2 Jul 2011

NGASUH TEKENYIT? NAMA UTAI NGASUH TEKENYIT?

This post is also available in: English, Malay

NGASUH TEKENYIT? NAMA UTAI NGASUH TEKENYIT?

Kepala menteri udah bebulaka tuduh bekaul enggau reta iya di menua tasik. Iya mansutka jaku penerang dalam DUN, nyadika sebengkah ‘berita ti ngasuh orang tekenyit’.

Ba sapa-sapa orang ti meratika, nyangka nya tau tekenyit ati, enti iya mansutka penerang deka nyurutka diri enggau penuh basa, laban udah dipansutka dalam berita-berita ti madahka iya benung kena pansik ketegal penyalah makai suap. Tang semina mimit aja orang ti tekenyit laban pengawa iya ti bebulaka semua tuduh orang!

Kepala Menteri nya udah enggau bebendar bebulaka tuduh. Cunto iya, iya berupai ngeluluka diri enda nemu pasal pengamat surat ari President menua Swiss enggau gerempung Pengator Pekara Belanja menua Swiss, FINMA, ti ngamatka pansik sida. Sebengkah pengawa nguji bebulaka tuduh ti manah, tang semua surat enggau pansik nya endang amat-amat dipejalaika orang ba iya.

Sekali ke nya amat tau ke bula Kepala Menteri, tau ke pengari iya bisi duit simpan di Switzerland enggau di sebelah menua bukai di dunya tu, nya meh pekara ti dipansik lalu disadang ke deka dibantaika. Sarawak Report kala udah mansutka penerang-penerang bekaul enggau reta pengeraja Taib Mahmud enggau sida sebilik di Virgin Islands (Rodinmass, CMS Bank, Tess Investments) enggau di menua Hong Kong enggau di Jersey (SOGO Holdings). Kelimpah ari nya Kepala Menteri enggau sida sebilik bisi reta di menua Kanada, London enggau Australia mega. Nama kebuah iya enda nyengkaum pekara-pekara tu dalam jaku iya ti bebula tuduh ba DUN nya?

Dulu ari tu iya kala tepejal bebula. Dalam taun 2007 iya kala udah bebula tuduh orang (sekali agi berindik ba maia baum dalam DUN) ti nuduh iya nerima suap ari kompeni-kompeni kapal pengangkut menua Jepun ti nguji minta lisin ngangkut kayu-ramu ari menua Sarawak. Semua kompeni kapal nya udah disaman lalu diukum upis pengumpul chukai menua Jepun laban sida nadai ngayanka penerang sida ti kala mayar chukai beungkos bejuta-juta ringgit ngagai sebengkah kompeni ti direjister atas nama Shea Kin Kwok di menua Hong Kong. Maia nya Shin Kin Kwok nyadi sekretari tetap ke Onn Mahmud ti menyadi Taib lalu mega nyadi pengatur pengawa dagang ke Taib.

Iya ke bendar, Shea mangku pengawa bejalaika dagang ti tau dikumbai orang iya nya bekereja ke sida Taib Mahmud sebilik tau ke nyadika siku pengari sida. Shea udah direjister nyadi pemegang share ba sekeda kompeni di Hong Kong. Iya mega megai share ti mayuh dalam kompeni Sarawak Oil Palm Bhd nyentuk ke ngagai taun 2005. SOP maia nya dikemataka siku ari kroni Taib, Ling Chiong Ho ari kompeni kayu balak Shin Yang. Udah bekau bisi penanggul bekaul enggau dagang kayu balak nya, dia nama Shea nadai agi ayan ba rintai nama bala pemegai share, lalu mayuh mega kompeni iya empu dipadamka.

