3 Apr 2011

BALA PANGAN DALAM POLITIK LALU PIA MEGA DALAM PENGAWA DAGANG!

This post is also available in: English, Malay

BALA PANGAN DALAM POLITIK LALU PIA MEGA DALAM PENGAWA DAGANG!

Siko agi menyadi Taib Mahmud ti sama ngerampas tanah! Mohammad Ali bin Mahmud nya mega siko kaban Dewan Undangan Negeri Sarawak ti ngari ke sitak Muara Tuang dalam parti PPB.

Tang Mohd Ali ditemu bebendar amat nguji ngelalai ke kaul iya dalam pengawa ngerampas tanah. Nemu tau ke enda iya, pengawa nya salah ba undang-undang menoa tu lalu enda patut dikereja orang ti mangku pengawa perintah, taja pan iya begela menteri?

Maioh rekod ti bukai ba opis pengerejister tanah ngengkah ke nama enggau lumor telefon baka ti dipinta iya. Taja pan baka nya, Mohd Ali bisi saru mimit laban udah ngengkah ke lumor telefon bendar iya ba kompeni Tebaruk Abadi, ti direjister dalam taun 2007 lalu direkod udah bulih kandang tanah 5,000 hektar pemesai di pelilih menoa Sri Aman, dikena muka pengawa bekebun sawit bedandang besai.

Pengawa ti nguji ngelamun nama diri nya udah ditemu. Lumor telefon ba rekod nya sebaka enggau lumor dalam laman web ti dikena ngelaku ke iya ti ngari ke orang maioh! Baka nya mega, alamat kompeni Tebaruk Abadi nya ditemu sebaka bendar baka ti dalam laman web nya, iya nya Mohd Ali Holdings Sdn Bhd.

Pangan politik ti mega pangan dagang kunsi

Tang ukai semina Mohd Ali aja ti bulih penguntong ari kompeni Tebaruk Abadi, iya nya sebuah kompeni ti udah mujor bulih tanah-tanah ti endor muka kebun sawit bedandang besai beberapa taun tu udah. Pangan dagang kunsi iya, Mohd Asfia bin Awg Nassar nya speaker DUN Sarawak, mega bisi megai share ti maioh dalam kompeni nya. Dua iko kaban politik nya sama nyadi kaban dalam Lembaga Kebajikan ke pelilih menoa Kota Samarahan, ti mega bekaul enggau pengawa dagang.

Sama enggau iya dalam pengawa dagang nya, bini iya empu, Datin Fatimah, ti endor Mohd Ali megai 13,000 iti share ke sida Taib Mahmud sebilik. Tang Ali seduai Asfia nya endang pangan ti rapit amat kaul enggau pangan diri. Asfia bisi rumah ti besai bendar. Nya dikena ngayan ke pengaya enggau pemujor pengidup di Sarawak bekaul bendar enggau pengelandik – pengelandik begulai enggau sida Taib Mahmud sebilik.

Penyalah ‘makai suap’ dalam penyalah ngerampas tanah


Baka berita ti kala dikeluar ke kami dulu ari tu, penyalah ‘makai suap’ nya ti dikena Taib Mahmud bejalai ke polisi-polisi ngerampas tanah di menoa Sarawak. Enggau tu, Barisan Nasional Sarawak dipinta mansut ke penemu sida empu pasal Sarawak nya endang amat beguna ke ‘pemansang enggau pemaju’. Sida BN Sarawak mega bisi hak sida mansut ke buah runding diri pasal pekara ti dikena sida ngulih ke dua bengkah utai nya, “pengawa magi tanah enggau chara ti kasar” ba tanah-tanah NCR nya endang patut dikereja – taja pan polisi ti baka nya udah kala diperintah ke enda betul dalam court.

“Kami ulih meda utai tu, laban, sida ti patut bejalai ke polisi-polisi enggau ati ti lurus, tang sida udah nyerah ke tanah nya enggau chara belalai ke guna sida empu!”

Enti Taib endang amat lurus ati deka ngemansang ke tanah-tanah di Sarawak ke pemanah enggau penguntong bala rakyat iya, iya patut nyual tanah sida nya enggau rega lelong ti betul sereta tampak. Asil ari bejual ke tanah-tanah nya lalu tau dikena ngaga jalai, perengka ti diguna ke bukai, lalu ngurang ke ikas penyeranta bala rakyat iya.

Enti nitih ke patut, tanah-tanah nya dikemansang ke enggau naka penyiru sereta bebasa ke pemanah rampa menoa enggau orang ti diau dia.

Tang Taib enda ngereja utai ti baka nya. Iya udah nyerah ke semoa tanah nya enggau rega ti mimit bendar nengah chara ti belalai ngagai sida sebilik, bala pangan dagang iya enggau pangan politik iya. Udah nya sida deka nyual tanah nya baru ba rega ti bejuta-juta ringgit ngagai kompeni-kompeni ti endang besedia deka muka kebun bedandang besai enggau chara ti kasar sereta rangka. Pengerangka kompeni-kompeni nya ti ngujong ke orang asal ngayan ke bantah sida, tang lalu ditekup bala gangster ti diupah bala kroni Taib Mahmud.

Taib Mahmud udah ngereja pengawa baka Raja jai, ti selalu ngumbai pengeraja asal bumi Sarawak enggi iya magang lalu sepeneka ati ngayah ke utai. Tang Sarawak ukai enggi iya. Ngelama tu rakyat udah arap sereta pechaya ke iya, tang Taib udah enda ibuh ke nya. Iya ngerampas tanah, lalu ngerusak rampa menoa sida rakyat iya lalu enda ibuh ke penanggol ti nuntong sida, amat meh pengawa iya nya pulai ke penguntong iya empu.