DINI SAUT TANYA KAMI TU?

21 Oct 2010

Taib nadai jako deka dipadah?

Pengudah beberapa ari tu Sarawak Report udah mantai maklumat keamat bekaul sida Taib sebilik pasal pemaioh reta tengkira ti dilabur ba menua tasik. Pansik kami udah mantai sapa ti bempu reta beratus juta dolar U.S ba menua Kanada, Australia enggau menua Amerika Syarikat. Kami mega udah mantai bakani reta nya diempu Taib serta dipegai penuh bala menyadi Taib serta anak Taib empu.
Taja pia diatu Kepala Menteri tetap bedau meri jako timbal ngagai kami tauka bedau nyaut dua iti ari tanya kami, “Ari ni penatai duit” enggau “Berapa penyampau reta tu meri penguntung ngagai ia empu”?.

Kelimpah ari nya, Kepala Menteri semina nimbal ngagai kami siti ari dokumen ti nyata bendar ke udah dipansut kami. Alam kandang minggu tu ia balat bendar nagang semua suratkhabar ba menua Sarawak mansut ke brita pasal pengaya ke benung diasai Taib empu enggau sida sebilik. Ulah ia ke betagang pengawa nya ngujungka pendiau ia enda temu tuku sampai meri malu ngagai ia empu aja. Tampak agi ia nadai ulih nyangkal ari tanya kami pasal reta tengkira ke diempu sida ia sebilik laban semua dokumen nya udah rijista enggau chara ti sah ba lain-lain menua tasik, dokumen nya ulih dipeda bala maioh ari internet. Pengudah nya ia semina diau diri lalu nguji nekat naka ulih laban deka ngelalai pemalu diri empu.

Urang asal menua Sarawak ngelaban ketegal ka idup

Tu meh tanda pengelemi enggau penyalah orang tuai nya. Ia tentu nemu semua urang ba Kuching tu balat bejako ke pengerangka ia? Bisi enda ia ngatur deka nagang semua jako tusui pasal “Kepala Menteri” enggau “pengaya ke enda ulih diterang”?.
Kelimpah ari nya, ia terus bekering nyukung ke pengawa ti salah bekaul enggau kompeni balak enggau raban pulis ngelaban sida urang asal ti nguji deka ngetan ke hak tanah sida ari dirampas bala sida kompeni balak serta kompeni ladang. Ia tetap nerus ngerja pengawa tu taja kut Persekutuan Malaysia udah nerang ke pengempu Tanah NCR enda tau dipindah ulih Perintah Nengeri.

Nama kebuah Taib Mahmud suah bendar nyukung pengawa sida kompeni balak ti ngelaban bala rayat ia empu? Kada enda ketegal sida kompeni bisi meri duit suap ngagai ia nya alai sida Taib sebilik ulih ngerembai ke reta tengkira enggau nambah pengaya ba menoa tasik? Ia mesti madah ngagai semua nya ukai cherita ke bendar tang ia enda ulih nyangkal semua nya.

Sekali agi Abdul Taib Mahmud perlu nerang ngagai bala maioh bakani chara ia enggau sida sebilik ulih nyadi kaya serta perlu mandang penyampau reta tengkira sida ia sebilik enggau reta ia empu.

Sign up to receive regular updates from Sarawak Report

Your views are valuable to us, but Sarawak Report kindly requests that comments be deposited in suitable language and do not support racism or violence or we will be forced to withdraw them from the site.

 • Orang Swk

  Taib ke bebini nya, endang nyendia ka diri deka rari enti Sarawak BN alah dalam bepilih ke ka datai tu ila. Ia nemu menoa Lebanon nadai sempekat enggau Malaysia ulih extradite orang ke salah ka Malaysia. So ia prepare ka diri empu menoa ke enda ulih endor undang2 Malaysia di kena ngambi iya pulai. Siti da agi, kitai nadai sempekat enggau menoa tu lalu ulih naroh semua utai ke ditipu iya ke ngelamatu dalam menoa Lebanon.

  Pasal ke bebini nya, kira kena iya cover up aja. Nadai Taib ulih ngerja nya, manah enti iya ulih sekali dalam saminggu. Enti tak nadai, bisi ari gari pemansai ia nya di tungga iya ka ungkap bukai, abis bala runtu, bala udun ari menoa bukai masuk kia.Nadai iya beguna ka ikan lelumi Taib ke lembut nya. Kelalu mayuh Viagra tau parai Taib jamah nya, tang enda apa, awak ka Taib ensepi kepit Lelabi pantai ari Lebanon ga.

  Semua kitai Bansa Sarawak, baik iya Melayu, Melanau, Orang Ulu, Iban, Bidayuh, China, mesti anang agi ngundi BN sekali tu. Kitai mesti nukar BN enggau Pakatan Rakyaat, laban sida kelalu lama undah megai kuasa, serta nadai siti enda di monopoly sida Taib sabilik. Utai tu mesti dikemadu ka kitai enggau jampat. Kitai bedau laun ngadu ka tu, ke alai kitai mesti muai prentah ke jai tu dalam maya bepilih baru tu ila.

  • http://yahoo.com apai jenang

   amat nya kaban,

Comments

comments