya napi penanggol ti besai ari rakyat, ti ditambah ke mega enggau pemaioh bala raban lawyer ti tebilang ti besedia deka ngari ke pengari penyakal enggau raban-raban NGO ti nyukong kes-kes ngelanggar ator pengelantang mensia (hak asasi manusia) ba penyarut tanah bansa asal ti dikereja Taib enggau raban BN iya. Pengasar tindak balas baka nya mega tau narit ati raban NGO ari serata dunya, ti endang nengkila ke penanggol perintah ti ngelanggar ator pengelantang mensia di menoa Sarawak

Tangkap ti deka mai penanggol?

Diatu Taib nyau majak ‘ngayan ke taring’ iya. Tang iya mega enda tau enda berunding panjai nama patut dikereja iya lalu sekali ke iya majak bekeras bekasar sereta betangkap ke sapa-sapa ti mantah iya, tau ke iya belembut laban nangi enggai ke ngemedis ati mensia maioh ti endang majak betambah diatu.

Radio Free Sarawak tau didinga ke pukol 6.00 – 7.00 lemai nengah gelumbang pandak (SW) 15420 khz enggau pukol 8.00 – 9.00 malam nengah 6205 kHz (SW), tau ke nengah podcast ari laman sida ba www.radiofreesarawak.org

 • http://- Kayau Anak

  Biar Thief Minister Taib Mhd tangkap sapa ia pilih, maioh orang agi bedau deka muai Dynasty Detector kaya raya ari makai menua rakyat jelata. Tangkap aja awak mensia maioh sedar agi penyai kerja iya ke encuri reta menua kitai.

  Jampat bubar DUN Sarawak diatu.

  Change We Must.

  • LEMUJAN PEOPLE

   KITAI IBAN MADAH ENGGAI KA BN TP NGUNDI BN,IBAN DADAK,TAMBAB,PALOI,BANGA…..

 • LUN

  ATTACK SUCKING TAIB RAISE IBAN TO DEFEAT TAIB ..AGI IDUP AGI NGELABAN !!!!!!!!!