Enti Kepala Menteri udah tekul sereta besak deka ‘mampol’ jaku tuduh orang ti madahka iya ngulihka pengaya ngena chara ti salah, iya tentu nemu agi bejimat-jimat enda bebalutka pengawa menteri iya enggau pekara sida sebilik enggau kroni dagang iya. Taib Mahmud patut enda ngasuh menyadi iya empu, Onn Mahmud, mangku pengawa ngemataka pekara ti ngeluarka lisin ngangkut kayu balak ngena kompeni Onn empu iya nya Achipeligo. Tu meh kompeni ti ngasuh semua kompeni kapal pengangkut kayu balak Jepun mayar lisin ngagai Shea Kin Kwok nengah kompeni Regent Star. Pengawa Achi Jaya Corporation ti ngemataka semua pejalai kapal pengangkut Jepun tu meh ti mai pengaya ke sida Taib Mahmud sebilik dalam kandang 30 taun. Diatu, udah bekau semua kayu kampung bungas abis ditebang, Achi Jaya nadai agi bejalaika pengawa sida (ti endur Taib suah ngeluluka kayu kampung bungas agi bisi 70% enda ditegu), tang diatu Achi Jaya udah betukar pengawa lalu muka kebun dandang besai sawit ti mega mai penguntung ti mayuh beduduk ba atas tanah kampung Boeneo ti udah abis ditebang.

Diatu Taib Mahmud nyau napi jaku tuduh orang lalu Sarawak Report minta iya belabuh bebula tuduh-tuduh nya laban tiap iti tuduh nya tentu bisi bekaul enggau duit simpan iya dalam bank menua Swiss. Deka tau ke enggai kini iya bebula penerang ti madahka iya nyadi waris ke share niang bini iya dalam CMS ti bulih bejuta-juta ringgit, tau ke share ti ulih iya ngena chara makai suap, ngarika niang bini iya nya? Enti enda pia, baka ni chara agi niang bini iya idup suba tau bulih reta ti mayuh taja pan niang bini iya nya ukai datai ari ruang bilik ti kaya? Pia mega, baka ni bala anak iya bulih pengaya nengah kompeni ti pemadu besai nya?

Deka tau ke enggai Taib bebulaka tuduh orang ti ngumbai iya suah udah nyerahka rampa tanah tau ke temuda orang ngagai sida sebilik enggau enda bebayar tau ke enggau enda bebayar, enggau chara makai suap sekumbang ti nyadi menteri ba Upis Menteri Permambu enggau Pengeraja Asal Sarawak? Mayuh agi tanah serah nya dijual sida sebilik dalam bebarapa hari tau ke beberapa minggu aja udah sida bulih tanah-tanah nya ari Kepala Menteri ti lalu dikena ngulihka untung bejuta-juta ringgit (uji bacha karang ti bukai ti dulu ari tu dalam Sarawak Report bekaul enggau penyalah makai suap Kepala Menteri nya).

Deka tau ke enggai Taib bebulaka tuduh orang ti ngumbai iya udah salah kena kuasa iya ti nyadi Menteri Perambu enggau Pengeraja Asal Sarawak meri kontrak ti besai-besai ngagai kompeni sida sebilik baka CMS, Naim Candera, Kumpulan Parabena, Titanium Management enggau Kumpulan Construction enggau enda ngena tender tebuka? Tiap kali kontrak-kontrak nya udah diterima sida, kontrak-kontrak nya lalu dijual ngagai kompeni bukai ti endang ulih bejalaika pengawa enggau rega ti jauh murah.

Deka tau ke enggai Taib nerangka baka ni iya tau bulih pengaya ngena gaji iya ke semina RM20,000 sebulan? Ambi ke contoh, baka ni chara iya ulih meli kereta-kereta klasik ti mar-mar, ngias tubuh sida sebilik ngena intan enggau mas, mantu ngena duit tulung bejuta-juta ringgit ngagai universiti, baka Universiti of Adelaide, enggau meli piano ke udah kala dikena Liberace enggau rega US$2 juta?

Bala pemacha bukai mega dipinta ngerinta ke semua jaku seliah tau ke jaku dikena Taib bebulaka tuduh penemu ba iya.

  • Chia Kok Siang

    Apa khabar, saya minat dengan artikel yang anda tulis. Boleh guna Bahasa Malaysia yang betul? Terlalu banyak bahasa tempatan anda tidak difahami. Harap maaf, saya dari Kuala Lumpur yang sedang membangkang BN yang bongkak.

    CKS